ESO MEČŮ

Eso mečů je symbolem inteligence, rozumu, spravedlnosti, pravdy, jasnosti a statečnosti. Ve výkladech ukazuje, že semínka jsou zaseta, i když je možná těžké je rozpoznat. Může jít o nový nápad, touhu po poznání a pravdě, volání po spravedlnosti, nebo potřebě upřímnosti. Z vnějšku karta přináší dary, nabídky, příležitosti, setkání. Toto…Continue reading «ESO MEČŮ»

Continue reading

KRÁL MEČŮ

Osobnost krále mečů je kombinací pozitivní energii vzduchu a aktivním i pasivním zaměřením krále . Je to muž, intelektu, který může absorbovat a pracovat s informacemi všeho druhu. Jako mistr rozumu a logiky, analyzuje všechny problémy s lehkostí. Dokáže rychle vypracovat řešení a vysvětlit ho přehledně ostatním. V chaotické situaci,…Continue reading «KRÁL MEČŮ»

Continue reading

DEVĚT MEČŮ

Tato karta je snad jedna z nejvíce negativních karet malé arkány. Je spojována s totálním neúspěchem, krutostí, násilím, a podvodem. Hovoří o sebedestruktivních vztazích a citové závislosti. Bolest však nepřichází zvenčí, jako u trojky mečů, ale zevnitř nás. Bolest přichází zevnitř. Naše obavy, strachy a smutek. Vina je dalším zdrojem…Continue reading «DEVĚT MEČŮ»

Continue reading