ČAKRY

ČAKRY

 

jsou energetická regulační centra našeho těla. Proudí jimi vitální energie, která nás drží na živu. Lidský organismus musí být zásobován ze tří různých pramenů. Potřebuje výživu, vzduch a vitalitu. Čakry jsou centrem energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším tělem mřížovou sítí meridiánů.

Tato vitální energie proudí všemi energetickými centry a jde od zdola, podél páteře nahoru. Energie šesti čaker se nakonec spojují v sedmé čakře, která se nachází na temeni hlavy. Čakry se nacházejí na povrchu éterického těla, v řadě kruhových vírů, jakýchsi kónických kuželů na přední a zadní straně trupu s vrcholy na linii osy páteře. Tyto kužele se vzhledem k trupu otáčejí ve směru pohybu hodinových ručiček, to znamená, že vitální energie do nás vstupuje spirálovitě zepředu i zezadu, s výjimkou první a sedmé čakry, kterou tvoří jen jeden kužel, vystupující z konců páteře.

Celé tělo je s energetickými koly sedmi čaker spojeno a skrze ně zakouší vitalitu a radost ze života. Je-li jedno ze sedmi energetických center porušeno, potom je oslabena ve výkonu i příslušná žláza a k ní náležející tělesné oblasti a funkce vykazují poruchy, tedy příznaky nemoci. Nevyvážené energie v čakrách mají také silný účinek na city a nálady člověka.


Meditace na čakry

Metoda pracuje s vnitřní vizualizací čaker a barev.
Jde o to, imaginativně si představit čakru a její barvu.
Každý, kdo se o to bude pravidelně pokoušet, by měl dosáhnout úspěchu.
Pohodlně se usadíme tak, aby páteř byla rovná. Je možné si i lehnout.
Zklidníme dech a myšlenky necháme odplynout.
Pak vedeme pozornost do oblasti první čakry a necháme zde vzniknout jiskru jasně červené barvy.
Imaginativně ji postupně zvětšíme na kouli červeného světla.
Nesnažíme se dosáhnout obrazu násilím, berte to jako hru, čas je vedlejší,
pouze se pokuste udržet svou koncentraci na čakru a příslušnou barvu.
Obvykle stačí 2 – 3 minuty.
Myslete na to, že chceme čakry posílit a harmonizovat, ne je přeplnit!
Pokud si myslíme, že to již stačí, pomalu a bez námahy přejdeme k další čakře a imaginujeme si její barvu.
Jakmile cvičení skončíme, zůstaneme ještě několik minut ležet se zavřenýma očima a pozorujeme naše tělo.
Z počátku nic nepřeháníme.
Tato metoda je u většiny lidí velmi účinná a působí během několika málo minut.

Napsat komentář