Rada pro šťastný vztah: Vlastní cena

Pokud svou vlastní cenu budeme stále posuzovat podle vnějších životních okolností, budeme jí mít i nadále nedostatek.

často se může stávat, že se chováme „nadřazeně“ a to jen proto, abychom skryli svůj vlastní vnitřní pocit malosti.

Je asi jednoduší a pro nás i pohodlnější měřit svou hodnotu podle své role, podle majetku, podle materiálního bohatství, či jeho nedostatku, podle svého vzdělání…. Tím vším ale zakrýváme svůj vlastní pocit malosti. 

Ať již je tedy naše společenské postavení jakékoliv, ať jsme milionáři nebo „socky“, ať máme vysokou školu, nebo jen základní vzdělání, ať jsme v životě podle jistých měřítek něco dokázali, nebo zda jsme podle těch samých měřítek nedokázali zhola nic, přestaňte se ztotožňovat s povrchnostmi.

Budete-li sami sebe posuzovat podle toho, kde žijete, koho znáte, jak vy nebo váš partner vypadáte, odpoutáte se od své vnitřní pravdy. Vaše skutečná hodnota spočívá totiž ve vašem vlastním  pocitu, kým jste.

Zbavte se pocitu vlastní malosti. Nejsme o nic menší, nebo naopak větší než kdokoliv jiný. 

Dokážete-li uznat  skutečnou hodnotu sami sebe, svého lidství, poznáte tak také hodnotu druhých lidí a nebude tu už prostor pro podceňování sebe sama, nebo ostatních.

Napsat komentář