Bachovy esence na nervozitu a podrážděnost

Nervozita a podrážděnost jsou známkou vnitřní nespokojenosti, ale i nestability. Zdrojem nespokojenosti často bývá to, jak vnímáme svět zvenčí. Často se neumíme smířit s tím, jak jdou věci kolem nás, že je nemůžeme dost dobře ovlivnit atp. Tento nesoulad mezi naším vnitřním cítěním a vnějším světem pak vede k podrážděnosti a nervozitě, kterou si velice často vybíjíme na našich nejbližších, dětech, rodičích, partnerech. A to pak vede k celkové nespokojenosti.

Bachovy esence, které tyto stavy napravují jsou:

3.Buk Lesní (Beech)

Pomáhá vžít se na chvíli do kůže jiného člověka – chápání – tolerance.

Negativní kritéria (pro indikaci): Kritika, arogance, netolerance, odsuzování druhých lidí bez snahy pochopit je a vcítit se do jejich myšlení.

Pozitivní kritéria (po terapii): Tolerance, soucítění s druhými, schopnost porozumět a správně analyzovat, dobré diagnostické schopnosti.

Jsem v souladu sám se sebou i s druhými.

BUK LESNÍ

3.Beech

SEBEPOZNÁNÍ

Sebepoznání

HNĚV

Hněv

 

 

 

 

 

11. Jilma (Science)

Pomáhá uspokojit mysl, vidět věci z nadhledu a vrátit ztracenou sebedůvěru.

Negativní kritéria (pro indikaci): Přechodný pocit nejistoty, zda jsme schopni zvládat své

úkoly a povinnosti, nedostatek sebedůvěry, vyčerpání, přílišná zodpovědnost.

Pozitivní kritéria (po terapii): Důvěra, sebejistota, zodpovědnost, spolehlivost, plánování úkolů, schopnost řešit problémy.

Vybírám si takové úkoly, které zvládám.

JILM ŠTÍHLÝ

11. Věda

Menopauza

Menopauza

ODVAHA

Sprch.gel Odvaha

 

 

 

 

 

15. Cesmína ostrolistá (Holly)

Pomáhá zvládnout žárlivost, závist, nenávist, pomstu a podezíravost.

Negativní kritéria (pro indikaci): Žárlivost, nedůvěra, nenávist, pocity závisti na všech úrovních, „zavřené srdce“, touha vlastnit partnera, představa, že se musí změnit druzí.

Pozitivní kritéria (po terapii): Otevřené srdeční centrum, bezpodmínečná láska, vnitřní harmonie, pochopení svých citů.

Jsem světlo a láska.

CESMÍNA OSTROLISTÁ

15. Holly

 

 

 

 

 

6. Slívoň třešňová (Cherry plum)

Pomáhá proti zoufalství, šílenství, sebevraždě, proti ublížení jiným.

Negativní kritéria (pro indikaci): Zoufalství, nervové vyčerpání, neschopnost ovládat se, nekontrolovatelné výbuchy hněvu, neustálé vnitřní napětí, strach před vnitřním uvolněním a ze ztráty sebekontroly, hysterie, potlačované pocity a náhlá agresivita.

Pozitivní kritéria (po terapii): Schopnost spojit se s podvědomím, odvaha, síla, otevřenost pro všechny změny a procesy v životě, pochopení, že všechny překážky přispívají k našemu růstu a duchovnímu vývoji.

Jsem v souladu s vesmírným zákonem a řádem..

SLÍVOŇ TŘEŠŇOVÁ,

6. Cherry pl.

HARMONIE

Toal.voda Harmonie

PRVNÍ POMOC/URGENCY

Naléhavost. Inter.parf.

 

 

 

 

 

34. Žebernatka bahenní 

Pomáhá vycházet s lidmi přátelsky a udržet si svou hrdost.

Negativní kritéria (pro indikaci): Pýcha, vnitřní rezervovanost, hrdost, povýšenost, chladnost, nevyléčitelné kožní nemoci, ztuhnutí kloubů – kyčlí, kolen, šíje, ramen, touha po klidu a samotě.

Pozitivní kritéria (po terapii): Pokora, moudrost, tolerance, svědomitost, nezávislost, klid, důvěra, sebevědomí.

Ve svém životě dělám vše s láskou a pokorou.

ŽEBERNATKA BAHENNÍ

34.Water Violet

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*