PARTNERSKÝ VÝKLAD

11.HNĚV

Lepší chvíle hněvu,

než celý život v rozmrzelosti.

Možná se často domníváte, že cítíte zklamání a bolest a že to tak musí být. Tyto pocity jsou pro vás přijatelnější než to, že se zlobíte.

Nebojte se ale hněvu, je to emoce jako každá jiná, jako láska, jako cit, jako nenávist, jako něha, jako ….

….A je tedy potřeba !!!

Hněv vám pomůže vymezit hranice, za které se již nesmí. Nenechte sebou vláčet, rozlobte se, aniž byste však dávali rány kolem.

Přiznejte svůj vztek a hněv  a ukažte, kde jsou hranice.

10.RADOST

Radost je možná pouze v případě,

když se podřídíme bohatství chvíle

Mnoho z nás velice zřídka a velice málo projevujeme radost.Mnoho lidí má názor, že abychom mohli být šťastní a veselí, potřebujeme se cítit bezpečně.  A protože se mnohdy ve vztahu bezpečně necítíme, stává se tak radost nedostižnu a vzdálenou cenou, kterou nemůžeme nikdy získat.

Možná se ptáte, kam se vlastně ta radost z našich vztahů vytratila. BOhužel ale radost neutekla, není tam venku, je stále uvnitř vás, jenže vy jste ji zahalili svými strachy a negativními názory.Nesoustřeďujme se tedy na problémy, ale spíše na situace, které nám radost přinášejí a které nás obklopují všude kolem nás.

Ať již vám radost přináší cokoliv, věnujte se tomu a vše ostatní se pokuste dát stranou. Pod pláštěm dospělosti je v nás stále ukryté dítě, které se chce radovat, které chce vysvobodit ze soudů a zákazů. A to nemůže udělat nikdo jiný, než my sami.

9.VÝRAZ

Výraz je to, co ukážete na povrchu

podle toho, co cítíte uvnitř

Ve vašich vztazích je velice důležité ukázat co cítíte uvnitř sebe a projevit to, Nesnažte se být za každou cenu rozvážní, důstojní, vlažní. To není to, co od vás lidé chtějí.  Mluvte o tom jak jste šťastní se svým partnerem, se svými dětmi, se svými rodiči. Obejměte je,  chytněně, projevte jim, co k nim cítíte tam někde uvnitř vás.

Zatajování výrazu není projev zralosti člověka a proto také pak nemůžete očekávat zralý vztah.

8.Upřímnost

Mnozí přijímají pravdu od druhých, 

ale je jen málo těch, kteří ji druhým říkají

  Napadlo Vás někdy, že jsou věci, které ve vztahu nechcete řešit, zadržujete je v sobě nebo  nemáte odvahu je vyslovit? 

Co se s vámi potom děje? K čemu to vede? 

Neupřímnost ve vztahu obvykle znamená to, že máte strach z důsledků. Nebo se možná domníváte, že když řeknete partnerovi pravdu, ztratíte jeho sympatie, nebo si vás přestane vážit a v nejhorším případě vás třeba i opustí.

Ne! Tak to nebývá. Váš partner většinou pravdu snese. 

Horší je právě zatajování věcí, které mezi vámi vytváří bariéru a jakési oddělení. Váš partner stejně vycítí, že před ním něco tajíte a časem se může začít cítit nepříjemně a postupem času tyto pocity mohou vyvolat i překážku pro důvrný vztah. 

Věřte, že upřímnost je základem hezkého a šťastného vztahu, čím více otevření k sobě budete, tím větší blízkost a sounáležitost s partnerem pocítíte.

7.SKUTEČNOST

Pravda toužebně čeká na to, až z očí sejmete klapky

Pokud máte s nějakým vztahem problém, je třeba podívat se na svou situaci znovu, bez zkreslujícího filtru emocí či romantických představ.

Když se vzdálíte od skutečnosti, dostáváte se do světa iluzí, kde vládnou naděje a fantazie. A zatímco očekáváte, že věci půjdou skvěle, nemusíte vidět, co se ve skutečnosti děje.

Nesnažte se sami sebe klamat tím, že se snažíte nevidět pravdu o vašich problémech, či situaci.

Neodmítáte převzít zodpovědnost?

Utíkáte k představám, jaký by měl být váš partner, nebo život?

Nevytváříte si fikce, nebo nežijete podle pravdy někoho jiného?

Je-li pro vás těžké přijmout vaši vlastní realitu, bude také těžké přijmout jakéhokoliv partnera takového, jaký je.

Váš život, vaše partnerství je takové, jaké ho děláte vy.


6.Smutek

Smutek nás spojuje s hlubokou bolestí, která je součástí lidského já. Tím, že mu umožníme průchod, vyjádříme bohatost svého srdce.

U všech živých bytostí dochází k přirozenému pohybu od jednoho k druhému. Bez protikladů to v životě nejde, protože bychom si nebyli schopni uvědomit hodnotu toho, co právě prožíváme.

Bez smutku nemůže existovat radost, a proto jsou tyto dva stavy neoddělitelně spojeny.

Neměli bychom se snažit pocitům smutku uniknout, nýbrž si ho  zkusit prožít, protže se tím zjemní naše vnímání.

Pokud právě nějaký ten váš smutek prožíváte, dopřejte si čas a prostor, spojte se se svým pocitem. Nejprve bude třeba zmírnit postoj k sobě a přijmout situaci v níž se nacházíte. Nezabývejte se myšlenkami a úvahami proč tento pocit máte. Jen ho mějte. I smutek čeká na to, až ho poznáte, snad právě proto, abyste pak citlivěji a vděčněji mohli vnímat radost, kterou vám třeba právě váš vztah je ochoten přinést.

V hloubi své bolesti můžete mít pocit, jakoby jste umíarali…a ono tak opravdu může být. Vždy musí něco umřít, odejít, aby mohlo nastoupit něco nového, aby se mohl vyt ořit prostor pro radost…

Dnes mimořádně přidávám písničku, která s tímto tématem souvisí a kterou mám hrozně ráda, takže příjemný poslech…

Napsat komentář