CESTA BLÁZNA

Součást kurzu TAROTOVÉ VÝZNAMY 1

Bláznova cesta

Bláznova cesta je metaforou pro cestu životem. Proč? Protože každá karta Velké arkány ukazuje na této cestě jasný zážitek, nebo úkol, který musí člověk začlenit do svého života, aby se plně realizoval.

A co si tedy máme pod Bláznovou cestou představit?

Začneme narozením Blázna..

00-Major-FoolBLÁZEN je karta začátků. Je to postoj každého z nás, to, jak začneme naši cestu životem. On je blázen, protože jeho duše je nevinná, jednoduchá, ještě má víru, že jeho cesta bude bez bolesti ,rizik a ztrát. Ještě neví, co jsou ztráty, neví, co jsou chyby a naopak dobrá rozhodnutí atd.

Blázen stojí poněkud mimo Velké arkány. Nula je neobvyklé číslo, stojí mezi klady a zápory, není to ani jin ani jang, není ani taková ani maková-je to nula, nic nový začátek a vznik. Zrovna tak je Blázen zasazen do středu jeho individuálního vesmíru. Je podivně prázdný (to je ta nula), ale má velkou touhu a jít ven a učit se. Tento úkol se může zdát bláznovstvím, ale je to opravdu tak?

 

01-Major-Magician02-Major-PriestessMÁG A VELEKNĚŽKA oni jsou ti, na které hned zkraje své cesty Blázen narazí. Jsou to dvě protikladné síly, které tvoří svět. Jsou znakem hmotného vesmíru, a jakmile jsme schopni pojmenovat některé z našich prvních zkušeností, automaticky vyvoláme jejich opak-abychom poznali bílou, musíme poznat černou, abychom poznali, co je to radost, musíme poznat co je to smutek…..

Mág je pozitivní stránka života. Zastupuje aktivní, mužský tvůrčí impuls. Mág je také naše vědomé myšlení a uvědomování si. Mág je síla, která nám umožňuje ovlivnit svět skrze koncentraci, vůli a síle. Velekněžka je negativní stránka. Je tajemným nevědomím. Poskytuje živnou půdu pro tvůrčí činnost. Velekněžka je náš nerealizovaný potenciál, který čeká, až ho uvedeme do  života.

Termíny pozitivní a negativní  neznamenají dobré a špatné. Jsou to lidské odlišnosti, které se nevztahují na Tarot. Mág a Velekněžka mají naprosto stejnou hodnotu a význam. Oba jsou nutní a významní pro dosažení rovnováhy.

 

03-Major-EmpressCÍSAŘOVNA

Jak Blázen roste, vnímá více a více své okolí. Stejně tak, jako většina dětí, nejprve rozeznává svou matku-vlídnou a milující ženu, která ho vyživuje a stará se o něj. Také poznává Matku Zemi, která ho vyživuje v širším slova smyslu.

Císařovna reprezentuje svět přírody a emocí. Dítě si libuje ve zkoumání a poznávání-všeho se dotýká, vše ochutnává, ke všemu přivoní.. Nemůže se nabažit všech těch vjemů, které okouzlují jeho smysly.

Libuje si v hojnosti a dobrotě Matky Země, která ho obklopuje a podporuje.

 

04-Major-EmperorCÍSAŘ

Další osoba, na kterou Blázen na své cestě narazí je Otec, v podobě Císaře. Ten zastupuje strukturu a autoritu. Jako dítě opustí matčinu náruč a dozví se, že tam venku jsou nové vzory pro jeho svět. Nachází nové a nové objekty a impulsy, které mohou být prozkoumávány. Dítě zažívá nový druh potěšení, které přichází skrze nové objevování.

Blázen se ale také setkává s prvními pravidly. Poznává, že jeho vůle není vždy prvořadá a že je nezbytné dodržovat určitá pravidla a způsoby chování, nezbytné pro jeho blaho a bezpečí. Jsou kolem něj lidé, kteří budou dbát na dodržování těchto pravidel. Tato omezení jsou sice pro Blázna omezující a frustrující, ale díky dohledu Otce-Císaře, začíná chápat jejich význam a účel.

 

V.Velekněz obráceně

VELEKNĚZ

Nakonec Blázen povyroste a odhodlá se proniknout z bezpečí domova do širšího světa. Je vystaven vlivům tradic a víry své kultury a začíná tak jeho formální vzdělávání a poznávání. Velekněz představuje organizované systémy, které ho začínají obklopovat a formovat.

