BRNĚNÍ-TAROTOVÝ SYMBOL

209Spíše než doslovný význam symbolu brnění navrhuji ho brát jako postoj metaforický.

Někdy mi brnění ve výkladu může být metaforou pro něco lesklého, co odráží náš odraz zpět. Kdy se to stane vím, že jsem v přítomnosti člověka, který má schopnost odrážet zpět jako zrcadlo postoje a chování druhých.

Co kdyby ale všichni žili v takovém reflexním brnění? Znamenalo by to, že na každém uvidíme svůj vlastní odraz? Co by to znamenalo na intuitivní úrovni? Znamenalo by to, že všichni kolem nás uvidí jejich vlastní krásu zářící zpět na ně? Znamenalo by to, že nepříjemnosti se vracej zpět k pozorovateli?

Je to tak trochu karmická věc a to není ono, protože co přijde, to i odejde. 

 

 

Další metaforou, kterou mi brnění napovídá je o pudu sebezáchovy, o tom, že se klient oblékl do brnění pro vlastní ochranu. To se ukazuje hlavně u lidí, kteří si prošli v životě zneužíváním, špatnými vztahy, násilím a jinými nepříjemnými zážitky a jejich brnění je nyní chrání před něčím podobným.

Během takového výkladu je povzbuzuji, aby si představili právě schopnost odrazu jejich brnění. Ptám se, jak by jim bylo, kdyby třeba právě agresi, která na ně byla vyvinuta odrazili zpět k člověku, který na ně zlý byl. Jaký by měli pocit? Žádám je v takovém případě, aby to zkusili a to ne se zlem, ale s láskou a soucitem. Hlavním úkolem zde je, vystoupit z role oběti. Uvědomit si svou sílu a odvahu, kterou rytíři ve zbroji jistě mají.

Na úplně nejzákladnější úrovni ale brnění v tarotu symbolizuje přípravu na vše, co nám přijde v životě do cesty. Nemusí jít zrovna vždy o „válku“, ale někdy je to zrovna to, co bychom měli vykonat. Bojovat za své.

Také je potřeba mít na paměti různorodé kořeny tarotových karet a brát v úvahu vše os artušovské a templářské linie.

Takže pokud vám ve výkladu zasvítí brnění na vaši intuici, nikdy nezapomeňte na pravdu, spravedlnost a starobylý archetyp rytířství. Vy nebo Váš klient můžete právě začít bojovat za správnou věc.

 

brneni-karty

 

Napsat komentář