VĚŽ

16-Major-TowerVĚŽ

Význam karty Věž ve vzpřímené poloze: Katastrofa, šok, náhlá změna, zjevení

Význam karty Věž v obrácené poloze: zamezení katastrofě, strach ze změny

Karta Věž, její význam a popis:

Tato karta ukazuje šikmou věž na vrcholku skalnaté hory. Šlehají z ní plameny, jsou vidět lidé, kteří jsou zoufalí, bojí se, jsou bezmocní z celé té situace. Raději skáčou dolů, než aby se pokusili nějak zachránit.

Věž znamená temné období a zkázu na fyzické úrovni. Věž samotná představuje naše ambice postavené na základě našich mylných předpokladů. Blesk sráží vrchol věže, aby udělal prostor novému. Jedná se o náhlý, okamžitý záblesk pravdy, inspirace, která štěpí zaběhnuté struktury nevědomosti a špatného uvažování.

Všimněte si, že blesk je orientován, (z pohledu karty) zleva do prava, z nebe na zem, od Ducha k materiálnu.  Lidé padají dolů po hlavě, což znamená, že náhlý příliv duchovního poznání, které reprezentuje blesk, který rozpoltí naše představy o vztahu mezi podvědomím a sebevědomím. Pokud budeme počítat plameny na kartě, je jich 22 a představují všechny karty Velké arkány. Šedé mraky jsou o neštěstí a déšť znamená, že „pohroma“ nedělá rozdíly. Dopadne na všechny zúčastněné.

Vládnoucí planetou je Mars.

Věž ve výkladu mluví o pocitech strachu, nejistoty, o době velkého zmatku, stresu a nepokoje. Může se vás ptát-jak jsi mohl být tak naivní, tak slepý, že to všechno došlo až sem? A co teď budete dělat, tváří v tvář pravdě?

S touto kartou zažijete bezesné noci, smutek, deprese, hněv a všechny možné druhy konfrontací. Jedná se ale o normální a přirozené reakce na to, co jste zažili v minulosti.

Věž ukazuje na nějakou zkušenost, která otřásla základy vašeho pocitu bezpečí. To může ukazovat například na rozvod, smrt blízkého člověka, na finanční selhání, na zdravotní problémy,ztrátu práce atd… Tyto události vnášejí chaos do našich životů.

Nejdůležitějším aspektem a poselstvím věže je ten fakt, že po pádu a zničení přichází znovuzrození. Tak Věž mluví o probuzení, o inspiraci, o znovuzískání svobody, o propuštění z obrazného otroctví (vyléčení se z nemoci, ze závislosti, překonání smutku po zemřelém atd..)

Jedná se o to, že jsme získali potřebné zkušenosti, které nás donutili dostat se mimo svou zónu pohodlí a umožňují růst nad rámec vašich současných možností. Jednoduše řečeno, jak se říká „co tě nezabije, to tě posílí“

Náhlé zničení věže představuje bezprostřední měny, a dopady těchto změn. Jakmile jste na dně, volba je na vás. Můžete se vrátit k sebeomezování Ďábla, nebo se posunout ke štěstí, které nám přináší další karta v řadě,inspirativní a transformační  Hvězda. Pokud se budete snažit dosáhnout tohoto stupně, uvědomíte si, že vaše pravda, leží uvnitř vás. Po zkušenosti, kterou vám dá karta Věž, budete silnější, moudřejší a klidnější, začne se vám otevírat nový pohled na život a uvidíte nové možnosti vašeho života.

Věž je zkrátka životní zkouškou, která, pokud se k ní dobře postavíme, nás může posunout k dalším životním změnám.

Karta Věž v obrácené poloze:

Vzpřímená karta mluví o době zmatku a zkázy, která sebou na konec přináší změnu a transformaci. Pokud vám však vyjde karta Věž v obrácené poloze, může znamenat, že se toto nutné „zničení“ může odsouvat. Musíte si projít touto těžkou dobou, abyste se naučili důležité lekci Nechtějte to uspěchat, nebo obejít. I když jsou tyto události nepříjemné, jsou velice důležitou součástí vaší životní cesty.

 

 

 

 

 

Napsat komentář