Velekněz je někdo, kdo mu předává znalosti a tajemství. Na kartě 5 vidíme náboženskou postavu, která dává požehnání svým pomocníkům. Možná, že je přijímá do své církve. I když je obraz na této kartě vesměs náboženského charakteru, je spíše symbolem zahajování (zasvěcování)  všeho druhu.

Dítě je zasvěcováno do všech praktik jeho společnosti a stává se součástí určité kultury a jejího pohledu na svět. Naučí se sjednotit se se skupinou a objevuje pocit sounáležitosti. Rádo se učí zvyky své společnosti a dobře na ně reaguje.

 

06-Major-LoversZAMILOVANÍ

Nakonec Blázen čelí dvěma novým výzvám. Zažívá nutkavou touhu po intimním spojen s druhou osobou. Dosud by sebestředný, staral se jen o své potřeby. Nyní touží po tom, stát se druhou polovinou v milujícím vztahu. Touží po vztahu.

Musí se také rozhodnout, jak bude nakládat se svým vlastním přesvědčením. Umí se sice dost dobře přizpůsobovat, zároveň se učit a růst, ale přišel čas, kdy si musí určit své vlastní hodnoty, pokud má být věrný sám sobě. Musí přijmout svůj vlastní názor.

07-Major-ChariotVŮZ

V dob , kdy se Blázen stává dospělým, má silnou identitu a určitou vládu sám nad sebou. Prostřednictvím své vůle a kázně si vyvinul určitou vnitřní kontrolu, která mu pomáhá vítězit nad prostředím, ve kterém se nachází.

Vůz představuje energické ego, které je vrcholným úspěchem a které ho zavedlo již tak daleko. Na kartě vidíme hrdou, velící postavu, která řídí svůj svět.  Viditelně ovládá sám sebe a vše co k tomu náleží. Pro tuto chvíli je jeh úspěch vše, co si mohl přát a cítí určité sebeuspokojení. Jistí ho jeho důvěra mládí.

08-Major-JusticeSÍLA

V průběhu života se Blázen setkává s novými výzvami. Některé mu způsobují i utrpení a deziluzi. Tak má mnoho příležitostí poznat kvalitu karty Síla. Musí vyvinout odvahu a jít přes překážky i přes nezdary a zklamání.

Blázen v sobě musí také objevit atributy tolerance a trpělivosti. Uvědomuje si úmyslné velení Vozu, které ale musí být změkčeno milujícím přístupem, a to obzvláště v době, kdy byly jeho vášně intenzivní, když si myslel, že má vše, včetně sebe pod kontrolou.

09-Major-HermitPOUSTEVNÍK

Dříve nebo později je Blázen nucen položit sám sobě otázku:“ Proč?“ Pohrouží se tedy do hledání odpovědi, ne ze zvědavosti, ale z hluboké potřeby zjistit, proč lidé žijí, trpí a zemřou. Poustevník znázorňuje potřebu nalézt hlubší pravdu.

Blázen se začíná dívat dovnitř a snaží se pochopit své pocity a motivace. Vnější svět má pro něj stále menší přitažlivost, hledá okamžiky samoty daleko od rušící společnosti. Také hledá učitele, mentora, nebo průvodce, který mu poskytne radu a směr.

 

10-Major-FortuneKOLO ŠTĚSTÍ

Po dlouhém hledání začíná Blázen nacházet souvislost, vidí, jak vše funguje a jak vše do sebe zapadá. Již má svou vizi, uviděl a pochopil složité životní vzorce a cykly. Kolo štěstí je symbolem tajemného vesmíru, jehož všechny části jsou schopny fungovat jako celek, společně a v harmonii. Když Blázen zahlédne krásu a řád světa, byť jen na krátkou dobu, najde některé odpovědi, o které se snažil.

Někdy se jeho zkušenosti zdají být dílem osudu. Náhodná setkání, nebo doslova zázračná událost mohou způsobit významné změny v jeho životě. Blázen může  rozpoznat svůj osud v běhu událostí, které ho dovedly k tomuto bodu obratu. Nakonec je ale jeho pohled širší, je schopen vidět sám sebe v rámci univerzálního plánu. Jeho smysl vnímat účel událostí je obnoven.

11-Major-StrenghtSPRAVEDLNOST

Blázen se teď musí rozhodnout, co je pro něj důležité a správné. Musí se podívat na svůj život a najít příčinné vztahy, které ho dovedly až k tomuto bodu. Bere zodpovědnost, za své minulé činy, aby je mohl napravit a zajistit si tak nový a poctivý kurz pro budoucnost. Spravedlnost po něm žádá, aby učinil za minulostí tlustou čáru.

