TÝDENNÍ VÝKLAD OD 19.-25.9.

PONDĚLÍ

6Dnešní den má být plný pozitivních zpráv, výsledků a očekáváních. Naše záležitosti dnes budou probíhat velice hezky a pozitivně, dosáhneme ve většině velice dobrých a potěšitelných výsledků.

I v pracovní oblasti dnes vsaďte na úspěch. I zde dnes čekejte výborné zprávy a pokud k tomu ještě bojujete s konkurencí, dnes jistě zvítězíte.

I v oblasti citů a vztahů bude dnes velice příjemný den, který byste mohli pořádně oslavit.

VAŠE SOUSTŘEDĚNÍ NA DRUHÉHO-VAŠE POSEDLOST DRUHÝM-JE PŘÍČINOU NEÚSPĚCHU VAŠICH VZTAHŮ

 

5ÚTERÝ

Dnešní den může být dnem „strádání , nedostatku a nouze“. Půjde však jen o přechodné období, které má občas snad každý.

V práci to dnes také nebude nic moc, takže nezbývá než tento den nějak přežít. S penězi raději dnes moc neriskujte, nesázejte, neinvestujte, nekupujte drahé dary, je zde riziko ztrát.

I vztahy dnes přijdou zkrátka, můžeme se cítit osamocení, nebo i nemilovaní, ale do rána vše přejde.

Ode mne pochází tvůj nejvyšší ideál, nejupřímnější slovo a nejkrásnější pocit.

2STŘEDA

Dnes si máme uvědomit, že za každou událostí stojí nějaký vyšší vliv.

Budeme komunikativní, rozhovory nám dnes nebudou činit výrazné potíže, hlavně při nich musíme zůstat sami sebou, přetvářka a neupřímnost se nám dnes moc nevyplatí.

V práci budeme praktičtí, dařit se dnes bude obchodům i finančním transakcím. Dát pozor bychom si však měli na posměšky a znevažování a to jak směrem od nás, tak směrem k nám.

Ve vztazích dnes nezadaní mohou být úspěšní a potkat své vyvolené. Ve stálých vztazích dnes nedojde k žádnému vývoji, spíše půjde o zvyk a setrvačnost.

Nic není bolestivé samo o sobě. Bolest je důsledkem špatného myšlení.

 

9ČTVRTEK

Tento den bude patřit mezi ty šťastnější a to hlavně ve finanční oblasti. Takže se směle pusťte do všeho, co by vám mohlo přinést zisk,peníze, nebo jiné hodnoty.

Dnes máte šanci sáhnout po něčem ve šťastný a správný okamžik.

V práci dnes zaberte, jeďte na plno, určitě se vám to vyplatí, vsaďte na výhru.

Ve vztahu se dnes také budete cítit spokojeně a v klidu. Můžete se dnes také náhle zamilovat, takže raději pozor, pokud jste v trvalém vztahu, či manželství a nechcete problémy.

Všechny nemoci vznikají ve vaší mysli.

 

12PÁTEK

Dnes bude obecně panovat spíše chladná atmosféra. Setkáte se s nepřátelstvím, pomluvami, rozpory nebo i hádkami. Na druhou stranu však vám tyto situace mohou přinést jakési vyjasnění.

V práci dnes toto ochlazení bude velice zřetelné. Hrozí hádky na pracovišti, klepy, agresivita. Ztroskotat mohou i dlouhodobější projekty, obchody, vztahy s kolegy. Dnes si snažte tedy udržet odstup od všeho, co se přihodí a dívejte se na tyto události s nadhledem.

Hned po nenávisti jsou starosti tou nejhorší duševní aktivitou.

 

4SOBOTA

Dnes bude den, kdy budete skvěle vycházet s druhými lidmi a budete se cítit v jejich společnosti velice dobře. Des mezi vámi bude probíhat vzájemná výměna dobré energie.

V pracovní obalsti však dnes pocítíte závist, pomluvy, či nepřátelství. Najděte si v kolektivu člověka, o kterém víte, že drží s vámi a více se k němu přimkněte, určitě  vám pomůže tato okolnosti překonat.

Ve vztazích je dnes čas na to, abychom si uvědomili svou sounáležitost s naší rodinou a pokusili se dát vztahy dohromady. Problémy které dnešní den přines, se budou řešit poměrně dlouho, ale nakonec vše dopadne velice dobře.

Mělo by vám také skončit období samoty.

Doopravdy si přeji to, co ty si doopravdy přeješ. Nic jiného a nic víc.

 

10NEDĚLE

Dnes bude poklidný a stabilní den. Máme si však uvědomit své jistoty a vážit si jich.

V pracovní oblasti dnes výborný den, můžete se cítit bezpečně, ať již půjde o cokoliv. Pozor však na spěch a na svou intuici, tu byste dnes měla určitě uposlechnout a neodsouvat ji na druhou kolej.

Ve vztazích dnes máte dar obohatit osoby kolem vás, třeba jen tím, že si všimnete něčeho, co jste doposud přehlížela.

Vše máte možnost dnes stmelit a dát dohromady.

Co děláš pro sebe, děláš pro druhé. Co děláš pro druhé, děláš pro sebe.

Napsat komentář