CÍSAŘ

04-Major-EmperorCísař

Karta v přímé poloze: úřad ,otec, pevný základ, jistota

Karta v obrácené poloze: dominance, nadměrná kontrola, rigidita, nepružnost

Císař je doplňkem císařovně on je mužský princip, patriarcha, reprezentuje moc a autoritu. Je poskytovatelem jistoty chrání a obě své milované.

Založil pevnou linku rodiny a je často viděn jako patriarcha celé sítě rodinných příslušníků. Nabízí vedení, poradenství a moudrost a dokazuje svou autoritu a uzemnění.

Svou moudrost získal prostřednictvím světský životních zkušeností. Vezme to, co se naučil a předá to dalším generacím, které někdy mohou být moudré a silné jako on

Přináší bezpečnost a pohodlí pro lidi kolem sebe. Císař taky reprezentuje strukturu a stabilitu. Je schopen vytvořit pořádek z chaosu, pečlivě třídit své myšlenky, mapovat to, co je potřeba udělat k vyřešení problému.

Je systematický a strategický myslitel s vysoce organizovaným přístupem. Drží se svých plánu a zajišťuje, že je dovede až do konce.

Karta naznačuje, že máte silnou touhu uskutečňovat vaše nápady.

Na fyzické rovině a materiálního zisku- příležitost k úspěchu dorazí, aby mohla být základem pro velmi úspěšnou budoucnost.

Císař odráží pravidla a předpisy. Stanoví zákon a pořádek tím, že aplikuje zásady nebo pokyny pro konkrétní situace. Rád pracuje v rámci stanovené struktury s nastavenými hranicemi. Respektuje rutinní a následně specifický režim nebo disciplínu.

Dominance mysli nad srdcem je však někdy nežádoucí. Pokud stojíte před obtížným rozhodnutím, musíte si udržet soustředění a zaměření se na problém.

Užívejte sebevědomí a sebedůvěru, uvědomte si, že sebeovládání přináší úspěch. Císař je silný vůdce, který vyžaduje autoritu a miluje dominanci. Nejlépe se cítí tam, kde můžeme velet a využít pozici síly, když může mít kontrolu a ukázat své organizační schopnosti.

Jako vůdce vládne pevnou a spravedlivou rukou. Naslouchá radám druhých, ale on bude mít poslední slovo.

Nebojí se konfliktu, nebude váhat použít svou moc ochraně těch, o které se stará. Ve svém životě upřednostňuje ty, kteří jsou k němu loajální a jednají s ním s úctou, kterou si zaslouží.

Císař ohlašuje úspěch a uznání.

Můžete se stát známým vůdcem, nebo odborníkem. Zaměřte svou pozornost na svůj cíl, a buďte opatrný, abyste neodhalili slabá místa, nebo osobní pochybnost.

Pokud na císaře narazíte ve svém životě, tak se budete muset připravit na to, udělat na něj dojem. Nemůžete totiž dosáhnout svých cílů a snů bez jeho podpory.

S podporou císaře budete mít více šancí, že aktualizujete svůj sen, budete moci také začít využívat zavedené struktury, které vytvořil.

Císař může představovat také nějaký státní orgán, nebo soud. Může být také vyjádření naší vnitřní síly a odvahy. Důležité jsou sebeovládání a vůle. Je možné že budete účastníky diskuzí týkajících se nějakých smluv, podílu na zisku, dotací nebo jiných pracovně právních řízení.

Význam karty v obrácené poloze

Obrácený císař může navrhovat, že na vás působí zneužívání autority nebo osobní moci. Může to být původ od vás ale také od lidí kolem vás, od šéfa, partnera či vašeho otce. Může jít také o člověka, který své úkoly a svou odpovědnost hodil na vás.

Můžete se také cítit bezmocní, jednání autoritami je plné obtíží. To se může projevit jako boj s dominantním partnerem, otcem, nebo i s úředníky.

Těžko v této době uděláte nějaký pokrok. Ted není čas na to se bouřit, místo toho se snažte se dostat do kontaktu s vaší vlastní potřebou kontrolovat situaci a vypořádání se se všemi problémy logicky.

Někdy vám císař říká, že nemusíte řešit věci tradičním způsobem. Abyste překonali problémy,budete nuceni být více flexibilní a adaptabilní.

Můžete se také zaměřit na práci samostatnou, možná spuštění vlastního podnikání, abyste se zbavili firemního života a despotických šéfů.

V pracovní oblasti tedy obrácený císař nabádá, abyste se vydali cestou vlastního podniku. Jenom tak najdete svou spokojenost.

Na osobní úrovni obrácený císař znamená, že nám chybí sebeovládání, ambice a schopnost vypořádat se s jakýmkoliv druhem moci. Je třeba vnést do svého života více uspořádání a struktury, věci se mohou stát chaotickými a nyní je čas na to pokusit se o spoustu věcí znovu.

Ve výkladu obrácená karta naznačuje že můžete být v nerovném stavu. A to zvlášť pokud jde o vztah dlouhodobý. Váš partner je dominantní, autoritativní, přivlastňovací, a snaží se vás nějakým způsobem omezit.

Když se vám partner mohl zdát zpočátku úžasný, vhodný pro vaši budoucnost, nyní víte, že již nejste nezávislí a vaše svobody vám byly odebrány.

Partner se stal tvrdohlavý, hádavý a netolerantní. Tyto tlaky brání správnému toku energie je mezi vámi. On je shovívavý k sobě, ale na vás má příliš tvrdé požadavky.

Napsat komentář