VÍCE STEJNÝCH KARET VE VÝKLADU

Často se námstává, že nám ve výkladu vyjde více karet stejné hodnoty. Co si pak máme pod tímto výkladem představit? 

Níže je tabulka co mohou tyto fakta znamenat pokud je většina stejných karet v normální poloze. Tabulka dvě pak ukazuje významy, když je většina karet v poloze obrácené.

Pokud se naučíte tyto kombinace používat, dostanete tak další rozměr svého výkladu.

Tabulka 1: Více stejných karet v normální poloze

  4x 3x 2x
KRÁLOVÉ Velká čest Porada, konzultace Menší rada
KRÁLOVNY Velká debata Podvod od ženy Upřímné přátelství
RYTÍŘI Vážné věci, záležitosti Živá debata Intimita
PÁŽATA Nebezpečná nemoc Spor Neklid
DESÍTKY Odsouzení Nový stav věcí Změna
DEVÍTKY Dobrý přítel Úspěch Příjem
OSMIČKY Zvrat, změna Manželství Nové poznatky
SEDMIČKY Intriky Slabost Zprávy
ŠESTKY Hojnost Úspěch Podrážděnost
PĚTKY Pravidelnost Rozhodnutí Bdění, noční
ČTYŘKY Blízká cesta Přemýšlení o… Nespavost
TROJKY Pokrok Jednota Soulad,klid
DVOJKY Soupeření Jistota Soulad
ESA Příznivé šance Menší úspěch Podvod, darebnost

Tabulka : Více stejných karet v převrácené poloze

 

  4x 3x 2x
KRÁLOVÉ Rychlost Obchod, komerce Projekt,plán
KRÁLOVNY Špatná společnost Nenasytnost Práce
RYTÍŘI Spolek,organizace Duel,osobní setkání Citlivost
PÁŽATA Strádání Lenost Společnost
DESÍTKY Událost Zklamání Naděje
DEVÍTKY Lichva Neopatrnost Malý zisk
OSMIČKY Chyba Podívaná Neštěstí
SEDMIČKY Nesouhlas,hádka,spor Radost Špatná pověst
ŠESTKY Péče Spokojenost Pád
PĚTKY Řád Váhání Zvrat
ČTYŘKY ..v zahraničí Neklid Spor
TROJKY Velký úspěch Klid Bezpečnost
DVOJKY Smíření Obavy Nedůvěra
ESA Ostuda,hanba Hýření nepřátelství

Napsat komentář