4-CÍSAŘ, VLIV BOHA

Váš život bude poklidnější a plynulejší, budete-li rozvíjet vůdcovství a stabilitu ve prospěch pokroku. Můžete být ovlivněni charismatickou osobou. Ve svém zaměstnání byste se mohli dostat do pozice, kde budete mít jistou moc. Je vhodná doba pro převody nemovitostí. Do vašeho života vstupuje vliv boha. Pokud je v negativním postavení,…Continue reading «4-CÍSAŘ, VLIV BOHA»

Čtěte více

3-CÁSAŘOVNA, NEČEKANÁ POŽEHNÁNÍ

Přijdou k vám nečekané dary a požehnání. Nablízku je i případný sňatek nebo povinnost vůči nějakému vztahu. Můžete třeba otěhotnět, nebo je nablízku tvořivé období. Cestování, příjemná rekreace nebo společenská shromáždění vám v tuto dobu prospějí. S trochou plánování a zodpovědnosti vám finanční zajištění a pěkné jmění padnou do klína.…Continue reading «3-CÁSAŘOVNA, NEČEKANÁ POŽEHNÁNÍ»

Čtěte více

2-VELEKNĚŽKA, NEZNÁMÁ BUDOUCNOST

Skryté vlivy se týkají práce: budoucí proces formování není ještě dostatečně určený a tak se nedá plně předpovědět. Do cesty se vám dostanou mystické vědomosti a praktické informace. Tato fáze vašeho života je vhodnou dobou pro praktická cvičení, rozvíjející intuici a jasnozřivost, snažte se o větší introspekci, nahlížejte do svého…Continue reading «2-VELEKNĚŽKA, NEZNÁMÁ BUDOUCNOST»

Čtěte více

0-BLÁZEN

Přicházejí k vám nové a překvapující možnosti, které se naprosto vymykají z obvyklého běhu vašeho života. Rozjímáte nad rozhodnutím, zda se rozloučit se starým způsobem života a oddat se nové cestě. Učiníte nenadálé rozhodnutí, které by lidé ve vašem okolí nečekali. Jste naplněni naléhavou touhou prozkoumat magii nebo jiné duchovní…Continue reading «0-BLÁZEN»

Čtěte více

VELKÁ ARKÁNA

VELKÁ ARKÁNA Karty Velkých arkán tarotového systému symbolizují hlavní kroky, které činíme v každém životním cyklu. Věčné cykly se opakují, dokud nezvládneme všechny lekce, které jsme se sem přišli naučit, ne pouze jedním, ale mnoha způsoby. Pozici v životním cyklu můžete určit tak, že najdete kartu Velkého arkána, která představuje nejpřesněji vaši…Continue reading «VELKÁ ARKÁNA»

Čtěte více