SYMBOLY V TAROTU

 

Tarot je hodně o symbolech, je to vlastně jeden velký balík symbolů, které představují to, či ono. Abychom se v nich vyznali, uvádím alespoň některé z nich, abyste si mohli udělat obrázek o výpovědi symboliky na kartách.

Toto je jen ukázka, část symbolů, všechny je naleznete v pracovním sešitě TAROTOVÉ ZÁKLADY: Jak vykládat tarot s jistotou za 31 dní

 

Andělé
Andělé představují speciální zprávy, které si určitě vyžádají vaši pozornost. Je to moment Božího zásahu, takže zpozorněte, naslouchejte, co vám tento symbol chce říci. Také nám sdělují, že se právě někde něco děje v náš prospěch a v prospěch dané situace. Andělé vzali náš problém na vědomí  a pracují na něm. 

Zámky
Hrady a zámky typicky symbolizují ochranu, stabilitu, hromadění, bohatství a odměnu. Ukazují, že ačkoli před námi může být dlouhá a obtížná cesta, odměna nebo výsledek bude velké.  Jsme pomalu, ale jistě na té správné cestě k našemu cíli, který nám přinese velký pocit úspěchu.

Hrady a zámky jsou často postaveny na ochranu svých obyvatel. Tak také často ukazují na defenzivní a obranný postoj, který zaujímáme. Určují také stanovené struktury a zavedené postupy, jak věci dělat.  Představují také  to, že je třeba vytvořit pevný základ pro naše nápady a myšlenky, aby z nich mohlo vzniknout něco většího.

Řetězy
Řetězy ukazují, připoutání se  k něčemu, nesvobodu, dluhy a sebeomezování.

Děti
Děti představují nevinnost, mládí, čistotu a naivitu. Z velmi doslovného hlediska, děti mohou představovat rodinu nebo přítomnost mladých lidí.

Kruh
Kruhy představují věčnost, nebo cykly, které se neustále opakují, ale také  vyvíjí podle našich postojů.

Mraky
Mraky často symbolizují element vzduchu, a proto jsou spojeny s myšlenkou, intelektem a abstraktním myšlení.
Mraky představují přechodný, krátce trvající stav.  Mraky přicházejí a odcházejí, mění tvar tak, jak fouká vítr. Tak mraky mohou  znamenat, že nic není jisté.

Dešťové mraky přinášejí pocit zkázy a beznaděje, ale nezapomeňte, že všechno zlé je k něčemu dobré.

Mraky také naznačují určitou zprávu o čase a to na základě ročních obdobích. Temné mraky  ukazují na zimu,  zatímco lehké mraky nebo nebe bez mráčku ukazují na léto.

Barvy
Černá – Konce, dokončení cyklu, ukončení vztahu, ukončeníněčeho obecně, zlo a temnota

Modrá – pravda, ohleduplnost, klid a mír

Hnědá – napojení na hmotu, pocit uzemnění a stabilita

Zlatá – vitality, síla, úspěšnost, bohatství, odvaha a důvěra

Zelená – hojnost, prosperita, růst, léčení, plodnost, a také žárlivost

Oranžová – Odvaha, pýcha, ctižádost, nadšení a energie

Růžová – Soucit, citlivost, harmonie, náklonnost, láska a romantika

Fialová – Psychické  vhledy, vize, duchovno, vyšší znalosti a sebevědomí

Červená – Vášeň pro život, touha, vůle, odvaha, energie, síla, hněv,  sexuální touha

Bílá – duše, nevinnost, čistota, naivita, víra, očista, mír, ochrana a hojení

Žlutá – Vitalita, pozitivní energie, přátelství, nadšení, radost a štěstí

Koruna
Korunky symbolizuje dosažení, mistrovství a veřejné uznání. Korunky také reprezentují hmotný svět, a ukazují na racionální a logické myšlení.

Poháry
Poháry jsou symbolem vody, která je symbolem emocí, lásky, tvořivosti a potěšení. Často, poháry ukazují na naše možnosti a to zejména na možnosti emocionální povahy.

Psi
Psi ukazují na  oddaného přítele, pomocníka nebo blízkého společníka.

Symbolů v tarotu je opravdu mnoho. Chcete se v nich konečně vyznat a pochopit je jako celek? Vstupte tedy do programu samostudia a pořiďte si pracovní sešit

TAROTOVÉ ZÁKLADY: Jak vykládat tarot s jistotou za 31 dní

Objednávka Tarotové základy

 

Napsat komentář