Diskarnáti

Diskarnáti jsou bytosti, které sice smrtí opustili své fyzické tělo, nicméně, naši planetu Zemi ne. Důvodů proč je mnoho a mohou být různé.

Někdy je příčinou toho, že zůstvávají , velká citová vazba k nějakému člověku, nebo místu, kde žili, někdy si nemusí uvědomovat, že jsou mrtví.

Někdy bývají závislí na drogách, alkoholu, nikotinu, sexu, jídle tad.

Mohou také mít strach z trestu, pokud jsou si vědomi, že někomu za svého života záměrně ublížili.

Dokonce jsou tu i duše, které tu zůstávají z touhy po pomstě.

A protože nemají své fyzické tělo, připojí se k bytostem, které žijí, ve snaze uspokojit své vlastní potřeby. A v tuto chvíli je nám již jasné, co může způsobovat naše problémy zdravostní, se závislostmi, nebo pochopit, proč se nedaří.

Diskarnáti jsou tedy často zdrojem našich nepříjemností.

Diskarnáti na nás působí mnoha různými způsoby a jen velice zřídka je jejich vliv na nás pozitivní, či prospěšný.

Jejich hostitel, tedy člověk, může přebrat jejich symptomy a dokonce i nemoc, kterou diskarnát trpěl, pokud ještě žil. Může se jednat o méně závažné problémy, jako je třeba závislost na čokoládě, po problémy těžké, jako jsou drogy, vážné nemoci, nebo závislost na jiném člověku.

Diskarnáti nám také vytvářejí rušivé energetické proudění, které se může projevit ztrátou energie, nechutí k životu a jiným problémům.

Vyvstává také otázka, kde jsme k nim vlastně přišli. Odpověď často bývá, že při narození, konkrétně při porodu, který je pro novou duši těžkou situací, kdy může být její energie oslabena. Tito lidé pak nejsou schopni, kvůli jejich konfliktní energii, žít dobrým a smysluplným životem.

Diskarnátů je více druhů, někteří škodí méně, jiní více.

Diskarnáti se mohou nacházet v auře a těle. V minulých životech, odkud si je také můžeme přinést.

Odstraníme je tak, že jim vysvětlíme, skrze naše Vyšší Já, že se nemusí bát odejít do světla, tam, kde naleznou klid.

To je však jen tak ve zkratce základ o diskarnátech a temných energií, které nám způsobují problémy. 

Výklad, který obsahuje i téma diskarnátů, zahrnuje  jejich odvedení a vyčištění vašeho energetického pole, vytvoření ochranného obalu se jmenuje:

MINULÉ ŽIVOTY A ČIŠTĚNÍ NEGATIVNÍCH ENERGIÍ

 

Objednávka výkladu

Napsat komentář