Hole-význam tarotových karet

HOLE

Hole jsou zástupci prvku ohně.
Významy tarotových karet holí jsou spojeny s prvotní energií, spiritualitou, inspirací, s určením sebe sama, s osobní silou, intuicí, kreativititou, ambicemi a expanzí, s originálním myšlením.
Karty Hole se zabývají duchovní úrovní vědomí a zrcadlí to, co je pro vás důležité uvnitř, v jádru vaší bytosti. Oslovují a ukazují naši osobnost, naše ego, nadšení, osobní energii a to, jak vypadáme uvnitř i venku.
Hole jsou ukazateli všech věcí, které přes den děláme, ať již doma, nebo v práci. 
Hole jsou spojeny s pohybem, činností a iniciativou spojenou s novými nápady a myšlenkami. obrazně mohou představovat jakýsi náš nekončícíseznam Co ještě musím udělat…
Mezi negativn aspekty Holí patří iluze, egoistické chování, impulsivnost, nedostatek uvědomění si směru, jakým máe jít, nerozhodnost, pocit, že věci nemají smysl.
Časový význam obecně naznačuje buď léto, nebo týdny.
Hole zastupují ohnivá znamení Lva, Střelce a Berana. Lidé holí, obvykle tedy u dvorních karet, jsou lidí vřelí, aktivní, charismatičtí a duchovně zaměření.
 
V případ, že vám ve výkladu vyjde převážně barva holí, pak si můžete být jisti tím, že klient žádá o řešení problémů, které jsou především v oblasti počátků, nových myšlenek, nových projektů, nových vztahů atd.. Klienti také často mhou hledat smysl jejich život a budou chtít lépe pochopit to, co je motivuje a žene vpřed. 

Zde uvádím hlavní klíčová slova, více o kartě se dozvíte 

z přiložených nahrávek ve formátu MP3

Více o kartách, jejich významech v oblasti vztahů, práce, zdraví,
se dozvíte a naučíte se mnou v kurzu tarotových karet

Napsat komentář