Je čas dělat důležitá rozhodnutí, zůstat věrný svým postřehům, aby opět nesklouzl do „jednodušší“ existence.

12-Major-HangedVISELEC

Neohrožený blázen jde dál, je rozhodnutý realizovat své vize, ale zjišťuje, že život nejde jen tak zkrotit. Dříve nebo později se setká se svým křížem-zážitkem, který jak se zdá, jen těžko vydrží a překoná. Tato ohromující výzvy ho ponižuje a on nemá jinou možnost, než se vzdát a nechat věci plynout bez jakéhokoliv zásahu.

Zpočátku si myslí, že je poražen a že prohrál. Věří, že obětoval všechno, ale v hloubi sebe se učí úžasnou pravdu. Zjišťuje, že když se vzdá, nechá věci plynout, vzdá se své kontroly, vše začíná fungovat tak, jak by mělo. Tím, že se stal otevřeným a zranitelným, Blázen objevuje zázračnou podporu svého nitra. Učí se přijímat své zkušenosti, spíše, než bojovat proti osudu. Překvapivě pociťuje radost, že začíná proudit s životem.

Blázen se cítí suspendován v nadčasovém okamžiku, bez naléhavosti a tlaku. Po pravdě řečeno, jeho svět byl vzhůru nohama. Blázen je Viselec, pověšený, zřejmě i zmučený, ale ve skutečnosti cítí klid a mír.

13-Major-DeathSMRT

Blázen nyní začíná pracovat na odstranění starých zvyků a špatných a unavených přístupech. Vypne ve svém životě vše, co není důležité, protože si začal vážit svého života. Ukončuje, nechává za sebou aspekty svého života, které ho přerostly. Tento proces se může zdát umíráním, protože je to smrt jeho starého já, ale proto, aby proto, aby rostlo něco nového. Občas se takováto neúprosná změna může zdát zdrcující pro Blázna, ale ten má nakonec zjistit, že smrt není trvalý stav. Je to prostě přechod na nový, více naplňující způsob života.

14-Major-TemperanceMÍRNOST

Vzhledem k tomu, že všeobjímající Poustevník, houpal s Bláznem divoce sem a tam na emocionálním kyvadle, uvědomuje si svou stabilitu v Mírnosti. Objevuje a zažívá svou skutečnou rovnováhu. Tím, že zažil již různé extrémy, umí ocenit mírnost a harmonii. Blázen nyní kombinuje všechny aspekty sebe sama do soustředěného celku, který se stává zdravím a pohodou. Jak elegantní a měkký je anděl na kartě 14, ve srovnání s tvrdým pohledem vladaře na kartě Vůz. Blázen má za sebou již dlouhou cestu v realizaci harmonických životních změn. 

15-Major-DevilĎÁBEL

Blázen má své zdraví, klid a elegantní vyrovnanost. Co víc by ještě mohl potřebovat? Z každodenního hlediska asi už nic, ale je odvážný a chce prozkoumat další hlubiny své bytosti. Brzy se tedy setká tváří v tvář s Ďáblem.

Ďábel není zlá, nebo zlověstná osoba, kolem nás. Je to nevědomost a beznaděj, která sídlí v každém z nás na určité úrovni. Svůdnost materiálna se nám jeví tak přesvědčivě, že si často ani neuvědomujeme naše otroctví k těmto věcem.

Žijeme v omezeném rozsahu zkušeností, nevědomí v tak obrovském světě, který je naším pravým dědictvím. Pár na kartě 15 je sice připoután okovy, ale všimněme si, že vůbec ne pevně. Mohli by se tak snadno osvobodit, ale nechtějí opustit své otroctví. Vypadají jako milenci, ale netuší, že jejich láska je vymezena v úzkém rozmezí.  Cena této nevědomosti je jádrem jejich vnitřního zoufalství.

16-Major-TowerVĚŽ

Jak se může Blázen osvobodit od Ďábla? Dokáže se vymanit z jeho vlivu? Blázen se může pouze uvolnit prostřednictvím náhlé změny, kterou představuje karta Věž. Věž je ego, pevnost každého z nás postavená kolem našeho vnitřního jádra. Chmurně a tvrdě vypadá věž, může se zdát i jako pevnost, nicméně je opravdu jen naším vězením.

Někdy totiž jen velká krize může generovat tolik energie, že dokáže rozbít stěny věže. Na kartě 16 vidíme poučnou scénu. Obyvatelé Věže jsou svrženi a zdá se, že jsou tím odsouzeni na smrt. Koruna naznačuje, že byli hrdými vládci, nyní jsou ale pokořeni silou větší a silnější než jsou oni sami.

