OSM POHÁRŮ-NEDOSTATEK VYTRVALOSTI A DISCIPLÍNY

Své cíle opouštíte příliš brzy.

Nejste dostatečně disciplinovaní,

abyste vydrželi alespoň u jednoho z nich.

Odmítali jste nebo odmítáte převzít zodpovědnost.

Další útěky od zodpovědnosti vám přinesou jen

další nespokojenost a pocit méněcennosti.

Comments are closed