VELEKNĚŽKA

02-Major-PriestessVelekněžka

Karta ve vzpřímené poloze: intuice, vyšší síly, tajemství, podvědomí

Klíčová slova pro obrácenou kartu: skryté programy, je třeba naslouchat vnitřní hlasu

Velekněžka sedí mezi temnotou a světlem, což naznačují pilíře Šalamounova chrámu, je to ona, kdo bude prostředníkem přechodu do hloubky reality.

Modré roucho která má velekněžka na sobě symbolizuje poznání, na hlavě má korunu bohyně ISIS,která symbolize trojitou bohyni. Solární kříž na prsou je symbolem rovnováhy mezi mužem a ženou. V klíně má uloženou Tóru, ta je zástupcem esoterických nauka a vyššího poznání. Měsíc pod levou nohou ukazuje nadvládu na čistou intuicí. Planetou velekněžky je Měsíc.

Velekněžka představuje moudrost, klid, poznání a porozumění. Často je popisována jako strážce nevědomí. Sedí v jakési přední části tenkého závoje podvědomí což je vše, co nás odděluje od našeho vnitřního já. Velekněžka zná tajemství, jak se těmto říším dostat. Představuje duchovní osvícení, vnitřní osvětlení, božské poznání a moudrost.

Na hluboké a intuitivní chápání vesmíru a využívá těchto znalostí k učení se, spíše než k tomu, aby se snažila ovládat ostatní.

Ve výkladech se objevuje, když je potřeba naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Velekněžka představuje odkaz na podvědomí,ke kterému nelze přistupovat prostřednictvím každodenního života, ale pouze prostřednictvím snů a symbolů.

Je třeba se podívat ,které oblasti vašeho života potřebuji rovnováhu nebo které vyžadují větší předvídavost a moudrost. Vaše intuice vám poskytne užitečné informace a rady a pomůže vám, abyste se dostali a abyste zůstali v kontaktu s vaší podvědomou myslí.

Pro muže Velekněžka naznačuje, že se musí naučit přijímat svou ženskou stránku, pro ženy, že se musí naučit věřit sebe a být skutečně ženská spíše, než podléhat tlaku a jednak jako muž.

Může také znamenat a ukazovat na věci neznámé a na to, že se váš život mění. Věci které se zdály být jisté už nemusí být samozřejmostí.

Karta je dobrým znamením pro básníky, spisovatele a umělce kteří používají svou intuici a představivost.

Negativní význam

Negativní význam může znamenat že nejste schopni poslouchat svůj vnitřní hlas a že je potřeba odpočinek a meditace.

Kdykoliv máte pocit, že jste ve stresu, nebo že situace kolem vás není zvládnutelná, měli byste se uklidnit, obrátit se do svého vnitřního světa a pokusit se najít klid a spojení se svým vnitřním hlasem. Pokuste se přemýšlet o svých problémech, uklidněte se najděte klid a odpovědi přijdou samy. Pokud se objeví velekněžka v negativním významu, může to znamenat, že máte okultní znalosti, ale jen na povrchní úrovní, bez pochopení skutečného významu, snad jen proto abyste zapůsobily na ostatní.

Na hlubší úrovni může znamenat že jste se nevyrovnali sami se sebou jako s ženou. Pro muže to může znamenat odmítnutí přijmout ženskou, emocionální, a intuitivní stranu sám sebe.

Další negativní významy karty jsou drby,pomluvy, skryté problémy, chození kolem horké kaše, neudržet tajemství.

Napsat komentář