BACHOVY ESENCE PŘEHLED

1.ŘEPÍK (AGRIMONY-Agrimonia eupatoria– Řepík lékařský)                                    antagonizmus –  přecitlivělost na vlivy a myšlenky

ŘEPÍK LÉKAŘSKÝPrávě teď se svět zdá být pořádně problematickým a nepřátelským místem.

Ačkoliv se ze všech sil snažím věci obrátit v žert, stále se mi dostávají pod kůži.

Ukrývám se za úsměv, abych se odklonil od hloupých a bezcenných myšlenek, jak je to jen možné, ale uvnitř se většinu času trápím.

Vyžaduje to tolik úsilí povznést se nad to všechno. A opravdu mne to vyčerpává. Je to džungle venku kolem!

Žoviální, veselí vtipní lidé, kteří milují mír a bojí se dohadů a hádek a snaží se jim vyhnout.

Ačkoliv mají potíže, trápí se a jsou neklidní, schovávají své starosti za humor a žertování.

Jsou ceněni jako dobří přátelé.

Často nadměrně pijí alkohol či užívají drogy, aby se stimulovali.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá podívat se na vše z nadhledu.

Negativní kritéria (pro indikaci): Vnitřní neklid a starosti jsou maskovány veselou náladou a bezstarostností, neschopnost sdělovat své problémy, konfrontovat se s nimi, přetvářka vůči okolí i sobě samému.

Pozitivní kritéria (po terapii): Schopnost vidět objektivně situaci, ztotožnit se se svými problémy a být schopen je řešit, umět rozlišit v sobě samém pozitivní i negativní stránky své osobnosti.

Dívám se sám na sebe objektivně – znám své světlo i svůj stín.

 

 1. OSIKA (ASPEN – Populus tremula – Topol osika) nepřátelství –  na strach

OSIKA OBECNÁŽivot je neustálý zápas „ JÁ VYHRAJI / TY PROHRAJEŠ “, a častěji, než si chci přiznat, prohrávám já.

Samozřejmě, sem tam se mi podaří být přirozený, získat kousek sebe sama zpět, ale v podstatě vše, co mohu udělat je, že si nechám masku na tváři.

Někdy mě přemohou děsivé záchvaty strachu, dokonce paniky.

Nedokážu si vysvětlit proč, přesto najednou podlehnu panice. Je to všechno strašná dřina. Co mně stojí sil zvládnout to.

Nejasné strachy, pro něž není vysvětlení pronásledují během noci i ve dne.  Pacient je zděšen, že se stane cosi strašného.  Bojí se s tím svěřit.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá proti strachu z neznámých věcí, proti panice bez zjevné příčiny.

Negativní kritéria (pro indikaci): Bezdůvodné obavy, neurčité úzkosti, nejasné předtuchy, tajný strach z neznámé pohromy, stísněné pocity, špatné sny.

Pozitivní kritéria (po terapii): Zbavení se strachu, překonání nedůvěry, duševní vzkříšení, schopnost být vnímavější a citlivější pro jemnější roviny vědomí, pochopení vyšších duchovních světů.

Důvěřuji a miluji.

 

 1. BUK (BEECH – Fagus sylvatica – Buk lesní) nadšení/mrzutost (odpor) –  přílišná péče o dobro ostatních

BUK LESNÍK čertu s nimi ! Většina lidí je hloupá a bezvýznamná ! Říkají, že jsem příliš kritický. No a co ? Někdo je musí „srovnat do latě“. Tak jsem sarkastický, no a ? Rozčilují mně i můj život mě rozčiluje.

Ach bože, kdybych se tak mohl pro něco nadchnout. Dal bych cokoliv, abych opět mohl cítit, že žiji naplno.

Cítí potřebu vidět víc dobra a krásy v lidech kolem sebe. Potřebují být tolerantnější a shovívavější, aby chápali rozdíly v tom, jak se každý po svém dopracovává ke své vlastní dokonalosti.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá vžít se na chvíli do kůže jiného člověka – chápání – tolerance.

Negativní kritéria (pro indikaci): Kritika, arogance, netolerance, odsuzování druhých lidí bez snahy pochopit je a vcítit se do jejich myšlení.

Pozitivní kritéria (po terapii): Tolerance, soucítění s druhými, schopnost porozumět a správně analyzovat, dobré diagnostické schopnosti.

Jsem v souladu sám se sebou i s druhými.

 

 1. ZEMĚŽLUČ (CENTAURY – Centaurium umbellatum – Zeměžluč okolíkatá) odloučení – přecitlivělost na vlivy a myšlenky

ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁVětšinou jsem unavený, vyčerpaný.

Je to tak beznadějné, když člověk musí žít podle očekávání druhých.

Cítím se pronásledovaný, protože jsem pronásledovaný – stále, každým.

Přestože vím, že to sám dovolím, jsem tak odloučený od sebe samého, že se mi zdá, že nemám žádnou vlastní vůli. Je to strašně deprimující.

 

Milí, jemní lidé, kteří příliš horlivě pomáhají druhým a přepínají se.  Jsou více služebníky než ochotnými pomocníky.  Vykonávají více než svůj podíl práce a přitom přehlížejí vlastní poslání.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá k získání většího respektu.

Negativní kritéria (pro indikaci): Má sebevědomí, slabost vlastní vůle, vyčerpanost a přepracovanost v důsledku neschopnosti odmítnout a říci „ne“, přehnaná reakce  na přání druhých nedovoluje plnit vlastní životní poslání, role otroka, který je pro svou dobrotu zneužíván.

Pozitivní kritéria (po terapii): Schopnost říci „ne“, uvědomění si vlastní ceny, skupinová integrace s vědomím vlastní identity, vědomé použití vůle, pochopení sebe sama a svého životního úkolu, zodpovědnost za svůj život.

Jsem zodpovědný za vše, co ve svém životě vytvářím.

 

 1. OLOVĚNEC WILLMONTŮV (CERATO–Ceratostigma willmottiana–Olověný kořen – rožec) lhostejnost/žal a pocit viny – na nejistotu

OLOVĚNEC WILLMONTŮVHluboko v sobě se cítím zrazený životem jako takovým. A teď zjišťuji, že se chovám tak, jako by to byla moje vina.

