VĚŽ

VĚŽ Význam karty Věž ve vzpřímené poloze: Katastrofa, šok, náhlá změna, zjevení Význam karty Věž v obrácené poloze: zamezení katastrofě, strach ze změny Karta Věž, její význam a popis: Tato karta ukazuje šikmou věž na vrcholku skalnaté hory. Šlehají z ní plameny, jsou vidět lidé, kteří jsou zoufalí, bojí se,…Continue reading «VĚŽ»

Continue reading

BLÁZEN

Blázen Odráží přítomnost radosti, lásky a moudrosti, která ještě ale musí být projevena v praktických činech. Tazatel se ocitá v takové životní situaci, kdy se cítí vcelku osvobozený od světských starostí, nicméně zde vyvstává otázka, zda je to ten správný přístup. Je zde přítomna odvaha, vroucnost i láska, nicméně představa…Continue reading «BLÁZEN»

Continue reading

MÁG

Mág Klíčová slova pro vzpřímenou polohu: síla, dovednost, soustředění se, akce, nápaditost Klíčová slova pro negativní význam: manipulace, špatné plánování, latentní talenty Mág je spojován s planetou Merkur a nese sebou dovednosti, logiku a intelekt. Číslo 1 je číslem počátku. Mág je mostem mezi světem ducha a světem lidstva. Mág se…Continue reading «MÁG»

Continue reading

VELEKNĚŽKA

Velekněžka Karta ve vzpřímené poloze: intuice, vyšší síly, tajemství, podvědomí Klíčová slova pro obrácenou kartu: skryté programy, je třeba naslouchat vnitřní hlasu Velekněžka sedí mezi temnotou a světlem, což naznačují pilíře Šalamounova chrámu, je to ona, kdo bude prostředníkem přechodu do hloubky reality. Modré roucho která má velekněžka na sobě…Continue reading «VELEKNĚŽKA»

Continue reading

CÍSAŘOVNA

Císařovna je typická Matka Země, anima, ženský princip Demeter, Freya a bohyně plodnosti. Vládne jí planeta Venuše, planeta lásky, tvořivosti, plodnosti, umění harmonie, luxusu, krásy a půvabu. Hlavním tématem, nebo rysem této karty, je sama Císařovna. Žena s blond vlasy a klidnou aurou kolem ní. Na hlavě nosí korunu z…Continue reading «CÍSAŘOVNA»

Continue reading

CÍSAŘ

Císař Karta v přímé poloze: úřad ,otec, pevný základ, jistota Karta v obrácené poloze: dominance, nadměrná kontrola, rigidita, nepružnost Císař je doplňkem císařovně on je mužský princip, patriarcha, reprezentuje moc a autoritu. Je poskytovatelem jistoty chrání a obě své milované. Založil pevnou linku rodiny a je často viděn jako patriarcha…Continue reading «CÍSAŘ»

Continue reading

VELEKNĚZ

Velekněz Karta v normální poloze: náboženství, shoda, tradice, víra, velká skupina karta obrácené poloze: omezení Velekněz je mužský protějšek velekněžky. Pro velekněze je velmi běžné že máte touhu následovat řádný proces a zůstat mezích normy. Místo toho abyste byli inovativní, budete se muset přizpůsobit stávajícím souborům a přesvědčením, systémům které…Continue reading «VELEKNĚZ»

Continue reading

ZAMILOVANÍ

Zamilovaní/Milenci Znamení spojené s touto kartou jsou blíženci. Dvě postavy na kartě jsou požehnáni a chráněny anděly. Andělé obecně představují naplnění pozemských tužeb. Tento anděl Rafael je andělem vzduchu. Jedním z vlastností vzduchu je komunikace, která je nezbytná pro zdravý vztah. Fialový plášť anděla. Slunce jasně svítí a přináší teplo…Continue reading «ZAMILOVANÍ»

Continue reading

VŮZ

 Vůz Karta ve vzpřímené poloze: kontrola, dosáhneme moci, určitého vítězství, pravidla,stanovení Karta v obrácené poloze: nedostatečná kontrola směru, neschopnost řídit život svým způsobem, agrese Význam karty: vůz je spojován s astrologickým znamením raka. Symboly na kartě mluví o duchovní transformaci člověka a schopnosti využívat svou vůli. Křídla na voze představují…Continue reading «VŮZ»

Continue reading