Buddhové ve Feng-shui

Buddha pomůže překonat všechny překážky

buddha na ingotu

Buddha na ingotu

Díky Feng Shui můžeme své životy účinně ovlivňovat působením všudypřítomné energie Čchi.

Podpořit proudění pozitivní energie můžeme především s pomocí speciálních, ve Feng Shui uznávaných amuletů.

Těmi jsou například harmonizační spirálka, třírohá žába, anděl na křišťálové kouli, orgonitová placka či Buddha, který je zároveň symbolem osvícení, uvědomění a laskavosti.

Jsou to právě tyto speciální amulety, jež nás mohou doprovázet a chránit při každém kroku, chránit náš domov před působením negativní energie i rodinu před vším zlým. Zároveň v nás také podporují to, co chceme a skutečně potřebujeme. Jsou tedy ideálním prostředkem k dosažení štěstí a šťastného domova.

buddha s dračí želvou

Buddha s dračí želvou

Vzhledem k tomu, že velkou část svého života trávíme prací, je potřeba myslet na štěstí a úspěch i v této oblasti.

Dopomoci nám k tomu může například speciální Feng Shui amulet, kterým je soška Buddhy úspěchu, často také označovaná jako Buddha úspěšný. Tato soška podporuje úspěch v kariéře, napomáhá člověku k překonání překážek (nejen pracovních), které mu během života zkříží cestu a zároveň pomáhá v dosažení všech předem určených cílů. Amulet je vhodné umístit do oblasti štěstí a bohatství nebo do oblasti kariéry. Nejintenzivněji bude působit na pracovním stole svého majitele.

Velmi podobným amuletem, jenž podporuje úspěch v zaměstnání a dosažení vysokého postavení, je podle Feng Shui také soška Buddhy štěstí.

Ta kromě výše uvedeného podporuje u svého majitele a jeho rodiny také zdraví, spokojenost a dlouhověkost.

Čínské přísloví praví: „Chceš-li být šťastný jeden den, opij se.Chceš-li být šťastný jeden týden, zabij prase. Chceš-li být šťastný jeden rok, ožeň se. Chceš-li být šťastný celý život, dělej svou práci s láskou a nadšením!“

Amulet - Ruka Budhy

Amulet – Ruka Budhy

MEDITUJÍCÍ BUDDHA

Meditující B.

Buddhistické kolo

Buddhistické kolo

BUDDHA ÚSPĚCHU

Buddha úspěchu

BUDDHA SEDÍCÍ

Buddha

BUDDHA S INGOTEM

Buddha s ingotem

BUDDHA ODPOČÍVAJÍCÍ

Buddha svícny

BUDDHA NEBESKÉHO KLIDU

Buddha nebeského klidu

BUDDHA NA INGOTECH

BUDDHA NA INGOTECH

BUDDHA

Buddha s ingotem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*