JAK KOMBINOVAT DVOJICE KARET-TECHNIKY

Tarotových karet je 78. To znamená nejméně nějakých 3000 jejich možných kombinacích ve výkladu.

Jste ochotni se je všechny učit zpaměti?

Já tedy ne!  😛 

Takže místo toho, že se naučíte to, co těch 3000 kombinací znamená, naučte se je raději  rozumět jejich společnému významu.

V tomto článku se vám pokusím ušetřit čas, energii a mnohdy i slzy tím, že vám dám pár tipů k tomu, porozumět a tvořit si interpretace párů tarotových karet.

Tyto techniky výkladu vám nejenže pomohou zvládnout kombinace dvou tarotových karet, ale pomohou i položit základ pro přesné a podnětné výklady.

U každého uvedu i příklad výkladu, ale musím uvést, že to nejsou pevně dané  situace, jsou to prostě jen možnosti. Vždy, pokud chcete dobře vykládat, dbejte na svou intuici a svůj názor. Používejte svůj úsudek k tomu, aby vaše výklady byly přesné a správné podle situace a dané otázky.

Techniky intepretací kombinací tarotových karet

1.Klíčová slova

Všichni je známe, jsou tím prvním, co si o každé kartě zjišťujeme, co najdeme všude na internetu, nebo v knihách. V mém kurzu tarotové významy vám radím, jak si „udělat“ svá vlastní klíčová slova. Výklad pomocí klíčových slov je tou nejjednodušší metodou pro kombinaci karet.

Příklad:

Zvolte si klíčové slovo, nebo frázi pro každou kartu. Dejte to dohromady a máte význam pro dvojici karet.

86Například OSM HOLÍ (cestování) + ŠEST POHÁRŮ (přátelství, minulost, dětství) = setkání s dávnými přáteli při cestování

Nebo VELEKNĚŽKA(intuice)+ OSM PENTAKLŮ( dovednosti, budování) = rozvíjejte své intuitivní schopnosti.

Můžete pak kombinovat i klíčová slova a fráze, které se obvykle váží k jednotlivé kartě, dokud nenajdete takovou kombinaci, která vám dává smysl pro danou otázku.

  1. Význam čísel

Všechny karty v tarotové sadě mají své vlastní číslo. Podívejte se tedy na čísla na obou kartách a pokuste se najít numerologický význam dané kombinace. ČLÁNEK Tarot a čísla

Příklad:

Pokud mají obě karty stejné číslo, význam tohoto počnu obvykle roste( na významu)

22Například DVA POHÁRY+DVĚ HOLE odhalují to, že je tazatel zaměřený na partnerství. Dále by tato kombinace mohla znamenat, že pár(dvojka pohárů) plánuje společnou budoucnost (dvojka holí), založenou na dobrém vzájemném vztahu.

Jsou-li čísla rozdílná, ukazuje to na určité cykly. Jestli je tedy na kartě číslo 1-3, jde o počátek cyklu, 4-6 jde o prostředek a čísla 7-10 ukazují na konec určité etapy.

Například kombnace karet ESO MEČŮ(1) a CÍSAŘOVNA (3) znamená začátek nějakého cyklu. Konkrétní nápad, nebo myšlenka (eso mečů) vstupují do bytí císařovny. Císařovna je „těhotná“ tímto novým nápadem, nebo myšlenkou a chystá je ji vpustit do světa.

Pokud čísla nejsou v uzavřené řadě, pak to může znamenat přesun z jedné fáze do druhé, ať ji půjde o pokrok (zvýšení počtu 4-10), nebo o regresi , krok zpět,(snížení počtu 10-4).

Já mám ve zvyku karty vykládat karty zleva do prava, tudíž tím zjistím, zda se počet zvyšuje, nebo snižuje.

cups02cups08Například DVA POHÁRY + OSM POHÁRŮ ukazují na vývoj vztahu. Přes slibný začátek (dva poháry), se oba partneři mohou rozhodnout jít každý svou vlastní cestou (osm pohárů).

Pokud ale změníme pořadí, máme tu hned jiný příběh. Osm pohárů + dva poháry ukazují, že se při rozhodování o vztahu rozhodneme pro ukončení jednoho a vstoupíme do vztahu nového. Jednoduše řečeno, konec jednoho vztahu nám otevře cestu ke vztahu novému. Také to ale může znamenat, že vztah bojující o přežití dostane svou další šanci a chystá se obrat k lepšímu.

  1. Symboly

Nalezení běžných symbolů na kombinovaných kartách nás může upozornit na důležitá témata spojená s těmito symboly.

Příklad:

Podívejte se na obě karty. Existuje nějaký společný symbol? Hrad, mrak, anděl, květiny, nebo i jen barva?

maj14 maj20Co tento symbol znamená? co znamená pro vás? A jaké nové informace jste díky němu získali? Například MÍRNOST + SOUD , obě karty mají archanděly. Může to být známkou toho, že se o vás vaši průvodci a ochránci starají a že vám pomohou v těžké době a to je přeci velice radostná zpráva  😆 

Nezapomínejte, že symboly mají obecný i osobní význam. Obecné významy najdete v knihách, osobní získáváte svými výklady a svou zkušeností, nebo za pomoci své intuice. O symbolech si přečtěte ve článku Symboly v tarotu a nebo Andělé jako symboly v tarotu

 

  1. Prvky

Prvky jsou smysluplné hlavně v kartách malé arkány. Každá karty tedy podléhá jednomu z prvků.