Uklidňuji lidi, smířím se s nimi – dokonce i tehdy, když mi ublíží – všechno přijmu. Ovšemže mám svoje vlastní názory, ale raději tím neriskuji, že se projevím.

Chci od ostatních, aby mi potvrdili, že jsem prima, i když kvůli tomu musím udělat kompromis s mým vlastním přesvědčením.

Nevěří si a proto se nedokáží rozhodnout. Neustále hledají radu u druhých a často jsou zavedeni špatným směrem.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá těm, kteří znevažují svůj vlastní názor.

Negativní kritéria (pro indikaci): Nedůvěra ve vlastní názor, pochybnosti o sobě samém a svých schopnostech, slabá vůle, neschopnost naslouchat vnitřnímu hlasu, závislost na mínění druhých.

Pozitivní kritéria (po terapii): Intuice, vnímání vnitřního hlasu, schopnost naslouchat, důvěra v sebe sama, být v kontaktu se svou duší, sjednocení abstraktního a konkrétního myšlení. Z myšlenky roste energie a z energie roste myšlenka.

 

 1. SLÍVOŇ TŘEŠŇOVÁ (CHERRY PLUM – Prunus cerasifera – Slivoň myrobalán) lhostejnost – na strach

SLÍVOŇ TŘEŠŇOVÁ, Můj život je nudná, šedá poušť. Je těžké žít, když se cítíte rozložený a zbytečný.

Naprosto jsem ztratil kontakt se sebou, cítím se, jako bych byl na pokraji nervového zhroucení, nebo měl vybouchnout nebo udělat někomu něco strašného v záchvatu slepé zuřivosti, nebo dokonce ublížit sám sobě. Všechno mě příliš bolestně skličuje!

 

Strach, že je mysl přetížená, že uděláme děsivé hrozné věci, o kterých víme, že jsou špatné a přesto máme chuť je udělat.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá proti zoufalství, šílenství, sebevraždě, proti ublížení jiným.

Negativní kritéria (pro indikaci): Zoufalství, nervové vyčerpání, neschopnost ovládat se, nekontrolovatelné výbuchy hněvu, neustálé vnitřní napětí, strach před vnitřním uvolněním a ze ztráty sebekontroly, hysterie, potlačované pocity a náhlá agresivita.

Pozitivní kritéria (po terapii): Schopnost spojit se s podvědomím, odvaha, síla, otevřenost pro všechny změny a procesy v životě, pochopení, že všechny překážky přispívají k našemu růstu a duchovnímu vývoji.

Jsem v souladu s vesmírným zákonem a řádem..

 

 1. POUPĚ JÍROVCE (CHESTNUT BUD–Aesculus hippocastanum–Kaštan koňský) lhostejnost – nezájem o přítomnost

POUPĚ JÍROVCEUž na ničem nezáleží. Všechno, co udělám, se zdá být nesprávné, tak proč bych se měl vůbec obtěžovat nějakou činností ?

Stejné situace se mi neustále vracejí znovu  a znovu, nikdy se jich nezbavím.

Jestli mají mrtví nějaké pocity, musejí se cítit jako já – otupělí. Kdybych tak mohl zapomenout na minulost !

 

Trvá vám déle naučit se životní lekce. Ostatním stačí jedna zkušenost, vy jich potřebujete víc. Opakujete stejnou chybu za jiných okolností – i když by vám ji stačilo udělat jednou, abyste ji pochopili.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zbavit se těžkostí způsobených opakováním chyb.

Negativní kritéria (pro indikaci): Nepoučitelnost zkušenostmi, neustálé opakování stejné chyby, nepozornost, chození v kruhu a neschopnost z něho vykročit, nemožnost udělat nový životní krok.

Pozitivní kritéria (po terapii): Poučení se z vlastních chyb a nezdarů, schopnost být v přítomnosti, uvedení duchovních zkušeností do praxe.

Vítám každou novou zkušenost, která ke mně přichází, a beru si z ní poučení.

 

 1. ČEKANKA (CHICORY – Cichorium intybus – Čekanka obecná)   hněv – přílišná péče o dobro ostatních

ČEKANKA OBECNÁK čertu, správně, jsem blázen ! I vy byste byli, kdyby vám ostatní odepřeli způsob života, po jakém toužíte.

Nedostává se mi žádného ocenění za to, co dělám, abych „jim“ pomohl a podpořil „je“, ani obyčejného pochopení !

Nejsem sobecký ani náročný, já chci jen uznání, které mi patří. A přísámbohu, dokud ho nedostanu, někdo za to bude těžce pykat !

Příliš se staráte o potřeby druhých, svých dětí, příbuzných, přátel. Neustále opravujete to, co považujete za špatné a baví vás to. Chcete mít všechny nablízku.

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá lidem, aby nechali věcem volný průběh.

Negativní kritéria (pro indikaci): Vlastnické chování osobnosti, egocentrismus, přílišná starost o druhé, sebelítost, panovačnost, přílišná horlivost, člověk vyžadující od svého okolí plnou pozornost, láska s podmínkami, citové vydírání.

Pozitivní kritéria (po terapii): Nesobecká láska, mateřskost, bezpečí, jistota, snaha pomáhat druhým bez protihodnoty. Cit vede k soucitu a soucit k harmonii.

 

 1. PLAMÉNEK  PLOTNÍ(CLEMATIS – Clematis vitalba – Plamének polní- bílá lesní réva) zájem/mrzutost (odpor) – nezájem o přítomnost

PLAMÉNEK PLOTNÍNikdo se o mě nezajímá a mě to velmi zlobí. Tak se prostě stáhnu do svých myšlenek a vystačím si sám se sebou.

To, co si v myšlenkách vytvořím, je v každém případě mnohem zajímavější, než to, co se děje venku.

Dokud o mne někdo neprojeví zájem, ani já ho neprojevím. Jestli musím být sám, radši budu se sebou.

Jste zasnění, neteční, nejevíte příliš velký zájem o život.Jste tišší, nejste příliš šťastní, žijete raději v budoucnosti a nadějích . Nesnažíte se uzdravit a můžete se těšit na smrt v naději na lepší časy nebo na setkání s milovaným mrtvým.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zvládnout pocit slabosti a mdloby.

Negativní kritéria (pro indikaci): Nepozornost, denní snění, únik z reality do světa snů a fantazie, roztěkanost, nekoncentrovanost, sklon k omdlévání, studené ruce a nohy.

