Minulý život

Výklad, který vás zavede do vašeho minulého života a přinese vám informace důležité k životu současnému. 

výklad minulý život vám řekne:

jaká je základní přirozenost vaší duše daná minulým životem

v jakém prostředí jste žili

jaké bylo vaše dětství

poví něco o vašem vzdělání

zaměstnání

ukáže jaké byly vaše úspěchy

jaká byla vaše sociální pozice

Jaké byly vaše vztahy

jaký byl váš rodinný život

jak jste zemřeli

ukáže minimálně dvě hlavní poučení z minulého života pro ten současný

ukáže, jak minulý život ovlivňuje ten současný a jak se k tomu postavit.

O

Napsat komentář