BACHOVY ESENCE PRO DĚTI

Děti jsou ještě čisté a proto velice citlivé na účinek Bachových esencí.

Zde je několik příkladů jak mohou pomoci našim dětem zvládat obtížné situace.

Kejklířka skvrnitá

Pokud Vaše dítě trpí strachem z konkrétní situace – bojí se vody, zkoušky ve škole, zubaře, bojí se mluvit před více lidmi, bojí se zvířat, má závratě, bojí se smrti, tmy, bojí se zůstávat o samotě  a podobně. Děti toho typu jsou zpravidla velmi citlivé a často plaché, malé děti se nechtějí pustit maminky, miminka po probuzení bezdůvodně pláčou.

Tato esence je velmi vhodná pro děti, které se bojí zapojit do kolektivu, mají sklon se červenat, koktat, popřípadě se jim strachy potí ruce.

Esence jim pomůže překonat vlastní nervozitu a strach a nalézt ztracenou odvahu a sílu.

 

Vinná réva

Děti typu Vine jsou tvrdohlavé, jdou si přímočaře za svým, mají rádi moc a mohou se projevovat jako malí tyrani.

Často vydávají doslova rozkazy a očekávají, že budou ihned splněny. 

V kolektivu se chovají jako vůdci, problém ovšem nastane, pokud nějaké dítě ve skupince vypoví poslušnost.

Esence je velmi vhodná i pro děti, které se dopouštějí šikanování.

Tato esence je naučí využívat své vůdcovské schopnosti harmonických způsobem.

 

 Cesmína ostrolistá

„Cesmína“ pomáhá dětem, které žárlí na nový přírůstek do rodiny.

Děti tohoto typu jsou žárlivé, často je ovládne vztek nebo závist, mohou být nedůvěřivé, škodolibé, vztahovačné, agresivní.

Pozornost si často vynucují hádkami nebo bitím ostatních dětí. Tato esence pomůže dětem otevřít srdce lásce.

 

Slivoň třešňová

Děti tohoto typu mívají nekontrolovatelné záchvaty zuřivosti.

Při takovémto záchvatu mohou mlátit hlavou o zem, případně o zeď, přičemž v danou chvíli nad sebou naprosto ztrácejí kontrolu.

Tyto děti v sobě nosí obrovský psychický přetlak, který se tímto způsobem snaží uvolnit.

Zároveň může pomoci i maminkám takovýchto dětí, které na chování dítěte reagují střídavě zuřivostí a zoufalstvím. Esence se také užívá, pokud se dítě v noci pomočuje.

Olověnec willmontův

Tato esence je vhodná pro děti, které nedůvěřují svým vlastním rozhodnutím (přestože jsou schopny taková rozhodnutí činit) a neustále se ptají na radu (kterou se pak většinou neřídí).

Ptají se: „Mám to udělat takto, nebo takto“? Pokud rodič jejich rozhodnutí zpochybní, udělají rozhodnutí i ve svůj neprospěch.

Působí dojmem, že jsou nesoustředěné, dají se lehce napálit, nemají silnou vlastní identitu, starší děti se často přizpůsobují názoru většiny a řídí se poslední módou. Esence dítěti pomůže obnovit důvěru ve svůj vnitřní hlas a ve vlastní rozhodnutí.

 

Plamének plotní

Do této kategorie spadají děti, které se myšlenkami rády toulají v budoucnosti a ve světě fantazie. Jsou zasněné, neudrží pozornost, často do něčeho vrážejí, stále někde něco zapomínají.

Jsou málo vitální, nepraktické, často bledé, přičemž o skutečný život se moc nezajímají.

Mohou mít umělecké nadání, ale zpravidla ho neumí využít. Tato esence jim pomůže udržet pozornost v přítomnosti a obnovit zájem o reálný život. 

 

Čekanka obecná

„Čekanka“ je velmi vhodná pro děti, které vyžadují neustálou pozornost a přítomnost svých rodičů.

Tyto děti nerady zůstávají samy, jsou majetnické a dovedou na ostatní vyvíjet značný emotivní nátlak.

Dovedou taktizovat, jsou lítostivé, k ostatním kritické a za cokoli co pro druhého vykonají, očekávají něco na oplátku.

Tato esence jim pomůže zbavit se závislosti na druhých, milovat bez očekávání a darovat něco, jen tak pro radost.

