Dvorní karty-Královny

Dvorní karty-Královny

34-Minor-Discs-Queen

 

Jedním z nejobtížnějších úkolů v tarotu, je to, jak si poradíme s dvorními kartami.

Ukazují nám ve výkladu určité osoby? A chtějí nám pomáhat, nebo škodit? Ukazují na nás a naše vlastnosti? Nebo na náš potenciál, či ukazují na výzvy, které máme zdolávat?

Pokud ukazují na člověka, je to blonďák, nebo je tmavovlasý? Je starší, nebo mladší?

Dnes se zaměřím na královny

Významy královen

Jako lidé, představují královny někoho, kdo je již vyzrálý a kdo má hlubší porozumění pro sebe i ostatní.

Královny upřednostňují svou ženskou energii především péčí o druhé, svým mateřským přístupem, poskytují výživu a udržují své myšlenky a činy v chodu.

Královny obvykle vyjadřují svou barvu (poháry, meče, hole, pentakly) zevnitř.

Mají moc k tomu jemně přesvědčit své okolí o svých názorech. Je pro ně typické rčení, že „za každým úspěšným mužem stojí skvělá a silná žena“. Z tohoto důvodu já osobně považuji královny za nejsilnější  karty, protože umí ovlivnit situace, aniž by musely vyvíjet jakýkoliv nátlak, nebo být dominantní.

Na fyzické úrovni představují lidi ve věk 30-50 let, kteří již mají velkou spoustu životních zkušeností. Obvykle představují ženy v našich životech, ale mohou představovat i muže s těmito ženskými vlastnostmi.

Jako akci představují kreativitu a tvořivost, a to dovést své myšlenky do konce.

62-Minor-Cups-QueenKrálovna pohárů

Je pečující, soucitná, starostlivá i citlivá. Je to zřejmě i dobrosrdečná žena, milující maželka a skvělá matka. Umí být vnímavá, empatická, lidé ji mohu obdivovat nejen pro její poctivost a upřímnost.

Často může představovat léčitelky, poradce, nebo duchovní. Umí se vcítit do potřeb a emocí druhých lidí, ví, co je špatně ještě před tím, než je to vyřčeno. Vždy má nápad, radu a správné řešení vašich problémů týkajících se vztahů, citů, emocí. Snadno se naladí na vaše pocity a je proto schopná vám se soucitem poradit. Má velice silnou intuici a umí se tedy naladit na emocionální energie kolem ní.

Královna pohárů symbolizuje úspěchy, které využívají představivost a tvořivost. Je to žena umělecky nadaná, milující romantiku. Má také umělecké, či literární ambice, má ráda hudbu a umění jako takové.

Vzhledově je to tedy zralá žena se světle hnědými vlasy (alespoň původními 🙂 ) a oříškovýma očima.

Jako povolání může tato královna doporučit básníka, umělce, barmanku, ale i vyloženě ženská povolání jako je ženy v domácnosti, mateřská, milenka…

Ve výkladu mluví o úspěchu, potěšení, radosti a štěstí, o povýšení a slávě.

 

34-Minor-Discs-QueenKrálovna pentaklů

Královna pentaklů, je velmi starostlivá a pečující karta. Vyjadřuje praktickou životní energii. Je to původní Matka Země, krmí nás, živí náš, šatí nás….Svou lásku k ostatním dává najevo tím, že nám pere, uklízí, vaří, zkrátka stará se  o naše pohodlí, bezpečí a klid , udržováním pohody a příjemné atmosféry v rodině.…(kéž by mě tak označili i moje děti 😀 )

Je schopná pracovat na plný úvazek, slušně vydělávat, starat se o děti,udržovat dům v čistotě a spoustu dalších věcí.

Zřejmě má i slušně naspořeno, ale nechlubí se tím. Je to její rezerva pro časy nouze, nebo pro pomoc druhým.

Královna pentaklů naznačuje, že je pro vás důležité, být samostatný, schopný se o sebe postarat, se stabilním příjmem a dostatkem času pro sebe i svou rodinu. Často hledá rovnováhu mezi mezi pracovním a rodinným životem.