Pozitivní kritéria (po terapii): Schopnost žít v realitě, tvůrčí idealismus, tvořivost, bohatá inspirace v umělecké oblasti..

Jsem tady a teď.

 

 1. PLANÉ JABLKO (CRAB APPLE – Malus pumila – Jabloň planá) lhostejnost – skleslost a zoufalství

JABLOŇ LESNÍSnesu téměř vše, kromě chorobných příznaků nemocí a nedostatečné hygieny.

Nečistota, skvrny všeho druhu – podobnými fyzickými problémy tohoto druhu jsem posedlý.

Je důležité se s takovými okolnostmi okamžitě vypořádat. Léta chodím po doktorech, abych se zbavil svých vlastních příznaků.

Nechci, aby na mně byl nějaký vidět. Vzhled je strašně důležitý. Ve skutečnosti je to skoro všechno, na čem doopravdy záleží.

Slouží k čistění.  Touží se zbavit  té nejpodstatnější nemoci. Když léčba selže, jsou skleslí. Očisťuje rány.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zbavit se čehokoliv, co nemá rád (v těle, nebo v podvědomí).

Negativní kritéria (pro indikaci): Pocit nečistoty a ošklivosti vůči sobě samému, lpění na maličkostech, puntičkářství, alergie.

Pozitivní kritéria (po terapii): „Čistící květina“, velkorysost, pořádek a čistota ve správné míře, schopnost rozpoznat negativní vlivy a transformovat je.

Nadechuji světlo a vydechuji tmu.

 

 1. JILM ŠTÍHLÝ (ELM – Ulmus procera – Jilm vysoký)  strach ze ztráty –  skleslost, zoufalství

JILM ŠTÍHLÝNesu na ramenou tolik zodpovědnosti, protože kdybych to nedělal, ztratil bych lásku, pozornost a ocenění, po kterých tak zoufale toužím.

Raději se budu soužit, než abych někoho zklamal.

Jakkoliv nepřiměřeně se cítím v souvislosti s dosahováním dokonalosti, stojí mi za to snažit se ze všech sil, i kdyby mě to mělo stát život. Snažení přináší jedinou jistotu, kterou život musí nabídnout. Nemohu zradit svůj životní styl, nemohu zklamat ostatní – to by byla definitivní zrada.

Odvádíte dobrou práci a doufáte, že vykonáte něco důležitého ku prospěchu všem. Občas můžete mít období deprese, kdy cítíte, že úkol je příliš obtížný.

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá uspokojit mysl, vidět věci z nadhledu a vrátit ztracenou sebedůvěru.

Negativní kritéria (pro indikaci): Přechodný pocit nejistoty, zda jsme schopni zvládat své úkoly a povinnosti, nedostatek sebedůvěry, vyčerpání, přílišná zodpovědnost.

Pozitivní kritéria (po terapii): Důvěra, sebejistota, zodpovědnost, spolehlivost, plánování úkolů, schopnost řešit problémy.

Vybírám si takové úkoly, které zvládám.

 

 1. HOŘEČEK NAHOŘKLÝ (GENTIAN – Gentiana amarella – Hořec zahořklý) lhostejnost + mrzutost (odpor) – nejistota

HOŘEČEK NAHOŘKLÝNeexistuje nic, co bych mohl udělat se zmatkem, ve kterém se nacházím.

Nelze hovořit o vlastních pochybnostech nebo nedostatku odvahy. Nic by to nezměnilo, protože je to nezajímá.

Kromě toho, mluvím-li s nimi o tomto, jsou ještě horší. Mrzutost (odpor), ticho a ústup se staly způsobem života. Lhostejnost je lepší než další odmítání.

Snadno ztrácíte odvahu. Jakákoliv překážka nebo zpoždění zlepšování vás sklíčí a zasévá ve vás pochyby.

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá být úspěšný.

Negativní kritéria (pro indikaci): Pesimismus, skepse, pochybnosti, nejistota, nedostatek odvahy.

Pozitivní kritéria (po terapii): Optimismus, schopnost přijímat a řešit konflikty, důvěra, naděje, pozitivní myšlení, tendence vidět kladné stránky života.

Světlo je vidět jenom ve tmě.

 

 1. HLODAŠ EVROPSKÝ (GORSE – Ulex europoeus – Hlodáš evropský) strach ze ztráty – nejistota

HLODAŠ EVROPSKÝVzdal jsem se.

Moje situace je beznadějná a já jsem bezmocný – zablokovaný v každém směru. Pod maskou jsem zoufalý, téměř strnulý v obličeji z toho, co všechno se ještě může nepodařit.

Vím, že si v sobě ponesu tuto úzkost celý zbytek života. Popravdě řečeno, ze strachu jsem ztratil srdce.

Vzdali jste se víry, přesvědčíte sebe i lidi kolem, že je malá naději na úlevu.

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá z beznaděje a uvědomit si, že nejsou ztraceny všechny šance a vyhlídky.

Negativní kritéria (pro indikaci): Hluboká beznaděj, neschopnost vidět východisko, absolutní zoufalství, rezignace.

Pozitivní kritéria (po terapii): Přijímání problémů jako nezbytné součásti života, důvěra a víra ve zlepšení stavu, pochopení a akceptování svého osudu i karmy 

Vždycky mám naději.

 

 1. VŘES (HEATHER – Calluna vulgaris – Vřes obecný) – osamělost , žal a pocit viny 

VŘES OBECNÝBůh ví, že se vždy snažím dělat, co mohu !

Dokonce, i když se něco nepodaří, a já s tím nemám nic společného, nemohu se ubránit pocitu viny.

A neubráním se ani žalu    nad mými vlastními skutečnými neúspěchy, chorobami nebo chybami.

Prosím, pochopte a přijměte mě, řekněte mi, že si vedu dobře. A prosím, nenechávejte mě samotného.

Mám pocit viny i za to, za co nemůžu.

Hledáte společnost kohokoli, protože si potřebujete povídat s druhými o svých problémech. Jste-li sami, jste nešťastní.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá odpoutat svou mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech.

Negativní kritéria (pro indikaci): Pozornost je soustředěna na sebe sama a své nemoci, upovídanost, tento typ mluví hlasitě, nemá rád samotu, vyžaduje pozornost, chová se jako „malé dítě“ potřebující publikum.