Zde se vraťte k článku tarotová esa a živly.

POHÁRY představují vodu, PENTAKLY jsou elementem země, MEČE patří pod element vzduchu a HOLE jsou přiřazeny k prvku ohně.

Pokud váš výklad obsahuje dvě karty malé arkány, pak vám tyto prvky pomohou s interpretací dané kombinace.

Příklad:

Jsou-li obě karty stejného prvku, energie tohoto prvku se zvyšuje

TŘI PENTAKLY+OSM PENTAKLŮ= zaměření na práci, peníze, nebo materiální věci.

Jestliže je každá karta jiného prvku, prvky se kombinují takto:

Meče (vzduch)+poháry (voda)= vyvážení hlavy a srdce, rozumu a citu

Meče (vzduch) + hole (oheň) = vzniká zde dominantní mužská energie a uvádění nových nápadů do praxe

 

  1. Velká a malá arkána

Karty velké arkány vyprávějí jiný příběh než karty arkány malé. Takže se podívejte, do které skupiny obě karty patří  s tím, zda máte co dočinění s dočasnými akcemi, nebo se zásadními, či karmickými životními tématy.

Příklad:

Jsou –li tedy obě karty z velké arkány, víte již, že jde o karmické lekce, nebo zásadní životní téma.

29Například VELEKNĚŽKA + POUSTEVNÍK= období hluboké introspekce a sebezpytování a spojení se s vyšší mocí.

Jsou-li jako kombinace karty malé arkány, pak je vám již jasné, že jde o dočasný problém, situaci, nebo událost.

Například PÁŽE POHÁRŮ + TŘI PENTAKLY = mladý a kreativní člověk, učitel.

Pokud je jedna karta z malé, druhá z velké arkány, tak nám karty z velké řekne „co“a „proč“ a karta z malé vám napoví „jak“.

 

23Například VELEKNĚŽKA + TŘI HOLE=hluboké napojení se na svou intuici (co) a to tím, že vytvoříme svou vizi pro budoucnost(jak).

 

 

 

 

 

6.Dvorní karty

Dvorní karty jsou pro mnohé velkým problémem, alespoň zpočátku a pokud si v nich chcete udělat hned z kraje jasno, doporučuji kurz Dvorní karty, který je součástí kurz Tarotové významy.

Takže, představují dvorní karty lidi, osobnosti, nebo situace? A pokud představují lidi, které? Je to klient, nebo někdo jiný?

Má rada? Nedělejte si to příliš složité a vnímejte, alespoň zpočátku dvorní karty jako vlastnosti člověka.

Příklad:

1314KRÁLOVNA HOLÍ+KRÁL MEČŮ= sebejistá a sebevědomá žena, která má vedle sebe muže „samce“, inteligentního a autoritativního.

Také se podívejte na to o jaké jde dvorní karty, jsou to pážata, královny, králové? To vám ukáže na jakém stupni vývoje daná otázka je.

Například PÁŽE HOLÍ+KRÁL PENTAKLŮ= mladý člověk, student, spolupracuje se zkušeným podnikatelem.

V některých případech tedy dvě dvorní karty mohou představovat různé aspekty povahy jednoho člověka. Zde budete muset použít svůj úsudek a intuici k tomu, kdy tuto kombinaci využít.

Například KRÁL MEČŮ +PÁŽE POHÁRŮ= člověk, který je připraven přijmout všechna opatření k nalezení nových tvůrčích schopností a projektů.

  1. Posílení a oslabení karet

Podrobně tento počin popisuji v kurzu Tarotové významy.

Některé tarotové karty jsou velmi polarizující. Buď na ná s volají „pozor, pozor!!!(ďábel, věž a další špatné tarotové karty), nebo přetékají pozitivitou a milostí, jako slunce, hvězda a ostatní dobré karty.

Zde je důležité dávat pozor na kombinace zdánlivě pozitivních a negativních karet, protože buď zesilují, nebo oslabují danou kombinaci. Pamatujte si ale toto, žádná karta není jen negativní, nebo jen pozitivní, každá má své světlo a svůj stín. O stínu si přečtěte článek Tarot a stín a pokud vás zaujme, můžete si i o něj zdarma napsat.

Například:

Pokud jsou obě karty pozitivní, nebo negativní, jejich energie se zvyšuje.

1916SLUNCE+HVĚZDA=obrovský úspěch. Zatímco ĎÁBEL +VĚŽ= katastrofické následky v důsledku závislosti.

Pokud je ale jedna karta pozitivní a druhá negativní, jejich energie je vzájemně oslabena. Tento druh kombinace vám právě ukazuje světlo i stín dané situace, např. SLUNCE+VĚŽ= štěstí v neštěstí.

