Trigramy: Jaké naladění nám přinášejí pro tento rok?

Věděli jste, že vaše nálady, postoje a tendence k úspěchu či sebezničujícímu chování jsou určeny trigramem, který vládne vaší náladě během jakéhokoli daného roku?

Váš osobní trigram se mění každý rok.

Jakmile budete vědět, který trigram ovládá vaši náladu daný rok,budete rozumět sami sobě mnohem lépe a může vám to pomoci řídit své aktivity podle vašeho ročního trigramu.

Takže to, jaký trigram vládne vaší náladě v tomto roce můžete zjistit podle následujícího vzorce.

Vysvětlivky k obrázku:

N-Sever, W-Západ, E-Východ, S-Jih, 

lttrigram

PRO ŽENY: Začněte počítat od Trigramu KAN (na severu)  proti směru hodinových ručiček. Počítáme jeden trigram pro každý rok. Takže se budete pohybovat proti směru hodinových ručiček od tr. KAN k CHien, dál Tui atd. až dojdete k vašemu současnému věku. Takže, pokud je vám letos 40, pak je váš roční trigram KEN.

 

PRO MUŽE: Začněte počítat od Trigramu LI (na jihu) a potom se posouvejte ve směru hodinových ručiček a počítejte také jeden rok pro každý trigram, až se dostanete na váš současný věk.

Takže se budete pohybovat od LI ke Kun, TUI,  Chien, dokud se nedostanete na váš aktuální věk. Pokud je vám nyní 40 let a pak  váš rozhodující trigram pro letošní rok je SUN

Nezapomeňte, že se váš vládnoucí trigram se každý rok mění!

Následují popisy jednotlivých trigramů

Trigram LI je Trigram ohně: Tento trigram se váže k hoření dřeva a spotřebovávání energie. To znamená vášeň i lpění, které mohou být i destruktivní. Jedná se o světlo, které nám dává lesk a slávu, ale trigram Li může být i nebezpečný, protože nás může činit závislými na ohni a žáru intenzivního jasu. Trigram patří bájnému Fénixovi, ovlivňuje oči a také znamená prostřední dceru.

 

Trigram Kun je Trigram Matky Země:jeho energie je silně pečující a mateřská. Je vnímavý k myšlenkám úředstavující obživu. Země se vždy bude cítit lépe, když se spojí s nebem, a tak i ti, kteří jsou svobodní a vládne jim tento trigram, budou sami o sobě přemýšlet a myslet už konečně na manželství, rodinu a založení domova. Je to trigram, který hovoří i o rodičovství, těhotenství  stabilitě na poli rodiny. Vztahuje se k býkovi, orgán, který ovládá je žaludek. Jeho energie je sině matriarchální.

Trigram Tui:  je trigram spojený s mladými ženami a snahou o potěšení. Někdy to znamená, milenky nebo mladého milence. Projevuje si jako trigram závislosti na radostném životním styul, a zlozvyku, který hází zdravý rozum za hlavu.  Astrologové obvykle tento trigram interpretují jako  rok zhýralosti a nebezpečí. Když manželky vidí své manžely ovládané  tímto trigramem,  bylo by rozumné, aby přijaly veškerá nezbytná opatření, která by jejich manžely nedovedla do náručí mladé a vášnivé milenky. 

Trigram Chien je Trigram nebe: místa, odkud přicházejí všechny dobré věci. Je to nejšťastnější trigram pro muže, protože se projevuje silnou mužskou energií. Trigram přináší vynikající vůdčí schopnosti, včetně odvahy a houževnatosti  překonat jakékoliv překážky, se kterými se člověk může setkat. Tvor, který symbolizuje tento trigram je kůň a jeho životně důležitý orgán je hlava, kde je umístěn mozek. Když tento je tento trigram vládnoucím pro muže, bude to pro ně rok, kdy sílí zevnitř, budují svou pozici nejen fyzickou, ale také morální. Pokud trigram vládne roku ženy, může to pro ně být rok, kdy by měly být více agresivnější při získávání toho, co chtějí.

Trigram Kan je Trigram nebezpečí: kdy voda dosahuje svého vrcholu, a přetéká. Jedná se o trigram, který naznačuje stagnaci a způsobuje ztráty všeho druhu. Jedná se o trigram, který také naznačuje že budeme dělat hloupé věci, hloupá rozhodnutí, a že nebudeme schopni cokoliv sami řídit. Zvíře, který se projevuje atributy tohoto trigramu je kanec , a  orgánem je ucho. Když je člověk ovládán tímto trigramem zjistí, že rok je jen sérií promarněných příležitostí v důsledku našich vlastních chyb. Pro ženu je to trigram,který  může indikovat poměr s mladším mužem.

Trigram Ken je Trigram  hory: To symbolizuje nepružnost,  tvrdohlavý klid, slepou uličku. Je to období, kdy nám vlastní dogmatismus neumožňuje vidět to, že si sami vkládáme překážky na cestu k úspěchu. Pro muže to naznačuje překážky, které blokují úspěch. Podívejte se na  způsoby, jak byste se mohli dostat kolem hory, nebo ještě lépe,jak vykopat z hory zlato. Pro ženu, tento trigram naznačuje slabost pro mladého muže. Na druhou stranu je to i přestávka, kdy si můžeme uvědomit své chyby.

Trigram Chen je Trigram růstu a vývoje: To naznačuje skvělý rok pro ty, kterým vládne tento trigram. Přicházejí  vzrušující, nové začátky, které udávají tón blízké budoucnosti. Bude to jako zvuk hromu probouzející zásadní sílu, která vám pomůže vidět nové obzory. Jedná se o trigram,který je  velmi slibný jak pro muže tak pro ženy.

 

 

Trigram Slunce je Trigram  větru: ale je to jemný vítr, který najde svou cestu do každého zaoadlého kouta světa. Astrologové ho interpretují jako uznání; získaný respekt. Vítr jsou vaše vědomosti známé světu, takže naznačuje slávu. Ale vítr je také agent disperze, rozpustí vše, co mu stojí v cestě. Zvíře, které  se zde projevuje je ovce nebo horská koza, která je opatrná a ostražitá. Pro muže, tento trigram přináší rok, kdy jim mocné síly otevřou každé dveře; pro ženu, které vládne tento trigram, půjde o rok, kdy její vlasní síly a schopnosti přinesou zajímavé výsledky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*