Neděle 15.4.2018

Dnes je potřeba si věřit, uvědomit si své schopnosti fyzické i duševní. Buďte v klidu, přemýšlejte více do hloubky a nebuďte dnes povrchní. Také je potřeba pečlivost a přesnost se kterou si snažte budovat pořádek i kázeň.

Snažte se tedy dnes o klidné reakce, mohly by eventuelně nastat potíže třeba i se zákonem nebo jiné spory.

Tomáš BaťaKázeň je život, nekázeň smrt. Sebekázni se neučí z knih. Učí se životem a může se jí naučit každý. Nejde zde
o prostou, pasivní ukázněnost školskou, ale o produktivní sebekázeň vnitřní. Sebeovládání je jiným výrazem pro
sebekázeň. Umět si odříci dalším. Požitky, emoce, chtíče a vášně jsou kořením života: dobrými sluhy, ale
špatnými pány. Zůstat pánem a vládcem svých emocí a chtíčů je sebekázeň. Být jejich sluhou je znehodnocuje,
otupuje a zevšedňuje. Neztrácejte hlavu – a když, tak jen na chvíli.

Napsat komentář