Karmický výklad na 3.3.

11Dnes bychom se měli snažit být zprostředkovateli, kteří přinášejí druhým kolem sebe různé emoční dary.

Doufám, že jen v dobrém  🙂 

Lidé, kteří vás moc neznají mohou být zaskočeni vaší dětskou upřímností a otevřenou náklonností. Svým postojem je můžete mnohému naučit, takže se za svou upřímnost vůbec nestyďte.

Vše vzniká v naší mysli, dobré i špatné. A tím tvoříme svět kolem nás. Pokusme se tedy dnes o emoce kladné, nabité porozuměním, láskou a přátelstvím.

Snad tím alespoň trošku změníme svět kolem nás k lepšímu.

Chovat se k druhým láskyplně neznamená dovolit jim všechno.

Napsat komentář