KARMICKÉ ZATÍŽENÍ

Duše si sama určuje, před svým narozením, jakými karmickými úkoly se bude v současném životě zabývat, bez ohledu na to, zda v minulém životě člověk činil dobré, nebo špatné skutky. Z tohoto hlediska tedy nemůžeme chápat karmu jako trest, nebo zvýhodnění, podle toho, jak jsme se chovali.

Každý život každé duše je zpočátku vyrovnaný a vyvážený. Duše si však s plným vědomím, na základě znalostí svého dosavadního pokroku-,(protože každá duše chce docílit jisté dokonalost), -výsledku minulých skutků – volí program pro svůj současný život.

Vybírá si identitu a úkoly , které budou zodhlednovat její růst. Sama si určuje, co je potřeba vykonat, aby pokročila na své cestě. Duše nepovažuje žádnou identitu za horší, nebo lepší, za dobrou, nebo špatnou.

Její volba je prostě jen otázkou toho, co je nejlepší pro její pokrok.

Karmický závazek, snad můžeme říci i karmické zatížení, si tedy každá duše připravuje ještě před svým vtělením, kdy se dopředu rozhoduje o svém mistrovském plánu pro svůj nadcházející život.

Nakolik se nám pak tento závak daří plnit, natolik jsme pak štastní a spokojení.

V tarotu neexistují špatné karty, jen zastupují učební látku, kterou se máme naučit.  To, co již chápeme, jako že v pohodě, to co nám přináší uspokojení a radost, je výsledkem lekcí, které již máme za sebou. To, co pokojně neplyne , se začíná projevovat jako problém, nebo jako něco negativního, je  vlastně jen iluze, která má naši pozornost přitáhnout k látce, kterou se máme naučit. V momentě, kdy ji pochopíme, kdy přijmeme tento karmický závazek, obvykle problém mizí.

Negativní zkušenosti jsou tedy naší učební látkou , kterou může být těžké přijmout uprostřed bolesti, nebo žalu, avšak toto přijetí je nutným prvním krokem k tomu, aby se negativita proměnila v radost, která nám oprávněně náleží.

Jaký je tedy Váš karmický závazek?

Zjistíte z tohto výkladu:

Jaké je Vaše karmické zatížení?

  • ze strany matky a její rodové linie
  • ze strany otce a jeho rodové linie
  • jak se tento karmický závazek projevuje teď a tady
  • jak to dopadne? Co dělat?

Objednávka výkladu

Napsat komentář