Blázen potřebuje zažít takový pád, aby se osvobodil a poznal, že tato bolestná zkušenost stojí za to, Tmavé zoufalství je vmžiku spáleno a světlo pravdy začíná opět zářit.

maj17HVĚZDA

Blázen je zalit jasným klidem. Krásné obrazy na této kartě svědčí o tomto klidu. Žena na snímku je nahá, její duše se neskrývá za jakékoliv přestrojení. Sálavé hvězdy svítí na obloze bez mráčku, sloužící jako maják naděje a inspirace.

Blázen je obdařen důvěrou, která zcela nahrazuje negativní energie Ďábla. Jeho víra v sebe a v budoucnost je zcela obnovena. Je naplněn radostí a jeho přáním je, podělit se o ni se zbytkem světa. Jeho srdce je otevřené, jeho láska volně plyne. Tento mír a klid po bouři je kouzelným okamžikem v životě Blázna.

18-Major-MoonMĚSÍC

Co by ale mohlo zkazit tento dokonalý klid? Je klid pro Blázna další výzvou? Ve skutečnosti je to jeho blaho, co ho dělá zranitelným vůči iluzím Měsíce.  Blázen se pohybuje ve stavech radosti. Jeho pozitivní emoce však nejsou dosud předmětem duševní jasnosti. V jeho snovém stavu je Blázen citlivý a náchylný ke zkreslování pravdy a k tvorbě falešných a mylných představ.

Měsíc stimuluje tvůrčí představivost. To otvírá cestu pro bizarní a krásné myšlenky, které vyvěrají z nevědomí, ale také z hluboce zakořeněných strachů a úzkostí. Tyto zkušenosti mohou způsobit, že se Blázen cítí zmatený a ztracený.

19-Major-SunSLUNCE

Je to jasnost Slunce, která řídí Bláznovu představivost. Slunce svítí na všechny skrytá místa. Rozptyluje mraky zmatku a strachu. To osvěcuje, takže Blázen cítí a chápe dobro světa.

Je plný pulzující energie a nadšení. Blázen je nahé dítě na kartě 19 a vyjíždí radostně čelit novým dnům. Žádná výzva není velká. Blázen cítí vitalitu a energii, zapojuje se do velkých podniků a získává všechno co chce a potřebuje. Je schopen realizovat svou velikost.

20-Major-JudgementSOUD

Blázen byl znovuzrozen. Jeho falešné ego je pryč a to mu dovoluje projevovat své pravé já. Objevil, že v centru jeho života je radost, ne strach. Blázen pociťuje rozřešení. Odpouští sobě i ostatním, ví, že jeho skutečné já je čisté. Může litovat svých dřívějších chyb, ale ví, že jsou kvůli jeho neznalosti a pravé přirozenosti. Cítí se očištěn a připraven začít znovu.

Je na čase, aby padl SOUD o jeho životě. Jeho vlastní den zúčtování je zde. Vzhledem k tomu, že zná pravdu sám o sobě, může učinit nezbytná rozhodnutí o budoucnosti. Může si již moudře vybrat, jaké hodny bude milovat a kterých se zbaví.

Anděl na kartě 20 je Bláznovo Vyšší Já a volá ho, aby splnil svůj slib. Zjistí, co je jeho pravdou, jeho důvodem pro vstup do tohoto života. Pochybnosti a rozpaky zmizí a Blázen je připraven následovat svůj sen.

21-Major-WorldSVĚT

Blázen znovu vstupuje na svět, tentokrát ale s jeho úplnějším pochopením. Má v sobě integrovány různé části sebe a dosáhl tak celistvosti. Dosáhl na novou úroveň štěstí a naplnění.

Blázen prožívá život jako naplněný a smysluplný. Budoucnost vidí jako nekonečný příslib. V souladu se svým osobním projevem se aktivně podílí na chodu světa. Ten mu poskytuje jedinečné dary a talenty k tomu, aby se dařilo vše, o co se pokouší. Jeho úspěchy jsou mnohé.

 

Takže Cesta Blázna nebyla v mnohém hloupá, nebo zbytečná. Díky vytrvalosti a poctivosti získal odvahu, která ho přiměla samostatnosti, a dík které je si vědom svého místa ve světě. Tento cyklus je u konce, ale Blázen nikdy nezastaví svůj růst. Brzy bude připraven začít novou cestu, která ho povede stále k vyšší úrovni porozumění.

KURZ VÝKLADU TAROTOVÝCH KARET

Napsat komentář