 

Zeměžluč lékařská

Děti tohoto typu neumí říci ne, jsou velmi obětavé, snaží se stále někomu pomáhat, urovnávat spory, jsou ostýchavé, poddajné, často se podřizují druhým a snaží se je potěšit.

Tím že se neumí bránit, je mohou ostatní děti využívat nebo se dokonce mohou stát oběťmi šikany. 

Tato bylinka jim pomůže lépe se prosadit, nenechat se využívat a uvěřit, že je ostatní budou mít rádi, i když řeknou NE.

 

Pávie červená

Tato esence pomůže dětem, které se obávají o své blízké. Pokud se například rodiče nevrací ve stanovenou dobu domu, děti se o ně strachují a představují si, co všechno se jim mohlo stát.

Stejné strachy se mohou objevit, pokud nějaký člen domácnosti onemocní, popřípadě po nástupu do mateřské školky.

Tato esence jim pomůže propustit své blízké z očí a nemít o ně strach.

 

Modřín opadavý

Heslem těchto dětí je „já to neumím“.

Přestože tyto děti mohou být talentované, očekávají předem neúspěch a tak se raději do ničeho ani nepouštějí.

Trápí je pocity méněcennosti, bojí se, že zklamou, jsou přesvědčeny, že všichni ostatní jsou šikovnější než ony (ostatním ale úspěch přejí). Zpravidla jsou také příliš skromné, pasivní a drží se v pozadí.

 

Vřes obecný

Tyto děti jsou velice upovídané. Neustále mluví o sobě, svoje problémy mají tendenci zveličovat, neumějí být o samotě, ale naopak potřebují být neustále středem pozornosti.

Pokud tomu tak zrovna není (rodičům přišla návštěva nebo si potřebují vyřídit důležitý telefon…), dítě se začne předvádět, vyrušovat, skákat do řeči, jen aby pozornost přitáhlo zpět k sobě. Tato esence podporuje schopnost naslouchat druhým lidem a přináší vnitřní pohodu.

 

Netýkavka žláznatá

Tyto děti jsou neposedné, často hyperaktivní. Všechno musí mít hned, jsou velmi netrpělivé, nevydrží dlouho sedět na jednom místě, jsou podrážděné.

Ve škole často vyrušují, protože jsou plné vnitřního neklidu, nedokážou soustředěně dělat jednu věc, přičemž ostatní podle nich dělají všechno pomalu.

Mají tendenci dopovídat věty za jiné lidi, začínat spoustu aktivit, ale žádnou nedokončit. Inklinují k úrazům. Tato květová esence jim pomůže objevit svůj vnitřní klid a naučí je trpělivosti.

 

Poupě jírovce

Tato esence je vhodná pro děti s poruchami učení. Dále pro děti, které se učí velice pomalu, protože jsou lhostejné, nemají dostatek zájmu ani vytrvalosti, opakují stále stejné chyby.

Pomůže i dětem, které se učit nechtějí, o učení projevují stálý nezájem a nechtějí se posunout dál.

 

Zimolez kozí list

„Zimozléz“ pomůže dětem, pokud svými myšlenkami uvízly v minulosti a nedokážou si užít přítomnost.

Může se jednat o případ, kdy se rodina přestěhuje a dítě teskní po starých kamarádech nebo se mu stýská po domově, když odjede na internát, na letní tábor, jde do školky, školy, popřípadě pokud ztratilo někoho blízkého a neustále se k němu ve vzpomínkách vrací.

Ulpívání v minulosti mu pak brání radostně prožívat přítomný okamžik.

 

Jabloň lesní

Tato esence je určena k čistění a detoxikaci na všech úrovních. Pomůže dětem, které nejsou srovnané se svým tělem, zdá se jim že, mají velké uši, jsou tlusté, popřípadě jim pomůže v pubertě, pokud se objeví akné nebo mají problém přijmout své dospívající tělo. Je také velmi vhodná pro děti, které se štítí špíny, neustále mají potřebu mýt si ruce, jsou puntičkářské, všechno se snaží mít perfektní.

 

Devaterník dvoubarvý

„Devaterník“ pomůže dětem, pokud je ochromí panický strach nebo hrůza (například při návštěvě zubaře, autonehodě, před zkouškou atd.), propadají hysterii, trpí nočními můrami nebo užívají drogy.

Chmerek roční

Děti tohoto typu se neumějí rozhodnout – nevědí s jakou hračkou si hrát, co si obléci, jakou školu či kroužek si vybrat.

