Symbolika Andělů v tarotu

Anděl – jako symbol v tarotu

 

Nejzákladnější symbolikou andělů v tarotových kartách je ta, že představují nositele zpráv. Ve skutečnosti slovo anděl pochází z řeckého slova angelos, což znamená „poslové“

Andělé jsou tedy božští kurýři a zprostředkovatelé. Snadno přecházejí mezi dimenzemi, nezi nebem a zemí. A mohou tak činit proto, že jsou si vědomi moci ducha a energie.

Takže pokud symbol anděla vletí do vašeho výkladu, znamená nějaký nápad, vnuknutí, nebo myšlenku. Okolní karty mohou napovědět, čeho se má tato nová věc týkat.

Andělé, jako tarotové symboly tedy znamenají:

Jasnost

Zprávy

Účel

Kombinace

Sdělení

Vyšší  ideje

Prostor pro nové informace

Andělé jsou také o komunikaci obecně, a pokud se vám njaký ten anděl objeví v kartách, může to být znamením, že je třeba se zaměřit na to, jak komunikujeme s ostatními. O jaký druh komunikace jde se dozvíte z okolních karet. Například, pokud máte převahu pohárových karet, určitě bude anděl ukazovat na komunikaci v citových a milostných vztazích.

Jako tarotový symbol, s námi andělé také mluví o naší energii. Andělé samotní jsou kombinací různých druhů energií, mnoha různých druhů vědomí a cítění. Mají lidské i duchovní energie a to jim propůjčuje různá a rozmanitá poselství.

Zaměření andělů je vcelku odlišné od zaměření lidského. My, lidé, jsme zaměřeni velice často a převážně na hmotu. Andělé ne, i když fyzické záležitosti nás lidí také uznávají. To k nám symbolicky promlouvá o tom, že je potřeba hledat rovnováhu mezi duchem a hmotou.

Andělé nás nabádají k otevření k vyššímu vědomí-k pokusu dosáhnout jistého stupně oANDĚL MILOSTI BOŽÍsvícení.

Karty kde nalezneme symboliku anděla: např. Zamilovaní, Kolo štěstí, Mírnost, Spravedlnost, Královna mečů….

Napsat komentář