2.Čakra

Druhá čakra – sakrální čakra, centrum kříže

Andělská meditace k 2.čakře
Druhá čakra je nad pohlavními orgány, je spojena s křížovou kostí a otevírá se směrem dopředu.
Je centrem původních nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil.
Tato čakra ovlivňuje mezilidské vztahy, obzvláště k druhému pohlaví.
Nedostatečnost nebo blokace v této čakře se projevuje hrubostí, potlačováním emocí, sexuální chladností.

 

K této čakře jsou přiřazeny:
barva – oranžová
element – voda
smyslová funkce – chuť
části těla – hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, a vše tekuté (krev, míza, sperma, trávicí šťávy atd.)
žlázy – varlata, vaječníky, prostata, u žen i regulace cyklu
hormony – estrogen, testosteron
HARMONIZACE
drahokamy – karneol, adulár, ortoklas, tygří oko, citrín, rutil, zlatý topas
aromaterapie – ylang-ylang, santal
mantra – VAM
 
Právo cítit, emocionálně se vyjadřovat, právo chtít a dostávat to, co opravdu chceme
Druhá čakra je centrem , kde sídlí síla vašich vztahů k penězům, sexu, moci a vztahů s jinými lidmi. Jeden z velice rychlých způsobů, jak ztratit energii této čakry je snažit se ovládat druhé, chtít nad nimi mít moc. To se stává například i nám maminkám, které máme tendence vlastnit své děti, nedovolit jim jít vlastní cestou, stále se, byt z lásky,  snažíme o to, je nasměrovat, ale podle našich představ. Zapomínáme, že naše děti si mají prožít své zkušenosti a lekce a z nich se učit.
V okamžiku, kdy se snažíme někoho ovládat, ztrácíme energii z tohoto centra nejen my, ale i osoba, kterou se snažíme ovládnout. Druhá čakra se projeví také tam, kde ztrácíme energii na závislostech, na citových i materiálních berličkách, o kterých si myslíme, že nás podpírají, ale ve skutečnosti nás vysávají a berou nám energii. 
Další energie, kterou je třeba si u této čakry uvědomit je pocit zrady a zklamání. Je to únik energie, kterou cítíme, když se dozvíme, že nás například někdo pomlouvá, nebo očerňuje. 
A naopak, pokud jsme schopni využít síly této energie, umíme druhé podpořit, podržet, aniž bychom ztratili svou vlastní energii.
VZORCE STRACHU A NEJISTOTY SPOJENÉ S DRUHOU ČAKROU
-pocit nepřiměřené sexuality, nebo nechť k sexu. Patří sem především napětí , které přichází z nelibosti ze sexuální autority vašeho partnera, nebo obecně opačného pohlaví. Také sem patří pocity viny, nebo odporu, které se týkají vaší sexuality.
-strach z narození dítěte, nebo pocit viny týkající se způsobu, jak jste se stali rodiči
-pocit nedostatečné sebedůvěry pramenící z toho, že má človqk málo peněz, pocity nelibosti z toho, že jste finančně ovládáni druhými
-strach z chudoby
-podílení se na jakékoliv nepoctivosti ve vašich finančních , sexuálních, či mezilidských vztazích 
Harmonická funkce:
se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Člověk je vůči jiným lidem vstřícný, otevřený a laskavý. Sexuálním spojením s milovaným člověkem se podílíme na tvoření radosti a dobrých energií kolem nás. Naše pocity jsou přirozené a tvůrčí, činí život plodným a to náš i ostatních.
Disharmonická funkce:
má svůj původ hlavně v pubertě, kdy probouzející se sexualita vyvolává nejistotu , protože rodiče většinou nejsou schoni ukázat maldému člověku, jak s ní správně zacházet. Často je také příčina dysfunkce v ranném dětství, kdy může dítěti chybět dostatek lásky a tělesné blízkosti. Tím může dosjít k popírání své sexuality, z čehož pramení další, většinou vztahové problémy v pozdějším partnerském životě, ale nejen zde, i v socializaci během života. Na druhou stranu můžeme dysfunkci prožívat i jako nadměrnou a nekontrolovatelnou sexualitu, rostoucí až do promiskuity. Člověk žije v neustálé touze po naplněném sexuálním vztahu ,aniž by poznal příčinu, proč se přání neuskutečňuje v něm samém.
TÉMA ČAKRY:
vztah, násilí, závislosti. Přenáší nás od osamocenosti k dualitě. S tou přichází i možnost volby.
PŘEBYTEK ENERGIE:
vznětlivost, agresivita, požitkářský způsob života, přílišné emoce, jsme ovlivňováni emocemi jiných lidí, sexuální návyk, nebo touha po tom, aby nás neustále někdo bavil.
VYVÁŽENOST ENERGIE:
fantazie, tvořivost, humor, láska k dětem
NEDOSTATEK ENERGIE:
úzkostlivost, nadměrná senzibilita, impotence, pocit viny, zábrany, strach ze změny, můžeme vypadat nudně, mle, unuděně, potíže s priožíváním emocí obecně.
Tendence vyhýbání se smyslnosti, potěšení můžeme brát jako hanbu, stydět se za přirozenou věc, kterou sexualita a sex je.
CO SE DĚJE PŘI ZABLOKOVÁNÍ
nadměrná psychická závislost, nejistota, úzkost, beznaděj, stach, nesnášenlivost, nízká sebeúcta, přílišné probírání pocitů druhých, sebeničení
ZDRAVOTNÍ NÁSLEDKY NEFUNKCE:
onemocnění prostaty, gynekol. problémy. poruchy menstruace, poruchy plodnosti, záněty

 

 

Potíže s touto čakrou spojené ja jejich duchovní příčina

Ledviny-citový chlad, nevstřícnost, 
močový měchýř-orgán shromažďování strachu, člověk je soustavně pod tlakem. Noční pomočování dětí je příznak vystresovaného dítěte
pohlavní orgány a soustava
poruchy menstruačního cyklu-odráží vaše životní etapy, např. silné krvácení-toto období vás stojí hodně sil, starostí a nedostatku radosti
záněty, výtoky-nedostává se ženě duševní lásky , projev hněvu na muže,dle trvání a síly lze usuzovat, jak dlouho je již žena ve vztahu nespokojená.
Záněty děložní sliznice- zklamání a zlost na partnera
změny na děložním čípku-ukazuje, jak se žena dokáže otevřít srdci druhého, také umění si odpočinout
neprůchodnost vejcovodů, srůsty- obaavy ženy před narozením dítěte(aby bylo zdravé, aby rodina měla dost peněz, aby vše stíhala, aby byl i partner spoj´kojený, aby dítě bylo milováno atd…)
cysty, myomy-ublížení, pocity ponížení, zášť, nespokojenost s partnerem, neodpuštění, děti úzkostlivě mají přednost před partnerem..
cysty a bullky v prsou-obětování se dětem, pocity ublížení a nesvobody, svázanosti rodinou, dětmi , partnerem

Napsat komentář