Dvorní karty-Králové

Dvorní karty-Králové

63-Minor-Cups-King

Jedním z nejobtížnějších úkolů v tarotu, je to, jak si poradíme s dvorními kartami.

Ukazují nám ve výkladu určité osoby? A chtějí nám pomáhat, nebo škodit? Ukazují na nás a naše vlastnosti? Nebo na náš potenciál, či ukazují na výzvy, které máme zdolávat?

Pokud ukazují na člověka, je to blonďák, nebo je tmavovlasý? Je starší, nebo mladší?

Dnes se zaměřím na krále

Významy králů

Králové jsou považováni za nejvíce zralé ze všech dvorních karet. Mají velký kus cesty životem již za sebou a zkušenosti, které je formovaly jim daly porozumění sobě, svému životu i druhým lidem. To znamená, že Králové představují již plně rozvinuté osobnosti své barvy (poháry, hole, meče, pentakly).

Jako lidé již mají plnou kontrolu nad pocity, emocemi, myšlením i jednáním, které jsou součástí jejich osobnosti.  Jako takoví, jsou již stabilní, mají schopnosti řídit svou energii směrem, kterým potřebují, pro dosažení svých vizí a cílů.

Rádi řídí, vedou, organizují vše, co se týká, nebo jakkoliv souvisí s jejich barvou.

Králové chtějí, abychom je vnímali jako autority, jako osobnosti, které dobrovolně a rádi nesou odpovědnost za druhé. Chtějí, aby jejich rozhodnutí a činy měly dopad na svět kolem nich.

Na fyzické úrovni  často představují zralé muže kolem čtyřiceti let a výše. I když ne vždy je toto pravidlo. Často jde i o mužskou dominantní energii, která ovládá a řídí situaci.

Pážata přinášejí nápady, Rytíři jednají, Královny rozvíjí a Králové to vše stabilizují do praktického života.

Králové tedy představují události, které znamenají růst, zralost a dokončení.

 

král pohárůKRÁL POHÁRŮ

Stejně jako všechny dvorní karty pohárů i on představuje emoce, kreativitu, cit a podvědomí.

Je pánem svých vlastních pocitů. Své emoce má plně pod kontrolou, což ovšem nemusí znamenat, že by je potlačoval.

Je soucitný, laskavý, jeho karta často ukazuje na silný vztah založený na střídmosti a porozumění.

Událost, kterou král pohárů naznačuje, bude citově vyrovnaná a emoce zde budou pod kontrolou.

Půjde o pochopení našich pocitů a emocí spojených s touto událostí.

Co se týče charakteru, mluví karta o laskavém člověku, jemném, vnímavém. Důvěrném, spravedlivém, vášnivém, idealistickém, ale také o člověku, který může být rozhazovačný, s nevyváženými emocemi, pokud je karta v negativní pozici.

Pokud vám karta vyjde ve výkladu, můžete očekávat například i cestu za moře, naděje a sliby, ale také nějaký skandál.

Jako člověka ukazuje na staršího muže se světle hnědými vlasy a oříškovýma očima.

35-Minor-Discs-KingKrál pentaklů

Král pentaklů představuje hojnost, bezpečí, amice, sílu, stabilitu, důvěryhodnost a kontrolu. Je to otcovská postava, která se ráda stará o ty, které miluje, ale i o lidi kolem něj, kterým pomůže radou, vedením, moudrostí, jakož i dalšími materiálními aspekty, jako je třeba finanční podpora.

Sebedůvěru mu dodává to, že umí nahromadit bohatství, které pak může sdílet s druhými lidmi.

Jako událost mluví Král pentaklů o dobrých obchodech, o splnění úkolu i o dobrých investicích.

Charakteristika tohoto krále hovoří především o odvaze, obchodním talentu, hrdosti, domýšlivosti, o matematických schopnostech, o spolehlivosti a smyslu pro rodinu.

Obecně jde o zralého muže, snědého, s tmavými vlasy.  Příklady povolání jsou  bankéř, makléř, učitel, ale i hráč..

Ve výkladu mluví o bohatství a luxusu, o úspěchu v záležitostech, kterými se zabýváme.

 

49-Minor-Swords-KingKRÁL MEČŮ

Král mečů je symbolem intelektuální moci a autority. Má odvahu a intelekt, aby dosáhl všeho, po čem touží.

Zastupuje právní moc, rozhodnutí a vládu. Charakterově může ukazovat na soudce, vojáka velitele, jehož emoce musí být od kontrolou a on musí jednat především svým rozumem.

V souvislosti s událostmi vás Král mečů žádá, abyste upřednostnili při jednání a rozhodování rozum před city. Snažte se o objektivitu a zjistěte si všechna fakta, které se dané situace týkají.

Dále musíte využívat svůj intelekt, abyste si udrželi své místo, nebo dosáhli svých cílů a uspěli. Vaše vzdělání a zkušenosti budou důležité. Problémy řešte rozumem, pomocí práva, historie, zákonů, pravidel a diplomacie.

V základní charakteristice karta mluví o člověku rozhodném, tvrdém, moudrém, o člověku, který má své ideály, čistý intelekt, ale i  vojákovi, či nepříteli.

Fyzicky jde o zralou osou, tmavovlasou, s tmavýma očima. Zaměstnání je soudce, právník, advokát a podobné profese.

Ve výkladu může hovořit i o soudním sporu, nebo velkých neshodách a hádkách.

Obecně ale jde o člověka s vášnivou myslí, ambicemi, odhodlaností, o člověka s pevným záměrem a komunikačními a analytickými schopnostmi.

 

77-Minor-Wands-KingKRÁL HOLÍ

Král holí představuje čistou energii ohně. Na rozdíl od ostatních dvorních karet holí není tak aktivní při vytváření něčeho hmotného, spíše se zaměřuje na to, jak „změnit svět“, aby odpovídal jeho vizi a představě.

Jako takový je přirozený vůdce a velký vizionář. Historické prameny ho přirovnávají k Alexandru Velikému-to jen tak pro představu typu osobnosti. Poté, co si určí cíl, lidé ho dobrovolně následují a pomáhají mu jej dosáhnout. Lidé k němu přirozeně tíhnout, protože v něj věří.

Král holí proto ve výkladu mluví o velkých příležitostech, které byste neměli zahodit. Proto nebuďte nerozhodní a jděte do akcí, které si naplánujete a do kterých jste nějakým způsobem vtahováni.

Obecně jde o člověka rodinně založeného, obratného, vášnivého, spravedlivého, šlechetného, loajálníh. Může to být starší, zralý člověk se světlými vlasy a modrým, nebo hnědýma očima. Zaměstnání , která předurčuje k úspěchu jsou šéf, vedoucí, mistr, notář, duchovní, velkoobchodník….

Ve výkladu můžete dostat dobrou radu, z duchovnío hlediska mluví o změně pohledu na svět a věnování se duchovnímu růstu.

 

 

Napsat komentář