Pozitivní kritéria (po terapii): Schopnost naslouchat, vcítit se do situace druhých, pomáhat, respektovat jiný názor.

Život znamená dávat i brát.

 

 1. CESMÍNA (HOLLY – Ilex aquifolium – Cesmína ostrolistá) přijetí/antagonizmus na osamělost

CESMÍNA OSTROLISTÁNepřijmu žádné zpochybňování mé autority ! A chci, aby se tato situace napravila teď hned ! Už si nedovolím opět ztratit kontrolu nad svým životem – NIKDY.

Kuj železo, dokud je žhavé. Hni sebou ! Udělej to TEĎ, nebo se dočkáš skutečného boje.

 

Občas jste žárliví, závistiví, pomstychtiví, podezíraví, rozčilujete se.

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zvládnout žárlivost, závist, nenávist, pomstu a podezíravost.

Negativní kritéria (pro indikaci): Žárlivost, nedůvěra, nenávist, pocity závisti na všech úrovních, „zavřené srdce“, touha vlastnit partnera, představa, že se musí změnit druzí.

Pozitivní kritéria (po terapii): Otevřené srdeční centrum, bezpodmínečná láska, vnitřní harmonie, pochopení svých citů.

Jsem světlo a láska.

 

 1. ZIMOLEZ KOZÍ LIST (HONEYSUCKLE – Lonicera caprifolium – Zimolez kozí list) ochota/hněv   – nedostatečný zájem o to, co se děje

ZIMOLEZ KOZÍ LISTJednoduše nemohu čelit svým současným problémům, protože bych mohl ztratit svoji chladnokrevnost a udělat něco strašného.

A než toto riskovat, raději setrvám u dobrých, šťastných věcí, které se mi přihodily v minulosti.

Tak dokážu zůstat klidný a ovládat se. Nikdo už stejně nechce snášet svou potlačovanou zuřivost.  A nejméně ze všech já sám !

Hodně žijete minulostí, ve vzpomínkách  na přátele, šťastnější doby a ambice, které se neuskutečnily. Neočekáváte další štěstí.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá soustředit se na přítomnost a podívat se na minulost z nadhledu.

Negativní kritéria (pro indikaci): Touha po minulosti, stesk po domově, přátelích apod., neschopnost žít v přítomnosti, snaha začít všechno znovu od začátku, tito lidé mohou oslepnout či ohluchnout.

Pozitivní kritéria (po terapii): Schopnost změny, čerpání zkušeností z minulosti a jejich uplatňování v přítomnosti.

Žiji pro dnešní den.

 

 1. HABR (HORNBEAM – Carpinus betulus – Habr obecný) nejistota         lhostejnost

HABR OBECNÝJeště funguji, ale jen tak tak. Mentálně jsem vyčerpaný.

Závazky, vztahy, to všechno mě tak unavuje. A upřímně řečeno, to je jediná věc, která mi pomáhá vydržet.

Když je člověk vyčerpaný, nikdo od něj moc neočekává a nežádá, aby dělal víc, než je schopen. Tímto způsobem určitě neselžu.

 

Cítíte, že nemáte dostatek mentálních nebo fyzických sil. Každodenní záležitosti jsou příliš tíživé.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá pustit se do práce a udělat co je třeba.

Negativní kritéria (pro indikaci): Únava,neschopnost zvládnout každodenní povinnosti, tělesné i duševní vyčerpání, přechodná rezignace.

Pozitivní kritéria (po terapii): Duševní aktivita, svěžest, rozvážné myšlení, jasná     a chladná hlava, možnost změny, jistota, síla zvládnout své úkoly.

Všechno dělám hravě a s radostí.

 

 1. NETÝKAVKA (IMPATIENS –Impatiens glandulifera – Netýkavka žlaznatá) jednota/odloučení – osamělost

NETÝKAVKA ŽLÁZNATÁChci jednotu se vším a s každým. Ale vidím neustálé signály, že nejsem přijatelný, signály odmítnutí a nezájmu.

Není to tím, že bych byl netrpělivý, je to tím, že si příliš uvědomuji, když mě vyloučí nebo popírají.

Přirozeně, raději pracuji sám. Potom nemusím snášet ten příšerný pocit „odloučení“, který přichází s rozdíly v názorech a přesvědčeních.

Jste rychlí v myšlení i v činech a přejete si, aby vše bylo rychle provedeno. Jste-li nemocní, usilujete o rychlé uzdravení.

Je problém mít trpělivost s lidmi pomalými, snažíte se je zrychlit – jsou ztrátou času. Raději myslíte a pracujete o samotě, abyste to mohli udělat vlastním tempem.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zvládnout mentální podráždění.

Negativní kritéria (pro indikaci): Netrpělivost, lehká podrážděnost, překotné reakce, neposednost, nervozita, vyčerpání, nervové vypětí, bolesti hlavy, žaludku, okusování nehtů, tik, poruchy spánku; tito lidé skáčí do řeči druhým.

Pozitivní kritéria (po terapii): Trpělivost, dar rychlého porozumění a pochopení, vnitřní nezávislost.

Všechno má svůj čas.

 

 1. MODŘÍN (LARCH – Larix decidua – Modřín opadavý) nepřátelství  – skleslost a zoufalství

MODŘÍN OPADAVÝProč se o něco pokoušet, když stejně prohraji ? Můj způsob, jak neztratit sebeovládání (kontrolu), je nedělat vůbec nic.

Ale to je moje cesta. Já jsem nepřátelský k sobě, ne k vám. Budu tleskat vašim úspěchům, jen neočekávejte, že já budu nějaké mít. Už to mám sečtené, nepřítelem jsem já.

Nepovažujete se za  tak dobré a schopné jako lidé kolem. Očekáváte neúspěch, neriskujete a neděláte nic pro to, abyste uspěli.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá těm, kteří nemají dost sebedůvěry, aby byli smělejší a mohli se vrhnout do života.

Negativní kritéria (pro indikaci): Nedostatek sebedůvěry, očekávání neúspěchu, pocity méněcennosti, nedostatečný pozitivní postoj k životu, podléhání vlivu jiných.

Pozitivní kritéria (po terapii): Sebedůvěra, schopnost vidět věci realisticky, iniciativa, otevřenost pro nové názory.

Každý den mi nabízí nový začátek.