Na radu se zpravidla neptají, ale ze své nerozhodnosti jsou nešťastné. Jejich nálady se rychle mění, dokážou se rychle pro něco nadchnout, ale vzápětí to opouští nebo jdou dokonce proti tomu.

Tato esence jim pomůže nalézt vyrovnanost a dělat rozhodnutí ve správný čas. Užívá se také, pokud dítě trpí nevolností v dopravních prostředcích.

 

Borovice lesní

Tato esence je vhodná pro děti, které sami sebe obviňují, mají pocit, že za všechno mohou ony, že to byla jejich chyba, že danou věc mohly udělat lépe, přičemž přebírají zodpovědnost i za chyby jiných (rodiče se pohádají a dítě si myslí, že to byla jeho vina…).

Esence jim pomůže přijmout vlastní slabé stránky se soucitem a ne s pocitem viny.

 

Vrba bílá

„Vrbové“ typy naopak ze svých problémů obviňují všechny ostatní. Tyto děti jsou často náladové, ukňourané, ukřivděné, vyčítavé, často chtějí politovat, mají pocit, že jsou obětí zlého osudu, že nedostávají to, co si zasluhují. Esence jim pomůže přijmout zodpovědnost za vlastní osud a vnese pozitivní energii do života.

 

Osika obecná

Tato esence pomůže dětem, které trpí strachem a úzkostí z neznámého důvodu. Často se bojí tmy, strašidel, zlých bytostí, mají pocit, že se něco špatného stane, trápí je noční můry. Esence jim pomůže nalézt vnitřní jistotu, takže pro strach už nezbude místo.

 

Sporýš lékařský

„Sporýšové“ děti jsou nadšené, do všeho se vrhají po hlavě, přičemž ke svým aktivitám strhávají ostatní děti i dospělé.

Často jsou hyperaktivní a neumějí se zastavit a uvolnit.  J

sou přesvědčeny, že mají pravdu a nerady svá přesvědčení mění, bývají i neoblomnými zastánci spravedlnosti. Esence je naučí vnitřně se uvolnit a nechat věci plynout.

 

Ořešák královský

Tato esence pomůže dětem, pokud musí čelit nějaké změně – nástup do školy, školky, stěhování, příchod miminka do rodiny…. Dále jim pomůže, pokud kladou příliš velký důraz na to, co si o nich myslí ostatní, což je odvádí od jejich jedinečné životní cesty.

 

Řepík lékařský

Děti tohoto typu svoje pocity skrývají za maskou veselí. Často se snaží bavit celou společnost, všechno zlehčují, potřebují být neustále v pohybu a mezi lidmi, aby nemusely myslet na své starosti.

Ty ale vyplouvají na povrch večer a v noci a děti pak nemohou usnout a mívají velmi neklidné spaní. Esence pomůže dětem přestat hrát roli klauna a přijímat život takový, jaký je.

 

Snědek okoličnatý

Tato esence výrazně pomůže, pokud dítě prožilo nějaký šok nebo trauma, přičemž je jedno zda k dané události došlo včera nebo před několika lety. Esence jim pomůže šokující událost zpracovat a získat nad ní nadhled, přičemž je schopna působit až do traumat vzniklých v prenatálním období či při porodu.

Kaštan jedlý

Pokud dítě potřebuje tuto esenci, pak je ve stavu opravdu vážných duševních útrap, kdy má pocit, že horší už to být nemůže. Může se jednat o situaci nějakého nečekaného šoku, když například ztratí někoho milovaného a zdá se mu, že se celý jeho svět zhroutil. Esence mu pomůže projít temným obdobím duše a opět spatřit světlo na konci tunelu.

 

 Hlodaš evropský

V tomto stavu dítě cítí velkou beznaděj, je pesimistické, má pocit, že už ani nemá smysl se o něco pokoušet, všechno vzdalo a propadá rezignaci (například při dlouhodobé těžké nemoci). Tato esence mu pomůže vidět věci v nové perspektivě a hlavně znovu objevit naději…

 

 

 Planá šípková růže

Děti tohoto typu bývají apatické, nic je nezajímá, nebaví, mají málo energie, jsou rezignované, nicméně si ani na nic nestěžují, protože tento stav považují za „normální“. Tato esence jim pomůže vrátit jiskru a chuť do života. 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*