 

 

8.Lidé a interakce mezi nimi

Zde je to opravdu zábavné. Jsou-li na obou kartách postavy, podívejte se na způsob jak spolu komunikují a jak na sebe vzájemně působí. Jsou čelem k sobě, nebo naopak? Co to vypovídá o jejich vztahu?

Příklad:

Nejprve se podívejte na postavy a jak na sebe navzájem působí.

 Pokud jsou zády k sobě, může to znamenat určité napětí v jejich vztahu. Například KRÁLOVNA POHÁRŮ+PÁŽE HOLÍ= dospívající syn ignoruje svou matku!

Pokud jsou však čelem k sobě, dívají se na sebe, například při stejných kartách, tedy páže holí +královna pohárů= zdravý vztah mezi matkou a synem.

Pokud obě postavy hledí doprava, jsou zaměření na budoucnost, pokud hledí vlevo, nemohou se dostat z minulosti…Pohled do budoucna může být někdy příznakem toho, že se k problémům stavíme čelem, když karta hledí do minulosti, ukazuje to i na ignorování současné situace, nebo na to, že člověk chce uniknout.

Takže vidíte, zde je možností spousta a záleží hodně na vás, jak hluboko se do dvorních karet a jejich kombinací chcete ponořit.

  1. Karty v normální a otočené poloze

Pokud tuto metodu používáte, tedy přikládáte důraz na to, když vám karta vyjde obráceně, dostáváte další zajímavý rozměr dané  kombinace tarotových karet.

Příklad:

Pokud jsou obě karty v normální poloze, energie mezi nimi proudí snadno a lehce.

913Například DEVĚT POHÁRŮ+ KRÁLOVNA MEČŮ=rozhodování ku prospěchu všech.

Pokud je ale jedna karta v normální a druhá v obrácené poloze, je tu vidět důrazna vnitřní i vnější svět. Například Devět pohárů+královna mečů obrácená=spokojenost s osobním rozhodnutím. Jsou-li obě karty obráceně, energie mohou být zablokovány nebo je tu víc aktivity směrem do vnitřního světa, více do soukromí.

Například obrácená devítka pohárů+královna mečů obrácená=nespokojenost s osobními rozhodnutími, nebo špatný pocit z rozhodnutí, které jsme udělali. K tomuto tématu si přečtěte článek Jak interpretovat obrácené karty.

10.Tok-akce mezi dvěma kartami

Tato technika je již trošku těžší, nicméně má oblíbená. Tok mezi kartami je především o hledání společných symbolů, lidí, nebo témat v rámci karet a pozorování, jak se tyto symboly, lidé, nebo téata vyvíjejí a mění z jedné karty na druhou.

Příklad:

Za prvé je potřeba najít něco, co mají obě karty společné. Může to být symbol, objekt, osoba, pozadí nebo dokonce hlavní téma karty.

Dál se podíváme na to, jak se to vše mění z jedné karty do druhé. Jaké nové informace vám to dá o kombinaci karet?

59-Minor-Cups-1055-Minor-Cups-06Například DESET POHÁRŮ a ŠEST POHÁRŮ. Společným prvkem jsou zde děti. Na desítce jsou děti šťastné, tančí vedle svých rodičů. Na šestce jsou stále šťastné, spolu ale již bez rodičů. Mohli bychom to interpretovat jako že „děti vyrůstají“, nebo jako zvýšenou hladinu a touhu po nezávislosti, ale stále nedospělost, stále je tu pocit hravosti.

Dalším příkladem je Páže pohárů a Slunce. Společným prvkem jsou tu květiny. Na pážeti jsou na tunice a na sluci se tyčí nad stěnou a kolem hlavy dítěte. To by mohlo být příznakem  pro něco, co jste dříve tajili, nebo nedělali veřejně(páže pohárů) a nyní s tím vycházíte více na veřejnost (slunce). Spolu s významem karet to může být známkou toho, že tato kombinace představuje vstup do veřejného sektoru nebo úspěchu v oblasti umění.

Takže zde máte přehled technik , se kterými si krom procvičování můžete užít i hodně zábavy ale dát výkladům i další rozměr.

Klíčem k úspěchu je však praxe, takže bude třeba denně deset minutek věnovat třeba

Tomuto cvičení:

Rozdělte si balíček karet na dvě hromádky lícem dolů. Sejměte z každé horní kartu a zkuste si pomocí výše uvedených technik udělat kombinaci karet.

Své významy kombinací si zapište  abyste ho nezapoměli.

Můžete si s nimi různě hrát, změňte pořadí, otočte je, aby byly v obrácené poloze atd, atd….

A pak pokračujte s dalšími kartami, znovu a znovu…

Pokud budete tyto praktiky procvičovat, určitě se z vás stane během krátké doby člověk, který umí číst kombinace tarotových karet.

Přeji úspěch, zábavu a radost ze získání zkušeností s kombinacemi.

 

 

 

Napsat komentář