 

 1. KEJKLÍŘKA (MIMULUS – Mimulus guttatus – Kejklířka skvrnitá) jednota/odloučení – strach

KEJKLÍŘKA SKVRNITÁJsem stydlivý, krajně stydlivý. Přetrpěl jsem příliš mnoho odmítnutí na to, abych se znovu vystavil takovému nebezpečí.

Jak velice bych chtěl najít jednotu s ostatními lidmi ! Místo toho cítím mezi námi zeď. Oni jsou na jedné straně, já na druhé, úplně osamělý, vyloučený. Cítím se tak oddělený od emocí. Od sebe samého, skutečně.

Strach ze skutečných věcí, nemoci, bolesti, nehod, chudoby, tmy, samoty, neštěstí.

Tiše a tajně nesete svou hrůzu, nejste schopní o tom volně hovořit

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá sesbírat odvahu a čelit strachu.

Negativní kritéria (pro indikaci): Strach z určitých věcí – např. ze tmy, zkoušky apod., fobie, nervozita, přecitlivělost, poruchy spánku, bolesti břicha a hlavy.

Pozitivní kritéria (po terapii): Odvaha, důvěra, citlivost, porozumění pro druhé, pacientovy ledviny se osvobodí od strachu.

Ve svém srdci nacházím víru, naději a lásku.

 

 1. HOŘČICE (MUSTARD – Sinapis arvensis – Hořčice rolní)       lhostejnost  – nedostatečný zájem o přítomnost

HOŘČICE POLNÍVětšinou jsem naladěný na svůj svět, osobně i profesionálně. Potom se najednou něco stane a já „upadnu v nemilost“.

Je to jako spadnout do jámy, z které není úniku. Odejdu, vypadnu, stáhnu se a nechci nikoho vidět a nic dělat. Někdy to trvá hodiny, někdy dny nebo dokonce déle.

Potom najednou se cítím opět naladěný – schopný fungovat, jsem opět aktivní.

Jste náchylní k zármutku a zoufalství.

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá rozptýlit tmavý mrak, aby znovu zasvítilo slunce.

Negativní kritéria (pro indikaci): Rychle přicházející a odcházející periody hlubokého smutku bez jasné příčiny, smutek duše, těžká melancholie, introvertní zaměření.

Pozitivní kritéria (po terapii): Radost, stabilita ve dnech dobrých i zlých, schopnost zvládat životní zkoušky a těžkosti.

Věřím ve šťastnou budoucnost.

 

 1. DUB (OAK – Quercus robur – Dub letní) nepřátelství  –  na skleslost a zoufalství

DUB LETNÍHraji si na siláka, když se cítím ohrožený. To je můj způsob, jak si dokázat vlastní hodnotu. Dokonce i v beznadějné situaci se dám do boje, protože já jsem ten, který vždy přežije – skála Gibraltaru.

Hádám, že právě proto ostatní očekávají, že spolu se svým břemenem potáhnu na ramenou  je i jejich břemena. Až příliš často jsem tak hloupý, že to udělám. Opět zneužitý ! Už bych opravdu chtěl nějaké ocenění.

 

Zkoušíte vše, i když se váš případ zdá být beznadějný. Budete pokračovat v boji proti velkým potížím. Jste nespokojeni, když nemoc zasáhne vaše povinnosti nebo pomoci.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá znovu získat sílu.

Negativní kritéria (pro indikaci): Typ poraženého a vyčerpaného bojovníka, který se nikdy nevzdává, přepracovanost, neschopnost odpočívat, člověk pracuje i za ostatní.

Pozitivní kritéria (po terapii): Vytrvalost, síla, schopnost překonávat překážky, pracovitost, svědomitost, spolehlivost.

Zvládám všechny životní překážky.

 

 1. OLIVA (OLIVE – Olea europoea – Olivovník evropský) – nedostatečný zájem o přítomnost –     odloučení

OLIVOVNÍK EVROPSKÝVelice usilovná práce, přetrvávající stres nebo nemoc mě fyzicky vyčerpávají. Jistě, v takových chvílích se unaví má mysl, ale to má fyzickou příčinu. Pocit odloučení pramení v mém těle. Nezdá se, že mi ještě patří. Chci si jen vlézt do postele a přehodit peřinu přes hlavu.

 

Velmi mentálně nebo fyzicky trpíte, jste vyčerpaní , nemáte sílu. Ani potěšení.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá doplnit a obnovit ztracenou energii.

Negativní kritéria (pro indikaci): Úplné vyčerpání, extrémní únava těla i ducha, nehospodárnost s životní energií.

Pozitivní kritéria (po terapii): Nevyčerpatelný zdroj energie, regenerace sil a znovunabytí rovnováhy, flexibilní reakce v náročných obdobích života.

Celou mou bytostí proudí energie světla a lásky.

 

 1. BOROVICE (PINE – Pinus sylvestris – Borovice lesní) – odloučení – skleslost a zoufalství

BOROVICE LESNÍŽiji se svými chybami a prohrami. Opravdu jsem jimi posedlý. Je to jako bych se nikdy nepředvedl tak dobře, jak si přeji. Ostatní mi říkají, že se dívám příliš vysoko, že moje ideály jsou nereálné. Nerozumějí tomu. Až dosáhnu svých ideálů, najdu sám sebe. Do té doby musím pokračovat a zkoušet dál – bez ohledu na cenu, kterou zaplatím strachem a pocitem viny. Musím dosáhnout dokonalosti. Život bez dokonalosti je jako umírání bez smrti.

 

I když máte úspěch, obviňujete se, že jste to mohli udělat líp a nikdy nejste se sebou spokojení. Tvrdě pracujete a velmi trpíte chybami.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zvládnout pocity viny.

Negativní kritéria (pro indikaci): Pocity viny, sebeobviňování, výčitky, nesmělost, zodpovědnost za chyby druhých, zbabělost, podceňování sebe sama, touha se obětovat, špatné svědomí.

Pozitivní kritéria (po terapii): Odpuštění sobě samému, akceptování sebe sama, trpělivost, pokora, skromnost, soucítění s druhými.

Odpuštění je klíčem ke štěstí.

 

 1. PÁVIE ČERVENÁ (RED CHESTNUT– Aesculus carnea – Kaštan červený) jednota/odloučení – strach

PÁVIE ČERVENÁ,Lidé mě viní z toho, že se příliš zabezpečuji. A také mě kritizují, že úzkostlivě sleduji, aby se i ostatní měli dobře.

