SMRT

13-Major-DeathXIII. Smrt

Karta ve vzpřímené poloze: Konce, začátky, změny, transformace, přerod

Karta v obrácené poloze: Odpor ke změnám, neschopnost změnit směr

Popis: Kartu Smrt zobrazuje samotná smrt na bílém koni, která drží černobílou vlajku. Smrt je zobrazena jako kostra. Brnění naznačuje, že je tato postava nepřemožitelná a nesmrtelná.

Ve skutečnosti opravdu ještě nikdo nezvítězil nad smrtí. Kůň na kterém jede, je bílý a tato barva je barvou čistoty.,

Smrt je ve své konečné podobě tedy symbolem pro očistu. Všechny věci se narodí čisté, nové, bez bloků.

Všimněme si i postavy biskupa, který zaujímá postoj úcty a podřízení.Na kartě jsou dále rozlišeny všechny lidké věkové skupiny, mužio, děti, různé rasy a tedy i pohlaví. To ukazuje, že smrt si nevybírá a je v životě každéhjo z nás.

Vlajka, kterou smrt drží má barvu černou, to znamená nepřítomnost světla, růže je bílá a to ukazuje na čistotu a nesmrtelnost. V pozadí karty je vycházející slunce, také znamení nesmrtelnosti, jelikož vždy, když zajde, máme jistotu, že ráno ho opět spatříme.

Před sluncem jsou dva sloupy, které střeží bránu ke Slunci, symbolizující znalosti potřebné k nesmrtelnosti. Lod v pozadí je lodí přes řeku Styx, která převáží duše.

Barva pozadí, šedá, opět ukazuje na nestrannost smrti. Smrt vládne znamení Štíra, číslo 13 je posvátné.

Karta ve vzpřímené poloze:

Tato karta je asi nejobávanější a nejméně pochopená karta v Tarotu. Jen zmínka jejího názvu-Smrt, nás uvádí do strachů a obav.

Obecně platí, že lidé mají tendence tuto kartu brát jako fyzickou smrt, nicméně se domnívám, že tato karta o tomto významu není.

Naopak, karta Smrt je jednou z nejplodnějších a nejpozitivnějších karet. Proč? Protože mluví o ukončení starého, co už nám neslouží, o našem přerodu, o nalezení nových cest a nových řešení.

Smrt je symbolické ukončení jedné fáze nebo aspektu našeho života, které může přinést začátek něčeho mnohem cennějšího a důležitějšího. Musíme zavřít jedny dveře, aby mohly být otevřeny dveře druhé.

Je třeba nechat minulost za sebou a hledět na to, co je ted a na to, co chceme, aby bylo. Musíme být připraveni na nové příležitosti a možnosti. To pro nás může být těžké, opustit minulost, to co máme, ale již brzy máme vidět, že tato volba nám opravdu přináší spoustu nových variant a možností pro zlepšení našich životů.

Smrt také označuje důležité transformace a změny. Jakákoliv změna, pokud vám tato karty vyjde ve výkladu, je pozitivní a transformativní a tak ji také musíme brát. Ne se strachem, ale j radostí a nadšením, že nám jde do života něco lepšího a nového.

Smrt odklízí limitující faktory a může nám otevřít dveře k větším a uspokojivějším zážitkům našeho života. Karta obsahuje prvky náhlé a neočekávané změny.

Můžete mít pocit, jako byste se chytili do pasti změn, ze kterých nemůžete uniknout. Přestože vaše prvotní myšlenky mohou být negativní, nemusí znamenat konec, nebo nějakou poruchu.

Čekejte raději řadu nečekaných překvapení, , které přinášejí konec období zmatku a problémů.

A nakonec, smrt je i známkou toho, že se musíme naučit pustit staré a nezdravé a vydláždit si tak cestu k plnějšímu a hlubšímu smyslu našeho života. Smrt nás učí opustit staré a posunout náš život kupředu.

Toto je také ideální karta k ukončení nějakého zlozvyku, nebo špatného vzorce chování.

Je čas eliminovat vše nepotřebné v našem životě a očistit naše vzpomínky, staré věci a odstranit je.

Karta v obrácené poloze: Smrt je karta transformace a nového života, a obvykle ukazuje potřebu opustit lpění na minulosti.

Obrácená karta

ukazuje, že jste na pokraji velkých změn, ale máte z nějakého důvodu strach se do nich pustit. Můžete se zdráhat opustit minulost, nebo nevíte, jak tyto změny udělat.

Stále si tedy nesete škodlivé aspekty z minulosti, které vám brání novým začátkům. Odmítáte přijmout změnu a jakýkoliv prvek změny, které se mohou vyskytnout ve vašem životě.

Výsledkem pak je, že život stagnuje, věci se nehýbou a vy si můžete připadat zaseklí v současné situaci.

Nyní je třeba posoudit jakým způsobem je nutno překonat strach ze změn, jak tyto změny učinit, a jak postupovat dál.

Možná se obáváte těchto změn, nových věcí, ale ujišťuji vás, že je teď správná čas na to, přijmout změny do vašeho života.

Napsat komentář