Tato královna představuje šlechetnou, inteligentní ženu, vdanou, která tvrdě pracuje, má smysl pro domácnost. V negativním významu ale může jít i o zneužívání drog a a návykových látek.

Většinou jde o snědý typ, černé vlasy, tmavé oči.

Ve výkladu mluví o prosperitě, dědictví, nebo šťastném sňatku, na druhou stranu i o nemoci.

Povolání může značit podnikatelku, ale jakoukoliv jinou profesi, kde si vydělá slušné peníze.

 

48-Minor-Swords-QueenKrálovna mečů

Je známkou to, ve vašem životě, že nastal čas být nezavislý v myšlení i v úsudku. Musíte začít používat svou vlastní inteligenci a své vlastní zkušenosti při rozhodování, které vás čekají. Čerpat můžete ze svých vlastních zkušeností, které jste dosud načerpali. Empatie a soucit vás může v této chvíli odvádět od vašich cílů. A proto je velice důležité v této době více myslet hlavou, než srdcem.

Nedovolte, aby vám vaše emoce stáli v cestě. Spíše se přikloňte na stranu logiky a rozumu.

Královna mečů má dar upřímnosti a ta může být i ostřejší. Nebude brát velký ohled na vaše city, zda vás při tom urazí, nebo zda se vás dotkne. Má potřebu říkat, co si myslí. Musíme ale uznat, že má výborný postřeh, je vysoce vnímavá a snad i díky tomu umí proplouvat ve zmatečných a stresových situacích. Rozhodně není typ, který „chodí kolem horké kaše“, ale ráda řeší věci přímo.

Nejlepším způsobem, jak s ní vyjít je být stručný, výstižný a s tát si za svými názory.

Obecně tato královna ukazuje na zralou ženu s hnědými vlasy a hnědýma očima, která může být smutná, tvrdošíjná, bystrá, vnímavá, ale také šlechetná a může ráda tančit, nebo má ráda zimní sporty.

V povolání se uplatní jako politik, vedoucí týmu, ředitel,  a všechny obory, kde musí řídit tým lidí.

Ve výkladu může mluvit i o vdovství, truchlení a smutku, sterilitě a puritánství. Spíše ukazuje na přísného člověka.

 

77-Minor-Wands-KingKrálovna holí

Královna holí je dominantní ženská energie elementu ohně. Nebojí se ukázat svou sílu, nebojí se výzev, nebojí se ani konfliktů. Je odhodlaná pro svou věc a pro obranu svých blízkých, svých zájmů a svých nápadů. Je to silný vůdce, který se zaměřuje na své cíle a své touhy, které má v úmyslu získat.

To znamená, že je osoba představovaná ve výkladu touto královnou silná, nezávislá a schopná se o sebe postarat, že si umí udržet své vize i při nepřízni osudu.

Ví  co chce a jak to získat, je talentovaná a odhodlaná, je přátelská a vitální. Královna holí nás žádá, abychom byli smělí a odvážní v našich záležitostech. Vaše kreativní energie je velká a máte dobrý pocit z toho, kam ve svém životě směřujete.

Královna představuje osobu společenskou, prakticky založenou, krásnou, přitažlivou, energickou, ale pokud je v negativní pozici tak i osobu, která dělá klepy,  intrikuje a nebojí se využít druhé pro svůj vlastní prospěch. Může to být zralá žena, světlovlasá, s modrýma, nebo hnědýma očima.

Povolání, které sebou nese souvisí s vedoucím postavením, může jít o různé poradce, ale velice dobře se může uplatnit i jako matka. Tento člověk je často obdařen jasnozřivostí a velkou intuicí.

Ve výkladu mluví o plodnosti, finančních záležitostech a štěstí.

 

Jaké druhy lidí asociují královny vám? Nebo jaké situace si s nimi můžete představit? Podělte se s námi o vaše myšlenky v komentářích.

A příště se podíváme na Krále.

 

 

 

 

 

Napsat komentář