BLÁZEN

00-Major-FoolBlázen

Odráží přítomnost radosti, lásky a moudrosti, která ještě ale musí být projevena v praktických činech.

Tazatel se ocitá v takové životní situaci, kdy se cítí vcelku osvobozený od světských starostí, nicméně zde vyvstává otázka, zda je to ten správný přístup.

Je zde přítomna odvaha, vroucnost i láska, nicméně představa o budoucnosti e vzdálená. Blázen se musí se svými dary naučit pracovat.

Blázen je kartou potencionálních nových začátků a nevinnosti.

Karta ukazuje největší potenciál pro náš život, toho, jak dosáhnout stavu obnovy a nových začátků kde každý den je dobrodružství a každý okamžik se žije naplno Blázen představuje kreativitu cestu jak naplnit své nové cíle,nebo alespoň zahájit proces práce na dosažení těchto cílů

Blázen naznačuje, že se může stát cokoli a že příležitosti čekají na to aby aby nám byly výhodou.

Ve výkladu blázen představuje potřebu jít novou cestou, takovou, která je pro nás neznámá a která nás zavede do neznámých území. Blázen je o osobním růstu, vývoji a dobrodružství. Žádá nás , abychom věřili vesmíru, že pokud začneme novou cestu, najdeme úspěch.

Blázen žije bezstarostný životem, beze strachu, zdá se že mu nevadí, že neví, jaká bude jeho budoucnost. Blázen je vynikající karta k meditaci tom, s jakými strachy se ve svém životě setkáváme. Blázen zvyšuje naši odvahu riskovat a vyjadřuje tvůrčí potenciál otevřít nové prostory v našem životě. Blázen je vždy zdravý a beze strachu. Nikdy nevíme, jaká je naše budoucnost, ale jako blázen musíme jít vždy vpřed. V negativním významu: tazatel jedná zřejmě dost bezstarostně a podceňuje význam dané situace. Nebere v potaz stupeň vážnosti, kterou životní okolnosti vyžadují.

Obrácený význam naznačuje že můžeme jednat v naprostém rozporu s následky svých činů.

Někdy dokonce můžeme působit jako blázen. Snažíme se žít přítomným okamžikem a nemyslíme na to co bude. Můžeme se chovat bezohledně, často přehlížíme ostatní. Často se chováme bezohledně, protože se snažíme vymanit se z obvyklé rutiny a najít sám sebe.

Děláme to však bohužel takovým způsobem, kterým přehlížíme ostatní. Obrácený blázen naznačuje že vstupujeme do situací kdy nejsme schopni plně pochopit následky svých činů.

Pokud se nám nabízejí příležitosti, které se zdají velice dobré, měli bychom si je prověřit. Ujistěte se že,jste dobře připraveni na kritické události jako jsou například pracovní pohovory, prezentace a setkání.

Pracovní oblasti obrácený blázen naznačuje, že nechcete pracovat, nebo se v práci cítit jako „nováček“ Chcete být hned respektován, ale vaše zkušenosti tomu neodpovídají.

Ve vztahu obrácená karta může znamenat, že váš vztah je velice proměnlivý a nejistý. Není jisté, zda tento partner vám nabídne spolehlivou budoucnost.

Obrácená karta naznačuje že je třeba zaměřit se na vnitřní podstatu této karty.

Napsat komentář