MÍRNOST

14-Major-TemperanceXIV. Mírnost

Karta ve vzpřímené poloze: Balancování, trpělivost, smysl, význam

Karta v obrácené poloze: Nerovnováha, přebytek, nedostatek dlouhodobé vize

Popis: Na kartě je okřídlený anděl, hermafrodit. Dítě Hermese a Afrodity. Ukazuje rovnováhu mezi pohlavími. Anděl má jednu nohu na suché zemi, zástupce hmotného světa a druhou má ve vodě, která zastupuje podvědomí.

V této poloze karta představuje nutnost „otestovat hloubku vody“, než skočíme po hlavě do neznámých situací. Astrologické znamení pro tuto kartu je Střelec, učitel pravdy, nadšení, tolerance a krásy.

Význam: Karta nás nabádá k tomu, učit se trpělivosti a umírněnosti ve vašem životě. Musíme se naučit nacházet zlatou střední cestu, vyhnout se extrémům a udržovat klid ve svém životě.

Máme se naučit zachovávat klid ve stresových situacích, nebo když cítíme úzkost a strach. Máme se naučit zmírnit tempo, když jsou věci kolem nás příliš hektické.

Máme se naučit respektovat rovnováhu a klid. To je to, co nám pomůže najít úspěch v našem životě. Váš temperament musí být dobře vyvážený, musíte prokázat dobrou rovnováhu ve svém pohledu na život.

Karta odráží fakt, že máte jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Neřítíte se do věcí po hlavě, nýbrž postupujete v klidu, shromažďujete informace a děláte kroky promyšleně.

Ze svého života se dokážete poučit, neopakujete své chyby a tím posilujete svůj duchovní vývoj. Váš vnitřní hlas vás vede k tomu pravému výsledku a vy se učíte mu naslouchat.

Ve vztahu k ostatním Mírnost představuje přizpůsobení, koordinaci a temperování vnějších vlivů. Jste schopni pracovat v harmonii s ostatními. K dispozici máte krásnou energii, kdy kombinujete talent, zkušenosti, schopnosti a dovednosti.

Karta nás také žádá o trpělivost, abyste mohli pracovat a rozhodovat se přesně a ve správnou dobu. Trpělivost a mírnost povede k dobrému řízení všech věcí. Nemějte pocit, že musíte spěchat, nechte situace se vyvíjet v jejich přirozeném tempu.

Mírnost představuje také období, kdy sebehodnotíme s cílem přezkoumat své životní priority. Můžeme hledat rovnováhu mezi vnějším a vnitřním já. Může docházet ke střetu mezi starým a novým. Možná budeme i zmatení při určování správného směru a toho, co je pro nás opravdu důležité.

Karta v obrácené poloze:

Karta v této poloze odráží dobu, kdy je něco v nerovnováze, rozporu, nebo příliš silné, takže to může vytvářet a způsobovat stres a napětí.

Podívejte se na další karty ve výkladu, pro určení toho, čeho by se toto napětí mělo týkat a tyto energie pak snižte. Karta také říká, že jsme šli určitou dobu jen jedním směrem, zaobírali se např. jen prací a tím jsme navodili nerovnováhu mezi ostatními směry našeho života.

Můžete také jednat netrpělivě, neuváženě a ukvapeně, což může vést jen k další nerovnováze. Obrácená Mírnost také může mluvit o tom, že postrádáte dlouhodobý cíl a smysl vašeho života. Jako výsled opět cítíte nerovnováhu.

Je to doba, kdy budete přemýšlet o tom, jaké změny jsou nutné ve vašem životě a tím se vlastně vracíte k energii karty Smrt. Vraťte se tedy a snažte se porozumět tomu, co je třeba změnit. Lidé kolem vás mohou působit, jako že nechtějí spolupracovat, chtějí jednat jen za sebe, vzájemně si konkurují.

V této situaci je pak nemožný správný tok energie mezi vámi, dílo a vztahy ne nemusí vyvíjet příznivě. Každý chce vyjádřit svou vlastní individualitu a nedbá na rovnováhu. Je zde tedy sice spousta energie, ale žádná se nevyužívá pozitivním způsobem.

Jsou tu nevyřešené konflikty, neumíte se jeden druhému jasně vyjádřit i když víte, že něco není v pořádku, nejste schopni správně reagovat. Tyto konflikty se mohou projevit obrácením rolí.

Jeden z vás byl ze začátku dominantní, druhý se snaží převzít otěže vedení teď. Je nutné vyčisti vzduch a vytvořit nová pravidla pro vaše vztahy.

Napsat komentář