Ale když se člověk cítí tak ztracený sám          pro sebe, všechno o co se musí starat, jsou ostatní lidé.

Záleží jen na tom, udělat      ze světa lepší místo, kde by jiní žili a byli šťastní. Možná právě v tom najdu jednotu s nimi, když ji nemohu najít v sobě.

Bojíte se o druhé. Vciťujete se do toho, že se jim stane velké neštěstí.

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zbavit se strachu, abychom racionálně mysleli na rodinu a na lásku.

Negativní kritéria (pro indikaci): Přehnaná starost a obavy o jiné, silné emocionální spojení s druhými lidmi v centru solar plexus, neschopnost být v srdečním centru, nedostatek důvěry a pozitivního myšlení.

Pozitivní kritéria (po terapii): Pozitivní myšlenky, víra v dobré konce, důvěra, odvaha, spojení s druhými prostřednictvím energie lásky vyzařující ze srdečního centra.

Všechny mé myšlenky jsou pozitivní.

 

 1. DEVATERNÍK DVOUBARVÝ(ROCK ROSE–Helianthemum nummularium–Devaterník penízkovitý) žal a pocit viny – strach

DEVATERNÍK DVOUBARVÝ, Během konfliktních situací nebo nepředvídaných událostí jsem v pořádku, ale potom jsem vyděšený. Je to, jako by se „to nejhorší“ mělo stát mně – jako bych stále čekal, že budu potrestaný nebo sražený k zemi. Proč, to nevím. V mém podvědomí musí být uzavřené velké množství žalu a pocitu viny. Netroufám si věnovat tomu pozornost. Iracionální strach je bezpečnější než iracionální sebeodsouzení, ne ?

 

Beznadějné situace, nehody, náhlá nemoc, když je pacient vyděšený nebo je jeho stav natolik vážný, že mají o něj strach ostatní.  Je-li v bezvědomí, mohou se esencí zvlhčit rty.  Další esence jsou potřebné k dopnění- např. bezvědomí , které je hlubokým spáínkovým stavem – clemantis, trýznění – řepík….

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zbavit se děsivých snů.

Negativní kritéria (pro indikaci): Pocity hrůzy a paniky, bušení srdce, zpocené ruce, bolest v solar plexu, nervová labilita a zhroucení, bezvědomí.

Pozitivní kritéria (po terapii): Odvaha, vytrvalost v extrémních situacích, zharmonizovaná centra solar plexus, pocity štěstí a bezpečí. Jsem v kontaktu se svou duší.

 

 1. PRAMENITÁ VODA (ROCK WATER–Aqua fontis–Pramenitá voda voda z léčivých pramenů) – mrzutost (odpor)- na přílišnou péči o blaho ostatních

PRAMENITÁ VODALidé si myslí, že jsem nepřizpůsobivý, dokonce nerozumný, když přijde na to žít ne zcela v souladu s předpisy.

Možná. Nakonec, jestli je to tak, vztahuje se to pouze na mě (a na ty, jejichž životy přímo řídím).

Na druhé straně, tento svět by byl lepší místo k životu, kdyby se každý snažil být tak zodpovědný jako já. Ve skutečnosti jsem popřel svoje vlastní pocity, abych se stal živým svědectvím toho, jak dělat „správné věci správným způsobem“. To si zaslouží úctu, ne mrzutost.

Upíráte si hodně radostí a potěšení života, protože si myslíte, že by to rušilo vaši práci. Jste na sebe tvrdí, přejete si být zdraví, silní, činní a uděláte cokoliv, abyste takoví byli.  Doufáte,že budete příkladem, který se bude ostatním líbit.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá , aby se lidé stali shovívavějšími a méně přísnými.

Negativní kritéria (pro indikaci): Velká sebedisciplína, potlačování osobních potřeb, vitality, sexuality, apod., tvrdost vůči sobě samému, snaha být vzorem pro druhé.

Pozitivní kritéria (po terapii): Vnitřní radost a mír, osvobození , schopnost přizpůsobení se a schopnost nechat odejít mentální koncepty, radost ze života.

Přijímám nové poznatky a nechávám se unášet řekou života.

 

 1. CHMEREK (SCLERANTHUS – Scleranthus annuus – Chmerek roční – chmel) naladění – na nejistotu

CHMEREK ROČNÍOpravdu nejsem nerozhodný, rozporuplný nebo neproduktivní. Je to jen proto, že jsem naladěný na obě strany, když dojde ke konfliktům a sporům.

To mě skutečně nutí cítit nejistotu v souvislosti s tím, co je nejlepší pro mne. Někdy se cítím tak nejistý svým vlastním postavením, že se musím stát lhostejným, abych ochránil sám sebe. Dostanu-li se mezi dvě protichůdné síly, cítím se úplně znehybnělý.

Nedokážete se rozhodnout mezi dvěma alternativami – tiší lidé, netíhnou k povídání si.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá lidem zaměřovat své myšlenky tak, aby jasněji viděli své možnosti a naučili se poznávat své vědomí.

Negativní kritéria (pro indikaci): Nerozhodnost, roztěkanost, vnitřně nevyrovnaný typ, rychle měnící své nálady a názory, pláč a smích, nespolehlivost, nesoustředěnost, roztržitost, pochyby.

Pozitivní kritéria (po terapii): Rozhodnost, soustředěnost, vnitřní rovnováha, uklidnění, jistota.

 

 1. SNĚDEK (STAR OF BETHLEHEM– Ornithogalum umbellatum– Snědek chocholičnatý ) jednota/odloučení – na skleslost a zoufalství

SNĚDEK CHOCHOLIČNATÝCítím se zcela oddělený sám od sebe. To, co se děje, je příliš zdrcující na to, aby se s tím dalo něco dělat.

Ať už je příčina jakákoliv, tělesná nebo duševní, cítím se oddělený od svého života, od svého osudu. Vím, že je to nesmyslné, je to naprostý ústup, ale já se cítím tak zcela sám, tak prázdný ! Potřebuji pomoc, abych se znovu spojil se sebou samým a potřebuji ji právě teď.

 

Šok z vážné zprávy, ztráta někoho milého, děs po nehodě. Přináší útěchu.

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá osvobodit mysl od smutku.

