Keltský kříž-jak ho číst

Keltský kříž-jak ho číst

Keltský kříž je nejrozšířenější rozklad pro tarotové karty. 

Je také ale jeden z nejtěžších k interpretaci, protože vyžaduje komplexnější a hlubší pohled. 

Také je potřeba pochopení různých pozic a vzájemných vztahů jednotlivých karet v tomto rozložení.

keltský kříž

1. Karta: přítomnost

Tato karta představuje to, co se děje  tazateli v současné době. To také odráží stav v jeho mysli a to,  jak může vnímat situaci.

2. karta: Výzva

 Tato karta představuje bezprostřední výzvu nebo problémem tazatele.

 Ukazuje na věc, která když bude vyřešena, bude život tazatele mnohem jednoduší.

 I když tu bude pozitivní karta, pečlivě zvažte, o jakou výzvu by se mohlo jednat.

 

Karta 3:. Minulost 

Tato karta představuje události, které vedly až k současné situaci a může poskytnout určitý náznak toho, kde se výzva vzala, kde vznikla a proč.

 

Karta 4:. Budoucnost

 Tato karta představuje nejpravděpodobnější vývoj následujících  týdnů nebo dokonce měsíců. Toto není konečný výsledek, ale další krok na cestě.

 

Karta 5:. Nad

 Tato karta odráží tazatelův  cíl, nebo nejlepší výsledek s ohledem na situaci. To je to,o co tazatel usiluje vědomě, když se pokusí problém vyřešit.

 

Karta 6:. Pod

 Tato karta je odrazem toho, co je v podvědomí tazatele a noří se mnohem hlouběji do jádra situace.  

Symbolizuje základní pocity a trendy spojené s touto situací a může znamenat i  to, čím  se skutečně řídí  tazatel.

 Tato karta může podat překvapující zprávu pro tazale  a to zejména v případě, že není  hluboce spojen s jeho vnitřní bytostí 

(pozor na obrácené karty, které by mohly naznačovat, že se jedná o „neznámé“ pocity tazatele, nebo takové, které si nechce připustit)

 

Karta 7: Pokyny

Karta na této pozici bere v úvahu vše, co se děje v životě tazatele a předkládá doporučení ,jaký přístup může být přijat k řešení současných problémů.

 

Karta 8:. Vnější vlivy

  Tato karta poukazuje na lidi, energie nebo situace, které budou mít vliv na výsledek této otázky, a jsou mimo kontrolu tazatele-neovlivní je.

 

Karta 9:. Naděje  / nebo obavy 

To je možná jedna  z nejtěžších pozic k  interpretaci. 

Mějte na paměti, že naděje a obavy jsou úzce propojené, a proto to, v co doufáme, může být i to, čeho  bojíme, a proto může dojít i k selhání. 

Někdy je užitečné vyložit další kartu pro objasnění a přečíst je společně.

 

Karta 10:. Výsledek 

Tato karta ukazuje, jak bude problém vyřešen, jaký bude výsledek za předpokladu, že klient podnikne kroky vedoucí a vylpívající z výkladu pro dobrý konec.

Pokud je výsledková karta špatná, záleží samozřejmě na klientovi,

 zda provede námi navrhované a nezbytné změny .

 

Dalším krokem je pochopení vzájemných vztahů karet v Keltském kříži 

a to se budeme učit v Kurzu tarotových karet .

Comments are closed.