SÍLA

08-Major-JusticeSíla

Karta ve vzpřímené poloze: síla, odvaha, trpělivost, ovládání, soucit

Karta v obrácené poloze: slabost, nedostatek sebekázně

Na zlatém nebi žena jemně hladí lva, dívám se dolů s klidným úsměvem na tváři a zdá se že úspěšně zkrotila toto zvíře.

Skutečnost, že síla je zastoupena ženou znamená, že tato karta není zaměřena na čistě fyzickou sílu. Nad hlavou má symbol nekonečna, stejně jako tak kouzelník, její roucho má bílou barvu což ukazuje na čistotu ducha.

Hora v pozadí je stejný mužský symbol jak vidíme milenců. Lev je symbolem naší zvířecí vášně a tužeb. Lev na kartě je šťastný, přestože jeho divokost zkrotila žena a on se jí dobrovolně odevzdal.

Žena překonala lva svým klidem, který vychází z jejího vnitřku. Její levá ruka představuje duševní úsilí, zatímco pravá představuje fyzickou námahu. Znamení spojené s touto kartou je Lev

Význam karty: Tato karta představuje sílu a odhodlání podobným způsobem jako karta Vůz, nicméně rozdíly mezi těmito dvěma kartami jsou zjevné.

V případě že Vůz zahrnuje vnější sílu a bude karta Síla představovat naopak sílu vnitřní, sílu lidského ducha překonávat všechny překážky. Máte velkou výdrž a vytrvalost k tomu najít vnitřní klid a trpělivost.

Karta také odráží soucitný přístup. Dáváte ostatní prostor k tomu aby se vyjádřili, jste tolerantní k jejich potřebám. Umíte snadno odpouštět nedostatky druhých, přitom umíte vytvořit bezpečné a důvěřivé prostředí, ve kterém můžete jemně ovlivňovat ostatní.

To ukazuje, že máte schopnost měkkého řízení, to znamená k přesvědčování a přemlouvání ostatních k vašemu způsobu myšlení. Archetyp karty Síla nás učí, že máme sílu zkrotit v sobě to „zvíře“, které je ukryto v podstatě každého z nás.

Ukazuje na rovnováhu aspektů v nás, jsou lidské, zvířecí a božské. Může se to zdát nemožné ale láska, laskavost a odvážné srdce, nás může přivést rovnováze.

Ve výkladu karta Síly naznačuje čas, kdy si budeme muset být velmi dobře vědomi svých instinktních reakcí uvést je do rovnováhy pro vyšší dobro a smysl života.

Teď není čas jednat ve vzteku nebo nenávisti ale na to, podívat se na situaci pohledem lásky a soucitu. Karta nám výkladu také nabízí naději na spojení jak s naší vnitřní sílou, tak na spojení se silami, které působí zvnějšku. Ve výkladu karta žádá, abychom v sobě našli důvěru a udělali si svět tak silný, asertivní a vytrvalý, jak si představujeme.

Pokud máme pochybnosti, síla nám dává jistotu bojovat právě proti těmto pochybnostem. Pokud máme například pocit, že jsme opotřebování nebo ve stresu, karta nám říká „bude líp, věci budou lepší, zase najdeme sílu“.

Když se karta síla objeví ve výkladu, můžeme si být jistí že máme dostatek vytrvalosti a sil dovést úkol do zdárného konce. Nyní bychom však neměli příliš tvrdě tlačit, někdy karta ukazuje na potřebu odstoupit pro daný okamžik a trpělivě čekat až přijde správná příležitost. Nic se nemá uspěchat.

Význam obrácené karty 

Karta obrácené poloze označené slabost možná jsme v poslední době zažili porážku nebo začínáme pochybovat o své vlastní cestě. Právě teď nám chybí naše vnitřní síla a odvaha a můžeme se cítit zranění či slabí.

Když se tyto pocity mohou zdát velice reálné je potřeba podívat se do sebe a připomenout si, že jsme jen dočasně ztratili kontakt se svou vnitřní silou. Je potřeba si vždy uvědomit že naše síla bude a je vždycky námi.

Podívejte se na pozitivní aspekty vašeho života a užívejte si své sebevědomí a sebeúctu. Někdy je třeba vrátit se k lekci, kterou nám dává Vůz a naučit se prosazovat svou vůli. Karta také naznačuje že o sobě začínám pochybovat, ztrácíme sebevědomí a sebedůvěru místo toho, abychom zaujali vedoucí role při projevení svých cílů , raději necháváme vedení na ostatních, kteří nám diktují své vlastní mínění.

Karta v obrácené poloze také mluví o tom, že neposloucháme svůj vnitřní hlas, chybí nám sebekázeň a neumíme poslouchat své instinkty. I zde se projevuje určitá agrese, která nás upozorňuje na to, že bychom měli kontrolovat své projevy, pocity a chápání života a lidí kolem nás.

Obrácená karta ve vztahu naznačuje, že pochybujeme o sobě jako někom, kdo je pro vztah dost dobrý. Nemusíme se cítit zcela v bezpečí v našem vztahu a často se ptáme, zda k nám náš partner chová opravdu upřímné city. Pochyby tedy ovládají i vztahy.

Napsat komentář