Negativní kritéria (pro indikaci): Hluboký zármutek při úmrtí či nehodě, trauma z dětství i hluboké minulosti, koktavost, špatné vyjadřování, nestabilita, následky psychického či fyzického šoku, silné bolesti.

Pozitivní kritéria (po terapii): Utišení duše a bolestí, vnitřní síla a probuzení se, regenerace, posílení nervového systému, útěcha, schopnost orientace, energetické pročištění.

Zbavuji se všeho negativního.

 

 1. KAŠTANOVNÍK JEDLÝ (SWEET CHESTNUT – Castanea sativa – Kaštan jedlý) jednota/odloučení  –  na skleslost  a zoufalství

KAŠTANOVNÍK JEDLÝUž jsem dávno překročil hranice své schopnosti snášet utrpení. Už pouze existuji     a toto moje bytí je absolutně prázdné.

Můj život nic neznamená, já nic neznamenám. Nikde není žádná naděje na záchranu, ani zvenku, ani zevnitř.

Ani sebevražda by neznamenala změnu. Cítím se, jako bych už byl mrtvý.

 

Když je mučivá úzkost tak velká, že ji nelze zvládnout. Když mysl a tělo se cítí, že by se mohli zhroutit.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá rozhrnout závěs beznaděje a navrátit víru.

Negativní kritéria (pro indikaci): Nejhlubší zoufalství, beznaděj, nezvládnutelná vnitřní bolest – např. při úmrtí, těžké nemoci, bezvýchodná situace, bloudění ve tmě.

Pozitivní kritéria (po terapii): Vysvobození, důvěra ve vyšší vedení, znovunalezení sebe sama, pochopení změny a nové šance, víra, schopnost zvládat životní překážky.

Po každé noci přichází nové ráno.

 

 1. SPORÝŠ (VERVAIN – Verbena officinalis – Sporýš lékařský) mrzutost (odpor) –  na přílišnou péči o dobro ostatních

SPORÝŠ LÉKAŘSKÝTo víte, že jsem podrážděný ! Svět je zalidněný dubovými palicemi a zakletý omezeností vidění – to mi brání v tom, abych dělal to, co chci ! Nenávidím překážky a ty, kteří je vytvářejí. Kvůli nim nemohu v noci spát stresem a vypětím. Bože, jak nesnáším to stádo hlupáků, s kterými musím jednat.

 

Své systémy přesvědčení zřídka měníte- jste přesvědčeni , že jsou správné – ale chcete změnit vše kolem sebe podle vlastních pohledů na život. Máte silnou vůli, velkou odvahu, jste- li přesvědčeni  o tom, co chcete udělat. Jste-li nemocní, bojujete i v situaci, kdy by se ostatní už dávno vzdali.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá polevit, odpočívat a regenerovat své síly.

Negativní kritéria (pro indikaci): Přepracování, stres, vnitřní napětí, přepínání, fanatismus, impulsívnost, podrážděnost, nervozita, neschopnost uvolnit se, rychlé pohyby a řeč, šlachovitý typ.

Pozitivní kritéria (po terapii): Sebedisciplína, nadšení, inspirace, vnášení světla do života druhých, vnitřní vyrovnanost, harmonie a rovnováha na všech úrovních.

Harmonie vyrůstá ze srdce s vědomím, že je chráněna.

 

 1. VINNÁ RÉVA (VINE – Vitis vinifera – Vinná réva) mrzutost (odpor) + strach ze ztráty – na přílišnou péči o dobro ostatních

RÉVA VINNÁMyslí si, že se měli zle, co ? Tak u mě jim bude ještě hůř ! Buď udělají svoji práci správně nebo budou nést následky. Jestli si myslí, že se mnou mohou manipulovat, strašně se pletou. Už mě doběhli lepší než oni, ale to se nikdy nebude opakovat. Nikdy !

 

 

Jste schopní a jste si toho vědomi, věříte v úspěch. Myslíte si, že ostatním prospěje, když to budou dělat jako vy. I v nemoci budete poučovat doktory.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zbavit se krutosti a drsnosti a projevit více porozumění.

Negativní kritéria (pro indikaci): Touha po moci a zneužívání moci, panovačnost, ctižádostivost, nepoddajnost, nadřazenost, diktátor a malý tyran, myslí hlavou a ne srdcem, tvrdé chování k druhým.

Pozitivní kritéria (po terapii): Schopnost pomáhat druhým, být nástrojem vyššího vedení, přirozená autorita a prosazení se, moudrý vůdce, schopnost dát své schopnosti ve prospěch celku.

Vládnout znamená sloužit.

 

 1. OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ(WALNUT – Juglans regia – Ořešák královský) – na osamělost   žal a pocit viny

OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝDosud se mi podařilo přežít jen proto, že jsem si vytvořil bezpečné, ochranné prostředí pryč od bolesti, kterou mi život přinesl.

Ukoval jsem si  bezpečný, ochranný pancíř před bolestí, kterou mi život přinesl. Nemohu důvěřovat nikomu ani žádnému vnějšímu vlivu. Už jsem prožil příliš mnoho žalu. Svoje postavení jsem za nesmírnou cenu získal sebedisciplínou a potlačením svých pocitů. A nechci to teď všechno zahodit. Proto odolávám téměř všem změnám.

Naplňujete své ambice, ale někdy máte sklon nechat se svést od svých cílů nadšením druhých, jejich silnými názory  nebo přesvědčením  – ochrana před okolními vlivy.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá vésti nás přes všechno, abychom neztratili cestu.

Negativní kritéria (pro indikaci): Přechodný pocit nejistoty, frustrace plynoucí z minulosti, kolísavá mysl a snadná ovlivnitelnost v rozhodujících nových fázích života, skepse.

Pozitivní kritéria (po terapii): Umožnění nového životního kroku – např. změna zaměstnání, rozvod apod., nový začátek, nezaujatost, opuštění minulosti a vykročení ze „starého kruhu“.

Každé mé pozitivní rozhodnutí mě přibližuje k cíli.

 

 1. ŽEBERNATKA Bahenní (WATER VIOLET – Hottonia palustris – Žebratka bahenní) rovnost – na osamělost

ŽEBERNATKA BAHENNÍLidé říkají, že jsem „hrdý a pyšný“. Ve světě intelektuální průměrnosti, jaký může být lepší způsob uchránit se od plýtvání časem ?

