FINANČNÍ PROBLÉMY A JAK Z NICH VEN

FINANČNÍ PROBLÉMY A JAK Z NICH VEN

Popis:

Tento výklad ze šesti karet pohlíží na problematiku vaší současné finanční situace a co je pro ni třeba udalt, aby dopadla co nejlépe. Ukazuje také, zda je v dohlednu nějaká pomoc  v jaké formě.

Karty:

  1. Příčina finnčního problému
  2. Comusíte udělat
  3. Vlivy pracující proti vám
  4. Vlivy pracující pro vás
  5. Kdo, nebo co vám může pomoci
  6. Výsledek, jak celá tato situace dopadne

Napsat komentář