2-VELEKNĚŽKA, NEZNÁMÁ BUDOUCNOST

Skryté vlivy se týkají práce: budoucí proces formování není ještě dostatečně určený a tak se nedá plně předpovědět. Do cesty se vám dostanou mystické vědomosti a praktické informace. Tato fáze vašeho života je vhodnou dobou pro praktická cvičení, rozvíjející intuici a jasnozřivost, snažte se o větší introspekci, nahlížejte do svého nitra. Jde o skvělé období pro vytyčení nových cílů nebo upřesnění těch starých.

Comments are closed