ČTYŘKA PENTAKLŮ-PŘIVLASTĚNNÍ SI CIZÍCH PENĚZ

Vy, nebo někdo z vašeho okolí

je zaměřený na peníze.

Tato karta poukazuje na osobu,

která má nezdravý zvyk vztahovat ruku na cizí peníze.

Je však také možné, že dostanete dary

nebo dokonce obdržíte dědictví.

Comments are closed