Týdenní výklad od 12.-18.12.

3PONDĚLÍ

Dnešní den se Vaše záležitosti budou vyvíjet velice příznivě a to ve všech směrech. Něco se vám podaří zdárně dokončit, dodělat, dovršit a vy budete spokojení a šťastní.

Co se týče obchodů a peněz, dnes budete mít slibný den pro investice. Můžete zkusit i vsadit.

Ve vztazích obecně dnes máte důvod ke spokojenosti. Komunikace mezi vámi a vašim nejbližším okolím bude snadná a harmonická. Je možné, že se dnes dozvíte nějakou radostnou událost.

Na druhé straně může ale dojít ke šťastným ukončením nějakých záležitostí, překážky, které vám stály v cestě brzy zmizí. Očekávat můžete i nějakou zprávu, či dopis, i když s menším zpožděním. 

Pozor dnes na krádeže a menší nehody všeho druhu.

 

6ÚTERÝ

Ve vztazích se dnes může objevit odmítnutí. Tyto konflikty má na svědomí špatná komunikace.

Možná obě strany ve vztahu přemýšlí špatně a z toho vznikají domněnky, místo pravdy a vzniká tak zmatek a nejistota. Pokud to dnes nedáte dohromady, neporozumění se bude dále zvětšovat a namísto lásky a chápajícího vztahu vznikne odcizení a projeví se egocentrismus.

Toto dnes platí pro všechny oblasti mezilidských vztahů. Vyjasněte si dnes vše, co se vyjasnit dá a má.

8STŘEDA

Dnes se budeme zabývat spíše malichernostmi, než zásadními věcmi. Den bude celkově spíše pasivní, naše síly budou jaksi roztříštěné a bude jen velmi těžké se k něčemu zdárně dopracovat.

V práci dnes nebude panovat pořádek a klid. Hrozí špatný přístup k pracovním povinnostem i vztahům. Dnes asi nebude mít příliš z nás radost ze svého zaměstnání, ale i takové dny přicházejí.

Zkontrolujte si dnes své účetnictví a finance, možná by neškodilo lépe a efektivněji plánovat.

Ve vztazích také dnes hrozí hašteření a hádky pokud nezměníte přístup jeden k druhému. Dnes ve vztazích obecně raději nic neřešte, možné spory by mohly vyústit až k vážným rozporům.

Dnes se mohou také projevit zrady z minulosti. Pozor na duševní deprese, udělejte si něčím radost, pokud vás bude přepadat smutek.

 

9ČTVRTEK

Dnes byste měli všechny vnější záležitosti posunout do pozadí a soustředit se na své záležitosti. Samota není opuštěnost a vy byste dnes měli o samotě strávit alespoň nějaký čas a promyslet si své záležitosti pro budoucnost. Možná je potřeba najít nový směr, či se dát novou cestou, která by vás dovedla k „lepšímu zítřku“.

V pracovní oblasti budete stát před novým krokem, který vyžaduje rozmysl a umírněný postup. Nevrhejte se do pracovní oblasti dnes bez rozmyslu, ale spíše se snažte zvážit každý krok, který máte udělat.

Ve vztahu vám dnes prospěje samota a to i vašemu partnerovi. Takže si dejte volno a pokud to nejde, ujasněte si vzájemně, co je pro vás důležité a naplánujte to i do budoucna.

Dnes karty doporučují prozíravost, opatrnost, rozvážnost, diskrétnost, obezřetnost a hlavně moudrost.

 

4PÁTEK

Dnes bude den, kdy budete skvěle vycházet s druhými lidmi a budete se cítit v jejich společnosti velice dobře. Dnes mezi vámi bude probíhat vzájemná výměna dobré energie.

V pracovní oblasti však dnes pocítíte závist, pomluvy, či nepřátelství. Najděte si v kolektivu člověka, o kterém víte, že drží s vámi a více se k němu přimkněte, určitě  vám pomůže tato okolnosti překonat.

Ve vztazích je dnes čas na to, abychom si uvědomili svou sounáležitost s naší rodinou a pokusili se dát vztahy dohromady. Problémy které dnešní den přines, se budou řešit poměrně dlouho, ale nakonec vše dopadne velice dobře.

Mělo by vám také skončit období samoty.

5SOBOTA

Zklamání, špatná nálada,nezdar, to vše spojené s druhou osobou ale spíše jako důsledek předchozího špatného jednání nás samotných.

V práci dnes hrozí nesplněné sliby vedoucích, nebo kolegů. Pomluvy a intriky na pracovišti také nebudou výjimkou. Pozor na odhalení nějaké vaší chyby, kterou jste udělali.

Dnes není vhodná doba pro investice, takže pozor na peněžní transakce, hrozí ztráty. V rodinách dnes mohou nastat spory o peníze.

Ve vztahu dnes dojde k ukončení něčeho, co již dávno mělo skončit. U některých půjde o ukončení vztahu samého.

1NEDĚLE

Dnes nebudete schopni převzít zodpovědnost za svou osobní moc a nebudete umět využít váš potenciál v plné míře.

Tím se dostanete do svízelných situací, které mohou mít další následky.

Další věcí je nedostatek odvahy, ta vám dnes zřejmě bude chybět a to právě v době, kdy ji budete velice potřebovat. Seberte a jděte do boje za sebe samé.

Nemějte strach z úspěchu.

Co se týče rodiny a dětí, nebraňte jim v tom se plně projevit, zvláště, pokud vy přitom budete cítit strach a obavy.

 

Napsat komentář