3.Čakra

 

 

 

 

Andělská meditace ke 3.čakře

Třetí čakra – čakra solar-plexu, čakra pupku

 

Třetí čakra je přibližně dva prsty nad pupkem a otvírá se směrem dopředu.
Je centrem síly, tudy přijímáme sluneční energii a tím dodáváme tělu vitalitu.
Je sídlem osobnosti, vůlí k výkonům, snahou pomoci, citových vazeb a je v přímém spojení s astrálním vibračním polem (z ní také vychází ona známá „stříbrná šňůra“).
Blokace zde mají za následek pocit poraženosti, ztrátu odvahy a svobodné vůle a strachem ze „životního boje“.

 

K této čakře jsou přiřazeny:

barva – žlutá až zlatožlutá
element – oheň
smyslová funkce – zrak
části těla – spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém
žláza – slinivka břišní, játra
hormony – insulin (žluč)

 

HARMONIZACE

drahokamy – tygří oko, jantar, topas, citrín, růženín, aventurín, malachit, záhněda, sluneční kámen
aromaterapie – levandule, rozmarýn, bergamot
mantra – RAM

3.čakra-právo jednat

Toto právo je často potlačováno autoritou rodičů, nebo i společností a kulturou. Od dětství se učíme poslouchat a následovat a hlavně „jednat správně“

Strach z potrestání a vynucování poslušnosti vážně narušují naši osobní moc.vědomé použití práva jednat.

 

Rozvíjení vztahu se sebou zahrnuje vytváření osobních hranic, které jsou součástí budování sebeúcty. Osobní hranice nám dovolují dosáhnout našich životních cílů, aniž byste museli manipulovat s ostatními.

Vzorce strachu a zlosti , které ukazují , že člověk trpí velkým nedostatkem osobní síly:

-Strach z převzetí zodpovědnosti za sebe, své potřeby, své závazky, svou finanční situaci a za své názory, postoje a vlastní chování.

-Strach ze zastrašování, jenž nám zabraňuje navázat vztahy, nebo dostat do situací, které jsou založeny na rovnosti

-Nelibost nad tím, když musíme převzít zodpovědnost za druhého, který je buď emočně neschopný, nebo sám odmítá převzít zodpovědnost.

-Strach, který pramení z přesvědčení, že nejsme schopni ve svém vlastním životě činit rozhodnutí

-Zlost, která se objevuje, když je vaše vlastní síla násilně omezována, nebo narušována druhými.

-Zlost, která se objevuje, když máme pocit, že jsme druhými přehlíženi nebo opomíjeni. To se často stává lidem, kteří více dávají druhým lidem , zatímco si odepírají své  vlastní potřeby.

-Strach z kritiky nebo potřeba kritizovat ostatní z pocitu, že máte navrch

-Zlost a frustrace, která pramení z neschopnosti osvoboditr se z toho, že jste ovládání očekávání druhých

-Strach z neúspěchu.

Disharmonická funkce

při chybné funkci třetí čakry chceme vše ovlivňovat podle svého názoru, ovládat vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíme, že jsme k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností.

Napsat komentář