7-VŮZ, ZACHOVÁNÍ VYVÁŽENÉ KONTROLY

Rovnováha v této situaci vám umožňuje mít z této situace prospěch. Úspěch přichází skrze sebedůvěru a nalezení vlastního středu. K dosažení cíle musíte sjednotit protikladné síly.Vysoko na vrcholu skály drží dva draci mezi sebou velkou blyštivou křišťálovou kouli. Přesto, že každý z nich přísluší k jinému elementu a jsou rozdílné povahy, jsou ve vzájemné rovnováze a harmonii. Pozitivní a negativní energie, které kontrolují, plynou zároveň do atmosféry kolem nich. Menší dráčci symbolizují nevyřešené životní události, které tato harmonie přitahuje a může jim pomoci k jejich vyřešení. Vysoké hory jsou bránou k duchovním sférám. Jejich zdolání je výsledkem vytrvalého úsilí, které vyžaduje odpovědnost a odhodlanost. Avšak na vrcholu, když konečně znovu objevíme své duchovní spojení, najdeme také rovnováhu a harmonii, kterou naše duše hledá.

Comments are closed