Já toho opravdu vím víc než většina lidí a vážím si toho. Ze stejného důvodu snáším svoje zármutky pěkně v tichosti, pokud nejsem v přítomnosti sobě rovného.

Spíš než házet perly sviním, raději jsem si zvolil trávit čas o samotě. To je záruka, že jsem s někým, kdo se mi vyrovná.

Jste rádi sami, velice tiší,  pohybujete se bez hluku, málo mluvíte, jste nezávislí schopní a spoléháte se na sebe. Téměř nemáte názor na druhé, jdete si vlastní cestou. Chytří, talentovaní.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá vycházet s lidmi přátelsky a udržet si svou hrdost.

Negativní kritéria (pro indikaci): Pýcha, vnitřní rezervovanost, hrdost, povýšenost, chladnost, nevyléčitelné kožní nemoci, ztuhnutí kloubů – kyčlí, kolen, šíje, ramen, touha po klidu a samotě.

Pozitivní kritéria (po terapii): Pokora, moudrost, tolerance, svědomitost, nezávislost, klid, důvěra, sebevědomí.

Ve svém životě dělám vše s láskou a pokorou.

 

 1. JÍROVEC MAĎAL (WHITE CHESTNUT – Aesculus hippocastanum – Kaštan bílý) nepřátelství –  nezájem o přítomnost

JÍROVEC MAĎALKaždodenní životní boj mi zabírá příliš času. Neustále se zaobírám sužujícími myšlenkami – co jsem měl říci, co jsem měl udělat, protože nepřítel mě nutí ustupovat. Hádám se s nimi, když jsem s nimi, a se sebou samým, když jsem sám. Nenávidím to, co se děje, ale i když nevyhraji celou tuto prokletou válku, jsem si jistý, že ji neprohraji.

 

Nemůžete zabránit, aby nechtěné myšlenky, nápady a dohady zaplňovaly vaši mysl. Obavy se vracejí – tomu zabrání schopnost myslet pouze na to, co právě děláte.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá zbavit se duševního kolotoče a vrací mysli pokoru.

Negativní kritéria (pro indikaci): Určité myšlenky krouží v hlavě a člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní rozhovor sám se sebou či druhými, špatný spánek, nervozita, napětí.

Pozitivní kritéria (po terapii): Pomáhá koncentrovat se na meditaci, vyrovnanost, vnitřní klid a mír, konstruktivní využití mentální úrovně.

V mé duši je klid a mír. 

 

 1. SVEŘEP VĚTEVNATÝ (WILD OAT – Bromus ramosus – Sveřep větevnatý)                           lhostejnost – na nejistotu

SVEŘEP VĚTEVNATÝNespokojenost s mými životními rozhodnutími mě nechává zcela nejistého v tom, co bych měl skutečně dělat a s kým. Co mě ještě více skličuje – jsem bystrý, schopný, ambiciózní – to mi jen ztěžuje snášet moji nerozhodnost. Neexistuje ospravedlnění pro takovou lhostejnost k potřebám mého „skutečného a vyššího já“, ale tak je to právě teď.

 

Chtěli byste udělat v životě cosi důležitého – potíží je určit, jaké máte mít zaměstnání –  nedovedete si vybrat to nejdůležitější

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá uplatnit své skutečné dispozice a talent.

Negativní kritéria (pro indikaci): Nejistota, nespokojenost z nenalezení svého životního cíle, neschopnost vybrat si z mnoha možností, nedostatek odvahy.

Pozitivní kritéria (po terapii): Nalezení životního poslání, objevení vlastního potenciálu, schopnost dělat různé věci současně, cílevědomost.

Spojuji se se svým vnitřním já.

 

 1. ŠÍPKOVÁ RŮŽE (WILD ROSE – Rosa canina – Růže šípková) sebejistota – nezájem o přítomnost

RŮŽE ŠÍPKOVÁSebejistota ? Tu jsem dávno ztratil. Když nemůžeš hru vyhrát, nehraj ji.

Je lepší v životě rezignovat než riskovat, že tvoje ego bude úplně ubité. Nestěžuji si na to, jen s tím žiji, den co den. Je to můj osud, moje břemeno, moje ztráta.

 

Rezignovali jste bezdůvodně. Životem se plížíte, nechcete nic zlepšit a najít radost.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá oživit chuť do života. Císařský řez.

Negativní kritéria (pro indikaci): Rezignace, vnitřní kapitulace, apatie, nezúčastněnost, nejsilnější negace – nechuť žít (potřebují ji ti, kteří se narodili císařským řezem), fatalismus – pasivní podléhání osudu.

Pozitivní kritéria (po terapii): Pozitivní a konstruktivní myšlení, nalezení cíle, radost ze života, vnitřní svoboda, flexibilita.

Od života dostávám jenom to, co si zasloužím.

 

 1. VRBA (WILLOW – Salix vitellina – Vrba bílá – žlutá vrba) žal a pocit viny – na skleslost a zoufalství

VRBA BÍLÁOdmítám přijmout jakoukoliv zodpovědnost za tuto prohru ! Je to jejich chyba, oni si zaslouží, aby byli obviněni. Obzvláště po všem tom žalu, který mi způsobili. Nezasloužím si trpět ! Nezasloužím si pocit viny ! Možná si mě osud vybral, abych prohrával. Jestli je tomu tak, prohraji, ale ne proto, že by to byla moje vina. Jde to   na jejich hlavu.

 

Trpíte nepřízní osudu nebo neštěstím a nemůžete to přijmout bez stížností nebo vzdoru, protože život měříte podle úspěchu. Cítíte, že tak velké trápení jste si nezasloužili, je to nespravedlivé, jste zatrpklí.

 

CHARAKTERISTIKA KVĚTINOVÝCH ESENCÍ DR. BACHA:

Pomáhá povznést se nad sebetrýzeň a osvojit si pozitivní přístup k životu.

Negativní kritéria (pro indikaci): Zahořklost, hněv, „oběť osudu“, obviňování druhých ze svého osudu, čímž dochází k hromadění toxických látek v těle, typ škarohlída, negativní pohled na svět, sebelítost. 

Pozitivní kritéria (po terapii): Zodpovědnost za svůj život i osud, radost a optimismus, tvůrčí aktivita.

Myslím a jednám pozitivně.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*