Karmický výklad na 4.10.

8Dnes je možné, že se dozvíte nějaké právy, které budou určené spíše druhým, nežli vám a bude na vás, jak s nimi naložíte. Vždy byste se ale měli přesvědčit o tom, zda jsou tyto zprávy pravdivé, či nikoliv. Nezapomeňte, že pokud do světa vypustíte nějaký drb o někom, můžete tomu dotyčnému pěkně zkomplikovat život a to není dobré.

Další věcí je větší intenzita událostí, které se na vás začnou valit. Třiďte tedy co je důležité a co méně, co nepočká a co naopak můžete odložit, jinak vám hrozí vypětí a stres.

Nenechte se dnes ničím zavalit, dejte si nějaký teplý nápoj a v klidu si rozhodněte, co dnes vlastně budete dělat, co musíte udělat a co můžete odložit.

Nech každou duši jít svou vlastní cestou.

Napsat komentář