3-CÁSAŘOVNA, NEČEKANÁ POŽEHNÁNÍ

Přijdou k vám nečekané dary a požehnání. Nablízku je i případný sňatek nebo povinnost vůči nějakému vztahu. Můžete třeba otěhotnět, nebo je nablízku tvořivé období. Cestování, příjemná rekreace nebo společenská shromáždění vám v tuto dobu prospějí. S trochou plánování a zodpovědnosti vám finanční zajištění a pěkné jmění padnou do klína….Continue reading «3-CÁSAŘOVNA, NEČEKANÁ POŽEHNÁNÍ»

Continue reading

2-VELEKNĚŽKA, NEZNÁMÁ BUDOUCNOST

Skryté vlivy se týkají práce: budoucí proces formování není ještě dostatečně určený a tak se nedá plně předpovědět. Do cesty se vám dostanou mystické vědomosti a praktické informace. Tato fáze vašeho života je vhodnou dobou pro praktická cvičení, rozvíjející intuici a jasnozřivost, snažte se o větší introspekci, nahlížejte do svého…Continue reading «2-VELEKNĚŽKA, NEZNÁMÁ BUDOUCNOST»

Continue reading

0-BLÁZEN

Přicházejí k vám nové a překvapující možnosti, které se naprosto vymykají z obvyklého běhu vašeho života. Rozjímáte nad rozhodnutím, zda se rozloučit se starým způsobem života a oddat se nové cestě. Učiníte nenadálé rozhodnutí, které by lidé ve vašem okolí nečekali. Jste naplněni naléhavou touhou prozkoumat magii nebo jiné duchovní…Continue reading «0-BLÁZEN»

Continue reading