SPRAVEDLNOST

11-Major-StrenghtSpravedlnost

Karta ve vzpřímené poloze: Spravedlnost, pravda, příčina a následek, zákon

Karta v obrácené poloze: nespravedlnost, nedostatek odpovědnosti, nepoctivost

Popis karty: Spravedlnost vládne znamení Vah a číslo karty je 11. Postava spravedlnosti sedí ve svém křesle, zahalena do červené a drží meč v pravé ruce a váhy v ruce levé. Spona drží plášt dohromady.

Nosí korunu , což znázornuje dobře srovnané myšlenky. Meč je dvousečná zbran, a znamená nestrannost. Je-li postavena, znamená vítězství.

Meč v pravé ruce ukazuje na logické a dobře uspořádané myšlení, nutné ke spravedlivému přístupu k životu a našim záležitostem.

Váhy ukazují také na rovnováhu mezi citem a logikou. Bílá barva na kartě znázornuje a připomíná ním duchovní následky našich činů. Fialová látka za postavou mluví o soucitu a šedé sloupy představují omezení fyzického světa.

Význam:

Jednoduše řečeno, tato karta znamená spravedlnost, pravdu a právo. Jako výsledek karta spravedlnosti naznačuje, že rozhodování nemusí být lehké a proto ani moc příjemné.

Jsme povoláni k zodpovědnosti za své činy a proto musíme být i souzeni. Všimněme si, že váhy na kartě jsou vyrovnané a proto je jasné, že dostaneme, to co zasloužíme. Pokud jsme něčemu věnovali úsilí, budeme odměněni, pokud jsme věci nějak flákali, výsledky budou podle toho.

Tím je třeba mít i cit pro sebekritiku a jasný přístup sám k sobě. Spravedlnost představuje uvědomění si toho, že naše akce mají dlouhodobé důsledky a současné i budoucí okolnosti jsou s největší pravděpodobností výsledkem těchto rozhodnutí.

Karta také ukazuje na to, že se umíme naučit z chyb, které jsme udělali a již je neopakovat. Opět je ale ukazatelem toho, že je třeba být upřímný sám k sobě, nelhat sobě, ani ostatním.

Spravedlnost ukazuje také na hledání pravdy. Musíte znát a mluvit pravdu, vnímat ji z činů a slov druhých. Již brzy se odhalí lži a nepoctivost vás samých i ostatních.

Stanovte si pravidla, které odpovídají vašim morálním zásadám,, řiďte se jimi, zůstaňte objektivní a zakládejte svá rozhodnutí na skutečnostech, ne na představách.

Pokud vám karta vyjde ve výkladu, je to upozornění na to, že právě teď je třeba být spravedlivý a tak i jednat a rozhodovat.

Pokud budou všichni hrát fér, dodržovat pravidla, vše bude pak mít dobrý vývoj a výsledek.

Karta ukazuje, že je potřeba udělat nějaké rozhodnutí. Něco v životě vašem, či tazatelově, je potřeba rozhodnout, potřebuje to naši pozornost nebo řešení.

Podívejte se na dvě sousední karty okolo spravedlnost a z nich poznáte o co konkrétně asi tak jde. Přemýšlejte o tom, v jaké jste roli, vy máte rozhodnout, nebo bude rozhodnuto za vás, nebo o vás? Jak můžete zůstat co nejobjektivnější, zatímco hledáte pravdu o této záležitosti? Je to důležitá doba pro to, nechat promluvit své svědomí a učinit správné rozhodnutí.

Spravedlnost ukazuje také na právní otázky všeho druhu, soudy, rozvody, úřední rozhodnutí, smlouvy, manželství, různá vyrovnání i soudní spory. Pokud je váš postoj správný, vyhrajete je, pokud víte, že vaše jednání není fér, budete muset vzít zodpovědnost za své činy.

Obrácený význam:

Obrácená karta mluví o nepoctivosti vaší i ostatních. Ukazuje na neochotu pochopit hlubší význam, proč k té které situaci došlo, a ukazuje, že nám chybí příležitost k lepšímu pochopení sebe sama.

Nejste schopni aktivně přijmout odpovědnost za své činy, můžete se snažit vyhnout se následkům za své chyby obvinováním druhých. Klíčem tedy je převzít zodpovědnost a postavit se čelem k následkům našich minulých chyb. Karta také ukazuje na karmické následky našich chyb.

Pokud jste schopni mít na sebe tvrdý pohled, víte, že jste pro nápravu věcí udělali vše, co je ve vašich silách a přesto je vaše situace neuspokojivá a frustrující, přesto je to pro vás ta správná cesta.

Postupem času začnete vidět souvislosti a to, že věci jdou tak jak mají jít. Karta v této poloze také ukazuje na černo bílé vnímání světa.

Pak budete muset uvolnit vaše myšlenky o tom, co je správné a co je špatné a přijmout prostě to, co právě je. Přestaňte soudit sami sebe , nepřemýšlejte stále, jestli to co děláte je dobré, nebo špatné, prostě dělejte věci tak , jak to cítíte. Stačí tedy přijmout aktuální situaci bez soudů a předsudků a jednat jen vaším vlastním citem.

Nicméně je třeba jednat spravedlivě, jinak vám karma vrátí vaše rozhodnutí. Pokud máte nějakou právní záležitost, nemusí pro vás dopadnout dobře. Mohou přijít komplikace, nové dokazování, další spory, zpochybnění celého procesu.

Také můžete být nespravedliví k posuzování druhých, pokud nebudete hledat pravdu a vyvážený pohled. Proto, pokud vám kolegyně bude říkat nějaké drby od další kolegyni, zjistěte si nejprve stanovisko i druhé strany.

Napsat komentář