TAROT A ČÍSLA

Významy čísel v tarotu-tarot a čísla

1.

Nové začátky, příležitost, potenciál, energie, nápady, inspirace  Jednička  se zabývá tím, co má na sebe vzít novou podobu. Mnoho jedniček  ve čtení znamená, že situacezačíná, nebo je v ranných fázích vývoje.

2

Balance, dualita, křižovatka nebo volba, partnerství, asimilace, sdílení, vnímavost, diplomacie, jemné přesvědčování, aplikace, dohoda a vhled. Více  dvojek ve čtení označuje čekání, nebo dobu menšího úspěchu, kdy si n ten opravdový budeme muset ještě očkat. Také naznačují smíření nebo setkání.

3

Počáteční dosažení cílů, růst, tvořivost, hojnost, vyjadřování, komunikace a přátelství. Číslo 3 dohromady 1 a 2, a prochází až ke  4,aby nám ukázala,jak to bude dále vypadat. Více 3 ve čtení označují skupinové činnosti nebo situace zahrnující více než jednu osobu. Mohou také znamenat zpoždění, ale s příslibem budoucího úspěchu.

4

Struktura, nadace, stabilita, stagnace, projev, praktická aplikace, tvorba, soustředění, organizování a plánování. Je výsledkem dobře postavené základy a správné aplikaci. To je to, co je výsledkem touhy a fantazie (tj. energie 1, 2 a 3). Mnoho 4 ve čtení označuje úrodu nebo projev myšlenky spolu s plánem, jak věci mohou růst.

5

Nestabilita, konflikt, ztráta, příležitost pro změnu, nový cyklus, změny, rozšíření a odpočinek. Ve čtení, více 5 ukazují změny, výzvy a fluktuaci. Také ukazují, materiální blahobyt, ale duchovní chudobu, pokud není správně vyvážený.

6

Komunikace, řešení problémů, spolupráce, rovnováha, relaxace, seřízení, harmonie, soucit, společenské vědomí, rodinný život, láska, péče, pohodlí a obavy. Více 6 ve čtení označují úpravy myšlenek, postojů či podmínek. Představují také schopnost překračovat a řešit potíže.

7

Reflexe, hodnocení, motivy, spiritualita, moudrost, dokonalý pořádek, pozorování, zkoumání, meditace, objev a poznání. Sedmy představují víru – víru ve věci, které nelze vidět, ale přesto existují. Jde o poznání konečné pravdy, a to jen na základě zkušeností, že porozumění se vyvíjí a víry v neznámo je dosaženo.Ve čtení, mnoho 7 ukazuje období introspekce nebo samoty.

8

Pohyb, akce, změna, znovuzrození, regenerace, přehodnocení, schopnost, duchovní statečnost, úspěch, uznání, úspěch a dosažení. Osmička je spojena s mocí, která vychází zevnitř a umožňuje člověku dosáhnout toho, na co se zaměří. Mnoho 8  naznačují pozitivní změnu mysli ale i  stavu.

9

Uskutečnění, dosažení, vedou věci k závěru, dokončení, naplnění, nezištnosti, magnetismu, idealismu a působí jako dárce moudrosti a inspirace. Více 9 ve čtení znamená, že situace nebo události, se blíží ke konci nebo byly právě dokončeny a další věci jsou před námi.

10

Dokončení, konec cyklu a obnovy. 10 se také může skládat z jedničky (1 +0 = 1), a proto se desítky představují stejné věci jako Esa, ale na vyšší úrovni. Mnoho 10 ve čtení může znamenat zakončení, které se bude  brzy transformovat do nových začátků.

Napsat komentář