VELEKNĚZ

05-Major-HierophantVelekněz

Karta v normální poloze: náboženství, shoda, tradice, víra, velká skupina

karta obrácené poloze: omezení

Velekněz je mužský protějšek velekněžky. Pro velekněze je velmi běžné že máte touhu následovat řádný proces a zůstat mezích normy.

Místo toho abyste byli inovativní, budete se muset přizpůsobit stávajícím souborům a přesvědčením, systémům které jsou již zavedené.

Budete muset udělat to co se očekává, rozhodně není čas dělat nějaké zásadní a nové kroky.

Karta Velekněz naznačuje ,že je moudré dodržovat zavedené sociální struktury a tradice. Můžete se zapojit do nějakého rituálu, obřadu, nebo náboženství. Máte poznat, že je třeba ctít tradice ve vašem životě, nebo se pokusit zavést tradici vlastní.

Zvážit bychom měli také duchovní nebo náboženské dědictví.

Ve výkladu velekněz znamená často instituce, znamená že je potřeba být souladu s pravidly nebo zákony.

Může také znamená že jste nuceni se připojit k nějaké skupině nebo instituci. A může jít o náboženství nebo jen o posilovnu. Začlenění se do skupiny je pro tuto kartu významné.

Velekněz je kartou vzdělávání.

Doporučuje začít se učit. věnovat se nějakému novému oboru a studovat.

Ve vašem životě se může objevit jako psychoterapeut, moudrý rádce, duchovní rádce nebo osoba, které jde o moudrosti a poznání.

Velekněz znázorňuje manželství, spojenectví ale také zajetí, nevolnictví, milosrdenství, dobrotu vnitřní svědomí vnější svědomí

Karta Velekněz  v obrácené poloze:

obrácený velekněz přináší pocity omezení strukturou, nebo pravidly a jako výsledek že díky tomu ztratily flexibilitu a kontrolu ve svém životě.

Máte silnou touhu jít proti proudu a vymanit se konvencí. Můžete být v pokušení udělat něco co se vymyká pravidlům a společenským normám.

Karta mluví o porušení pravidel o tom že už nechcete přijímat zkostnatělá pravidla, tradice a dogmata kolem vás. Díky tomu hledáte příležitostí ke vzpouře.

Chcete změnit myšlenky a koncepty které jsou pomyslně vytesány do kamene.

Karta v této poloze naznačuje vzpurnost, může jít o mladého člověka nebo i dospělého který začíná pochybovat o společnosti a podílení se na společenských aktivitách, nebo může jít o jednání s úřady nebo konflikt s rodičem nebo nějakou autoritativní postavou.

Velekněz může představovat člověka, který je v nějaké vedoucí roli nebo pozici autority. Může znamenat náboženského vůdce otcovskou postavu nebo dokonce nadřízeného v práci.

Když je velekněz obrácen zjistíte, že tato osoba vládne železnou pěstí nutí ostatní, aby odpovídali a dodržovali pravidla.

Napsat komentář