Dobré a špatné karty

45-Minor-Swords-10Jistě vás již napadla otázka, které tarotové karty jsou ve výkladu dobré a které nám přinášejí špatné a katastrofální zprávy. 

Takže desítka mečů, nebo Smrt nás na první pohled mohou vyděsit. Dvojka pohárů, Slunce, nebo Hvězda nás na první pohled potěší a všichni chceme aby náš výklad právě tyto karty obsahoval.

Jsou ale tarotové karty opravdu buď „dobré“, nebo „špatné“?

Záleží na tom, jak vnímáme metafory na kartách. Naší první reakcí může být to, že si myslíme, že je karta špatná díky tomu, co vidíme na obrázku. Například desítka, nebo devítka mečů, jsou karty, které na první pohled evokují smutek, zkázu a zoufalství. Musíme jít tedy hlouběji.

Další věcí je to, že každá karta, má svou dobrou i stinnou stránku. Zrovna tak jako v životě,

9 pentaklů

9 pentaklů

nic není jen dobré, nebo jen špatné. A bez špatného nemůžeme poznat dobré. Tarot je velice moudrý nástroj nejen k sebepoznávání, ale i ke zhodnocení dané situace, kterou zrovna řešíte.

Vezměte si například kartu Ďábla. Ano tato karta mluví o připoutanost, závislostech, omezení všeho druhu, o nesvobodě. Na druhou stranu-tu lepší- ale ukazuje i na připoutanost a silné pouto dvou lidí, nebo zajímavý sexuální život, a to pro někoho nemusí být vůbec špatné.

Je to opravdu přesně jako život sám. Něco dobrého se nám stane, ale vyvažuje to zárověň i něco, co nám nedělá radost. Například dostaneme vysněnou práci, ale musíme obětovat více času, který nebudeme moci strávit se svou rodinou. Nebo se nám něco špatného stane, ale nakonec jistíme, že to špatné bylo vlastně štěstí v neštěstí.

Dalším způsobem, jak se podívat na to, jaké energie karta obsahuje, je ten, jak využíváme energii karty ve svém životě. Pokud budeme vnášet příliš mnoho, nebo příliš máo energie dané karty, můžeme celkem snadno dobrou kartu změnit na kartu špatnou a naopak. 

Vezměte si třeba Slunce. Je to velmi dobrá a pozitivní karta, ale co se stane v případě, že budeme energii Slunce přehnaně vnášet do našeho života? Příliš mnoho sluneční energie přináší egocentrické chování, či přehnaný optimismus a to sebou přináší čast veliké problémy.

Problém s určením, zda má karta dobrý, nebo špatný význam přichází i ve výkladech, kde máme předem určeny významové pozice, například:

  • silné/slabé stránky
  • výhody/ nevýhody
  • příležitosti/překážky

Řekněme, že děláte výklad na vztah a ptáte se na sílu vztahu a vyložíte pět mečů (silné stránky) a pět pohárů (slabé stránky) a zákonitě budete zmatei, pokud budete brát v úvahu jen dobré, nebo špatné významy karet.

Zde je tedy pár tipů pro vytvoření vyváženého výkladu, pro jakoukoliv tarotovu kartu, její pozici a její význam.

  • Upusťte od předsudku zda je karta dobrá, nebo špatná

Opravdu v tarotu nejsou žádné dobré, nebo špatné karty. Jak jsem již psala, každá karta má svou dobrou i stinnou stránku, každá karta má pozitivní i negativní aspekty. Zapomeňte na černo-bílé výklady

  • Nepředpokládejte-nemyslete

Dvojka pohárů se vám ve výkladu objeví  na pozici, která představuje problém. Nepřemýšlejte o tom, nedělejte si svůj vlastní názor na to, že jaký může být problém v začínajícím vztahu. Věřte kartám, vztah může problémem třeba v tom, že se jedná o kolegu, nebo přítele, nebo třeba manžela někoho jiného…

Ďábel může být pro někoho i pozitivní karta, pokud se rád ve vztahu podvolí. Mnoho žen má rádo, když je muž trošku omezuje, když se mohou podvolit svému partnerovi, ženy nemají rády slabé muže!!!

  • Vezměte v úvahu světlou i stinnou stránku karty

Pokud vyložíte vyloženě „negativní“ kartu na pozitivní pozici ve výkladu, přemýšlejte o tom, jak karta může pracovat pro vás, ne proti vám.

Například sedmička mečů je často kartou podvodů, krádeží, zrady. To není zrovna příjemné.Pokud nám padne na pozitivní pozici (např. silné stránky, co mě podporuje…)  pokuste se to otočit a berme tuto kartu jako systém obrany a ochrany, můžeme se připravit a zároveň je tu i rada jednat způsobem, který nikomu neuškodí.

Je to stejné i s pozitivní kartou na negativní pozici (co , nebo kdo mi škodí, kdo je proti mě, co je překážka..) Zeptejte se sami sebe, jak by mohlo příliš této energie vypadat? Jak by karta mohla pracovat v můj neprospěch? Ve vztahu např. šestka pentaklů, která je o dávání-ano, někdy bychom se opravdu neměli snažit jen dávat, ale také i brát.

  • Vnímejte pozitivně

Řekněme, že vyložíte pětku pentaklů jako svou příležitost. Hned vás napadne a jak by mohla chudoba, nedostatek peněz být mou příležitostí? Nehruťte se! Proč by ne! Mnoho dnes bohatých lidí žilo na pokraji chudoby a svou pílí jsou z nich dnes lidé bohatí, lidé kteří se o sebe a své rodiny umějí postarat. Jako příklad uvedu Neala Donalda Wolshe, který by svého času bezdomovec, bez práce, peněz, jídla….. A dnes je za vodou, jen díky víře v sebe a v něco, co je nad námi.

Vždy je potřeba zvážit, jak na první pohled negativní věc může pozitivně ovlivnit náš život.

Zkuste si sami toto cvičení

Vyberte si 3-5 karet, které jsou podle vás nejvíce negativní. Ke každé kartě najděte alespoň jednu pozitivní věc, jedno pozitivní poselství.

A naopak, vyberte si 3-5 podle vás nejvíce pozitivních karet a najděte jejich negativní význam.

Napište si, co karta znamená v negativní i v pozitivní pozici ve výkladu,

Napsat komentář