Karma a její vliv na náš život

images (1)Karma a její vliv na náš život

Myšlenka karmy v životě člověka předpokládá v první řadě převzetí osobní zodpovědnosti za vytváření našich životních voleb a okolností, do kterých se člověk narodil.

Naše duše se z tohoto hlediska sama rozhodne, že se narodí, vybere si své rodiče, rasu, i řekněme náboženství.

Vybrali jsem si místo i dobu narození, vybrali jsme si dokonce i planetární konfiguraci-tedy atrologické vlivy, které na náš život působí. Vybrali jsme si pohlaví, fyzický vzhled i schopnosti. 

Také jsme si zvolili každou danou okolnost svého života a právě díky těmto rozhodnutím se nám nahromadila karma. Proto také tato rozhodnutí nikdy nebyla svévolná, a pokaždí vycházela z jiných rozhodnutí.

To, jak se rozhodujeme a budeme rozhodovat, o všem co máme a nemáme ve svém životě , teď a tady,  je přímý následek toho, jak jsme žili v minulém životě a životech předcházejících.

 To je tedy „karmické dědictví“-nahromadění osobní karmy, jež se táhne nazpět mnoha životy.

Karma však není nezvratitelná.

Předpojaté chápání karmy jako něčeho, v čem člověk uvízne, nebo co si musí bolestně protrpět a odčinit není ani přesné, ani příhodné. Jak tedy s nahromaděnámi volbami naložíme, je na nás.  V každém případě máme volbu a možnost tyto okolnosti vyčistit, změnit, využít je, nebo přetvořit.

Pokud se nám tedy v současném životě příliš nedaří, prvním krokem by mohlo být naše rozhodnutí, zapátrat po příčinách současných problémů v životech minulých a tyto problémy vyřešit.

Někteří lidé si nesprávně myslí, že když přijmou svou současnou bolestnou situaci jako své karmické dědictví, určitě si své trápení zasuhují. Docházejí pak k názoru, že ve svých minulých životech museli spáchat něco ošklivého a teď za to po právu mají trpět. Nikoliv a naopak. Mohlo být ublíženo i nám a negativní energie, které u toho vznikly se mohou táhnout mnoha našimi životy.

Je potřeba tyto energie zjistit, zjistit za jakých okolností vznikly, zjistit, kdo z našich blízkých jim byl také přítomen, kdo komu ublížil a jak, jaké programy u těchto zážitků vznikly a jak nás ovlivňují.

Vše jde řešit a proto vůbec není nutné rezignovat na současný život a svým způsobem si ho protpět. To jistě není cílem naší duše a našeho života.

Mezi nejčastější a nejobvyklejší karmické problémy mohou být 

-strach, nebo fobie ke ktré nemůžeme najít příčinu

-problémy s hojností, penězi

-problémy s chudobou a utrpením s  ní spojené

– pocity viny, že si něco nezasloužíme

-problémy v našem sexuálním životě

-osobní předsudky, které nám brání se upřímně projevit

-problémy s identitou, pocitem nejistoty, kdy hledáme odpovědi typu-kdo vlastně jsem

-hypochondrie a strach ze smrti (matné vzpomínky na umírání v jiné době mohou být příčinou mnoha neuróz. Také způsob, jakým jsme v minulém životě zemřeli v nás může zanechat fobii-např. strach z výšek, utopení, ohně…)

-problematické a nepochopitelné vztahy

A o nich bude příští článek, protože mnohé , ne-li všechny důležité vztahy v našem životě, byly navázány v životech minulých

[button size=“large“ type=“info“ value=“MINULÉ ŽIVOTY A ČIŠTĚNÍ ENERGIÍ“ href=“http://kartarkasvatava.cz/minuly-zivot-a-cisteni-energii/“]

 

Napsat komentář