14.MÍRNOST-NOVÉ PERSPEKTIVY

Tato karta může předpovídat období tvořivé inspirace, nebo čas harmonie a klidu.
Sebekontrola a vnitřní vedení vás provedou všemi obtížemi.
Výlet vám přinese nový náhled na starý problém. Musíte se přizpůsobit novým okolnostem.

Comments are closed